№ 4 (109) липень – серпень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Ринок кіберспорту: стан та структура
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Чайка, Євген
  Розвиток електроніки сприяє появі та розвитку нових технологічних явищ. Апаратний прогрес разом із бажанням змагатися призвели до популяризації кіберспорту. В 21 столітті класичні підходи маркетингу стають все більш дорогими і менш ефективними. Споживачі перенасичені інформацією і усталені шляхи комунікації швидко перестають діяти. З переходом компаній у кіберсередовище, такий маркетинговий напрям як кіберспорт допомагає привернути увагу найскладнішої аудиторії - міленіалів. Кіберспорт - це нова сфера економічних відносин на межі спорту, медіа-бізнесу та кіберсередовища, і в найближчі десятиліття він буде на рівних конкурувати з традиційними видами спорту та іншими розвагами. В даній статті виявлено стан та динаміка розвитку ринку кіберспорту за останні 4 роки. Проведено всебічний аналіз кількісних показників. Виявлено тенденції ринку кіберспорту. Наведено кількісні показники у натуральних та вартісних одиницях щодо маркетингової та фінансово-економічної привабливості ринку. Проаналізовано систему економічних відносин на ринку кіберспорту та виокремлено основні суб’єкти та релевантні предмети обміну на ринку. Показані основні закономірності розвитку ринку в Україні та світі. Також проведено порівняльний аналіз специфіки розвитку вітчизняного ринку кіберспорту по відношення до світових тенденцій. Проведено аналіз регіонального розподілу та тенденції росту кількості гравців і глядачів. Виявлена проблематика розвитку кіберспорту в окремих регіонах. З’ясовані основні дисципліни сфери кіберспорту та їх популярність, виведена статистика сталої аудиторії, загальної та щомісячної кількості гравців. Висвітлено статистику гендеру і віку кіберспортивної аудиторії. Інформативно освітлено кіберспортивний ринок у часи зростання його інвестиційної привабливості. Беручи до уваги динамічні зміни ринкового середовища досліджувана тема потребує більшої деталізації та доповнення, оскільки наразі існуючих досліджень недостатньо. Проведений аналіз буде цікавим спеціалістам у сфері маркетингу та підприємницької діяльності, які хочуть ознайомитися або поповнити свої знання про ринок кіберспорту.
 • Item
  Механізми фoрмування кoрпoративнoї культури
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Кулакова, Валерія
  У статті досліджено сутність корпоративної культури, основні підходи до визначення корпоративної культури, охарактеризовано основні складові корпоративної культури, проаналізовано та обґрунтовано механізми формування корпоративної культури.
 • Item
  Крос-девайс комерція: стан та перспективи розвитку в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Машина, Юлія; Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveschenko, Viktorija; Кривещенко, Виктория Витальевна
  Одним з гoлoвних трендів в торгівлі сьoгoдні мoжна назвати крoс-девайс комерцію. Відповідно традиційні методи аналітики, орієнтовані на пристрої, а не на споживача, вже не так ефективні, оскільки недооцінюється залyченість споживачів і yпyскається мoжливість оптимізувати рекламні витрати.
 • Item
  Ґендерні стереотипи та уявлення про гендерну дискримінацію онлайн-користувачів України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Хобта, Світлана
  Компанія Kantar TNS в Україні одна з найбільших дослідницьких компаній України. Відразу зі зростанням соціально-політичної кризи наприкінці 2013 р. (початком Революції Гідності, а потім анексією Криму та збройним конфліктом на Сході) компанія поставила за мету глибоке вивчення громадської думки та максимальне інформування громадськості та державних установ про стан соціально-політичної ситуації.
 • Item
  Ґендерні образи сучасної реклами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Бучинська, Олена
  В сучасному суспільстві реклама стала суттєвою частиною соціалізації молоді, вона відіграє значну роль у формуванні суспільної думки, оцінок людей та подій, задаючи стандарти життя та свідомості. В тому числі, сучасна реклама здатна формувати та підтримувати гендерні стереотипи у масовій свідомості. Гендерні стереотипи – це один з видів соціальних стереотипів, що ґрунтується на прийнятті суспільством уявлень про маскулінне та фемінне та їх ієрархії. Дуже часто гендерні відносини відрізняються сексизмом по відношенню до жінок. Сексизм – це позиція або дія, які принижують, виключають, знецінюють та стереотипізують людину за ознакою статі.
 • Item
  Ґендерний діалог в рекламній галузі: від відображення до формування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Лилик, Ірина Вікторівна; Liluk, Iryna; Лылык, Ирина Викторовна