Трансформація форм міжнародного бізнесу в умовах глобального інноваційного суперництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті виявлено основні трансформації мотивів міжнародного бізнесу в умовах інформаційного глобалізму. Визначено основні інноваційні форми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобального інноваційного суперництва. Автором розкрито процес реалізації та трансформації бізнес-процесу форм міжнародного бізнесу в умовах інноваційно-інформаційного глобалізму. Обґрунтовані конкурентні переваги інноваційних форм міжнародного бізнесу в умовах інформаційного глобалізму.
The basic transformations of motives of international business in the information globalism are found out. The main innovative forms of international business in a global innovation competition are defined. The author determines the process of transformation and business process forms of international business regarding to innovation and information globalization. The competitive advantages of innovative forms of international business in the information globalism are considered.
В статье выявлены основные трансформации мотивов международного бизнеса в условиях информационного глобализма. Определены основные инновационные формы развития международного бизнеса в условиях глобального инновационного соперничества. Автором раскрыт процесс реализации и трансформации бизнес-процесса форм международного бизнеса в условиях инновационно-информационного глобализма. Обоснованные конкурентные преимущества инновационных форм международного бизнеса в условиях информационного глобализма.
Description
Keywords
міжнародний бізнес, інформаційний глобалізм, інформаційно-комунікаційні технології, віртуальна організація, ІТ-аутсорсинг, форми міжнародного бізнесу, глобальна конкуренція, international business, information globalism, information and communication technology, virtual organization, IT-outsourcing, form of international business, global competition, международный бизнес, информационный глобализм, информационно-коммуникационные технологии, виртуальная организация, ІТ-аутсорсинг, формы международного бизнеса, глобальная конкуренция
Citation
Кокоріна В. І. Трансформація форм міжнародного бізнесу в умовах глобального інноваційного суперництва / В. І. Кокоріна // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 122–129.
Collections