Етнополітика України: основні орієнтири розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено особливості розвитку та реалізації державної етнополітики України, визначено основні підходи щодо підвищення її ефективності на сучасному етапі державотворення.
Description
Keywords
етнонаціональна політика, поліетнічне суспільство, національні меншини
Citation
Запорожець Т. В. Етнополітика України: основні орієнтири розвитку / Т. В. Запорожець // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 376–384.