Економічний розвиток підприємства: сутність та види

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена економічному розвитку підприємства. Розроблено визначення економічного розвитку підприємства на основі аналізу його складових, що дало змогу сформувати основні види економічного розвитку підприємства.
The article deals with economic development of enterprise. The conception of economic development of enterprise was made on nature of economic development analysis basis, what gave the opportunity to form main types of economic development of enterprise.
Description
Keywords
ріст, розвиток, зростання, економічний ріст, економічний розвиток, growth, development, increase, economic growth, economic development
Citation
Черненький В. П. Економічний розвиток підприємства: сутність та види / В. П. Черненький // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.). – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – С. 116–126.