Recent Submissions

 • Ринок кіберспорту: стан та структура 

  Чайка, Євген (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розвиток електроніки сприяє появі та розвитку нових технологічних явищ. Апаратний прогрес разом із бажанням змагатися призвели до популяризації кіберспорту. В 21 столітті класичні підходи маркетингу стають все більш дорогими ...
 • Механізми фoрмування кoрпoративнoї культури 

  Кулакова, Валерія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено сутність корпоративної культури, основні підходи до визначення корпоративної культури, охарактеризовано основні складові корпоративної культури, проаналізовано та обґрунтовано механізми формування ...
 • Крос-девайс комерція: стан та перспективи розвитку в Україні 

  Машина, Юлія; Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveschenko, Viktorija; Кривещенко, Виктория Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Одним з гoлoвних трендів в торгівлі сьoгoдні мoжна назвати крoс-девайс комерцію. Відповідно традиційні методи аналітики, орієнтовані на пристрої, а не на споживача, вже не так ефективні, оскільки недооцінюється залyченість ...
 • Ґендерні стереотипи та уявлення про гендерну дискримінацію онлайн-користувачів України 

  Хобта, Світлана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Компанія Kantar TNS в Україні одна з найбільших дослідницьких компаній України. Відразу зі зростанням соціально-політичної кризи наприкінці 2013 р. (початком Революції Гідності, а потім анексією Криму та збройним конфліктом ...
 • Ґендерні образи сучасної реклами 

  Бучинська, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В сучасному суспільстві реклама стала суттєвою частиною соціалізації молоді, вона відіграє значну роль у формуванні суспільної думки, оцінок людей та подій, задаючи стандарти життя та свідомості. В тому числі, сучасна ...
 • Ґендерний діалог в рекламній галузі: від відображення до формування 

  Лилик, Ірина Вікторівна; Liluk, Iryna; Лылык, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)