Тренінги

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Виктор Иванович; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Иосифовна; Коломієць-Людвіг, Євгенія Павлівна; Kolomiiets-Liudvih, Yevheniia; Коломиец-Людвиг, Евгения Павловна; Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрей Викторович; Гончарова, Анастасія Олександрівна; Honcharova, A.; Гончарова, Анастасия Александровна; Чужикова, Вікторія Григорівна; Chuzhykova, Viktoriia; Чужикова, Виктория Григорьевна
  Навчальний посібник (практикум) являє собою новітню дидактичну модель проведення тренінгів з європейської інтеграції, зокрема його інноваційно-інвестиційної моделі. Складається з 22 тем, вивчення яких дає змогу сформувати цілісну компетенцію щодо інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС. Слайдовий метод компонування фактичного матеріалу сприяє уникненню повторів, загальних фраз та використання другорядного матеріалу, що робить його привабливим як для викладачів, так і для студентів. Водночас численні кейси орієнтовані на глибоке розуміння суті європейської інтеграції та тих переваг, що вони несуть державам-членам.
 • Item
  Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Виктор Иванович; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович; Чужикова, Вікторія Григорівна; Chuzhykova, Viktoria; Чужикова, Виктория Григорьевна; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич; Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна; Лук’яненко, Олександр; Lukianenko, Oleksandr; Лукьяненко, Александр; Никонюк, Катерина Олегівна; Nykoniuk, Kateryna; Никонюк, Екатерина Олеговна; Нужненко, Катерина Анатоліївна; Nuzhnenko, Kateryna; Нужненко, Екатерина Анатольевна
  Навчальний посібник являє собою поліструктурну дидактичну модель організації тренінгів з європейської інтеграції, що скерована на проведення вступних занять з однойменного курсу. Складається із 17 тем, вивчення яких дозволяє сформувати цілісну компетенцію щодо основ функціонування та структурної побудови сучасного ЄС. Слайдовий метод компонування фактичного матеріалу дозволяє уникнути повторів, загальних фраз та використання другорядного матеріалу, що робить його привабливим як для викладачів, так і для студентів. Водночас численні кейси орієнтовані на глибоке розуміння суті європейської інтеграції та тих переваг, що вони несуть державам-членам.
 • Item
  Соціальний бюджет
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна
  Міжпредметний тренінг «Соціальний бюджет» розроблений на базі дисциплін «Бюджетно-податкова політика», «Національні рахунки в державному управлінні», «Державне управління соціальною сферою» та покликаний забезпечити підготовку фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за програмою «Державне управління економікою». Методичне забезпечення тренінгу має 5 розділів, в яких подається програма тренінгу, методична база — імітаційна економіко-математична національна модель «Соціальний бюджет», зведена методична карта тренінгу за 5 етапами проходження (підготовчий, інформаційно-аналітичний, моніторингово-прогнозний, управлінсько-регуляторний та презентаційний), оцінювання результатів тренінгу та рекомендована література. Методичні рекомендації стануть незамінним навігатором під час проходження студентами тренінгу, допоможуть їм поглибити як теоретичні знання, так і сформувати практичні навички здійснення моніторингу, аналізу та прогнозування.
 • Item
  Психологія спілкування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Савенкова, Людмила Олексіївна; Савенкова, Людмила Алексеевна; Приходько, Вікторія Миколаївна; Приходько, Виктория Николаевна; Варбан, Євген Олександрович; Варбан, Евгений Александрович; Лавриненко, Денис Гійович; Лавриненко, Денис Гиевич; Медвідь, Людмила Андріївна; Медведь, Людмила Андреевна; Федоренко, Наталія Іванівна; Федоренко, Наталия Ивановна
  У навчальному посібнику подано систематизовані тренінгові заняття з дисципліни «Психологія спілкування», що є нормативною складовою дисциплін гуманітарної та психолого-педагогічної підготовки. Дана розробка є результатом багаторічної роботи кафедри педагогіки та психології КНЕУ і являє собою тренінговий практикум, що інтегрує базові психолого-педагогічні знання у складі зазначеної дисципліни.
