Регіональна транскордонна кооперація — вектор євроінтеграції України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті систематизовано теоретичні положення та обґрунтувано методологічні підходи до формування транскордонних кластерів у рамках регіональної промислової політики Українського Придунав’я. Досліджено сутність та внутрішні взаємозв’язки промислового кластеру як фактору збільшення його конкурентоспроможності в умовах посилення інтеграційних процесів та розвитку транскордонної кооперації.
Description
Keywords
єврорегіон, транскордонний регіоналізм, євроінтеграція, кластер, конкурентоспроможність, синергетика, інновації
Citation
Коваленко С. І. Регіональна транскордонна кооперація — вектор євроінтеграції України / С. І. Коваленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 202–210.