 • Item
  Психологія діяльності та навчальний менеджмент
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна; Радченко, Марина Ігорівна; Radchenko, Maryna Ihorivna; Радченко, Марина Игоревна; Артюшина, Марина Віталіївна; Артюшина, Марина Витальевна; Борисенко, Лариса Леонідівна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Романова, Ганна Миколаївна; Романова, Анна Николаевна; Сгадова, Валентина Василівна; Сгадова, Валентина Васильевна; Іванченко, Валентин Васильович; Иванченко, Валентин Васильевич; Ловка, Ольга Володимирівна; Ловкая, Ольга Владимировна; Матвієнко, Юлія Олексіївна; Матвиенко, Юлия Алексеевна
  Збірник тренінгів є важливим інструментом втілення концепції психолого-педагогічної підготовки у вищому навчальному закладі непедагогічного профілю. Тренінгові заняття розроблено відповідно до програми з дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент». Використання тренінгових занять у курсі «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» дає змогу актуалізувати мотиваційний потенціал, пізнавальну активність студентів і оптимізувати соціально-психологічний клімат у групі. Збірник може використовуватись у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів ВНЗ будь-яких спеціальностей, а також може бути корисним для всіх, хто розглядає навчальний процес з позиції теорії управління.
 • Item
  Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Савенкова, Людмила Олексіївна; Савенкова, Людмила Алексеевна; Романова, Ганна Миколаївна; Романова, Анна Николаевна; Артюшина, Марина Віталіївна; Артюшина, Марина Витальевна; Богорад, Марина Анатоліївна; Богорад, Марина Анатольевна; Борисенко, Лариса Леонідівна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Бутенко, Наталія Юріївна; Бутенко, Наталия Юрьевна; Грущенко, Людмила Миколаївна; Грущенко, Людмила Николаевна; Журавська, Лариса Миколаївна; Журавская, Лариса Николаевна; Ковальчук, Галина Олександрівна; Ковальчук, Галина Александровна; Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна; Котикова, Олена Михайлівна; Котикова, Елена Михайловна; Ловка, Ольга Володимирівна; Ловкая, Ольга Владимировна; Медвідь, Людмила Андріївна; Медведь, Людмила Андреевна; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Приходько, Вікторія Миколаївна; Приходько, Виктория Николаевна; Радченко, Марина Ігорівна; Радченко, Марина Игоревна; Сгадова, Валентина Василівна; Сгадова, Валентина Васильевна; Саркісова, Оксана Юріївна; Саркисова, Оксана Юрьевна; Федоренко, Наталія Іванівна; Федоренко, Наталия Ивановна; Хорєв, Ігор Олександрович; Хорев, Игорь Александрович; Янчарська, Лариса Володимирівна; Янчарская, Лариса Владимировна
  У посібнику розкриваються питання теорії та практики формування психолого-педагогічної компетентності викладачів вищої школи, зокрема економічного університету. Обґрунтовано структуру психолого-педагогічної компетентності викладача, відповідно до неї висвітлено підготовку викладачів у тренінговій формі. Викладено необхідний теоретичний матеріал, що лежить в основі кожного тренінгу, розкрито технології проведення занять. Посібник може бути корисним організаторам тренінгів, викладачам вищої школи, студентам та аспірантам, усім, хто цікавиться проблемами підвищення ефективності викладання у вищій школі.
 • Item
  Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Козловська, Лариса Степанівна; Козловская, Лариса Степановна; Терещенко, Світлана Іванівна; Терещенко, Светлана Ивановна
  Цей навчальний посібник актуалізує навички усної та писемної комунікації, удосконалює вміння використовувати мовні засоби, ураховуючи специфіку офіційно-ділового стилю. Матеріал тренінгу структуровано за великими й малими рубриками-запитаннями, подано тренувальні вправи та завдання для самоконтролю.
 • Item
  Бюджетна система України: тренінг-курс
  (ДННУ "Академія фінансового управління", 2012) Кондратюк, Сергій Якович; Опарін, Валерій Михайлович; Жибер, Тетяна Василівна; Малік, Євгенія Олександрівна; Коломієць, Ганна Богданівна; Кучер, Галина Вікторівна; Хлівний, Володимир Кирилович; Мацук, Зоряна Андріївна
  У навчальному посібнику в структурованому вигляді подано: засади бюджетного устрою і формування бюджетної системи України; методи і джерела доходів бюджетів та напрями і форми бюджетних видатків, фінансування та кредитування бюджету; методики визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію державою її функцій; відомості щодо обслуговування і погашення боргових зобов’язань держави та місцевих органів влади за допомогою бюджетів. Для кращого сприйняття та поліпшення якості засвоєння матеріалу за темами дисципліни в навчальному посібнику є теоретично-практичні питання, індивідуальні та практичні завдання, питання для самоперевірки, тестові завдання, основні терміни та бюджетні поняття, література. Тренінг-курс уможливлює користування ним широкого кола читачів.
 • Item
  Європейський проектний менеджмент : діловий тренінг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна
  Дана характеристика сучасної європейської моделі проектного менеджменту. Визначені ключові принципи розвитку проектів EBRD, OECP. Проаналізовано особливості програм TASIS.