№ 5–6 (69) вересень – жовтень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Свідомий споживач як нова маркетингова цінність
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Лилик, Ірина Вікторівна
  Світ маркетолога змінюється, і в першу чергу – завдяки новим можливостям та вимогам, які формують споживачі. Споживач сьогодні – це людина, яка не лише вимагає повної та достовірної інформації щодо продукту, але й має всі технічні можливості зайняти місце незалежного комунікатора у системі координат підприємство – споживач. Він сам може створювати інформаційні продукти та організовувати інформаційні приводи,провадити відкритий публічний діалог із підприємством. Це висуває нові завдання перед маркетологами, підприємствами та суспільством споживачів у цілому. Свідомий споживач став новою маркетинговою цінністю.
 • Item
  Скільки коштує український військовослужбовець
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Чімишенко, Сергій
  У статті досліджуються кризові тенденції системи матеріального стимулювання службової діяльності військовослужбовців. Особлива увага приділяється зменшенню питомої ваги основних видів грошового забезпечення і, як наслідок, зниження їх стимулюючої ролі у системі грошового забезпечення військовослужбовців.
 • Item
  Задоволеність споживачів освітніх послуг як мета і критерій ефективності навчальних закладів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Лилик, Сергій
  У сучасному цивілізованому світі досягнення задоволеності споживачів освітніх послуг є визнаною головною метою навчальних закладів, і водночас найважливішим критерієм їх ефективності, а також ефективності освітньої сфери в цілому.
 • Item
  Чи є різниця між інтернет-користувачами та тими, хто ним не користується?
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Пирогова, Дарина
  За даними всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) спільно з ВІН-Геллап Інтернешнл (WIN-Gallup International), яке відбувалося наприкінці 2011 року*, 40% населення України користується Інтернетом вдома та/або на роботі, що дає нам право розглядати цю групу населення як соціальну категорію, яку можна за різними параметрами порівнювати із контрастною їй категорією – тими, хто Інтернетом не користується або взагалі не знає, що це таке. Для початку можна звернутися до соціально-демографічних параметрів: за деякими з них користувачі помітно відрізняються від некористувачів.
 • Item
  Є лише дві альтернативи і один вихід
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Мацкевич, Петро; Мацкевич (Сладкевич), Ксенія
  В статті говориться про PR (громадські зв’язки) як природний ресурс, його мережеву природу, дещо — про механізми функціонування природних мереж і стійкість слабких зв’язків, а також говорить про перших п’ять, проте критично важливих правил/законів PR-діяльності, які випливають вже з того єдиного факту, що PR мають мережеву природу.
 • Item
  Ambient-media: новий шлях розвитку партизанського маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Ковальчук, Світлана; Пугачова, Олена
  У сучасних умовах одним із найбільш використовуваних інструментів малобюджетного маркетингу стає Ambient Media, що викликає потребу його детального дослідження. Ambient Media є досить новим інструментом партизанського маркетингу, тому не можна сказати, що він є достатньо описаним.
 • Item
  Авторинок України: прогноз на 2012 рік
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Сокол, Михайло
  Наприкінці 2011 року у корпорації «Укравто» (лідер з виробництва, продажу нових легкових авто та наданню сервісних послуг) відбулася зустріч маркетологів провідних автомобільних компаній України. Обговорювалися прогнози ринку на 2012 рік.
 • Item
  Класифікація та аналіз динаміки розвитку сегментів ринку опалювального обладнання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Стефанишин, Владислав
  У даній статті проведена класифікація типів побутового опалювального обладнання, та проаналізовані статистичні ринкові показники даного обладнання, визначені основні тенденції розвитку ринкових сегментів.
 • Item
  Як пасажири оцінюють якість обслуговування. Детермінанти якості сервісу у моделях ставлення пасажирів залізниць до обслуговування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Бакалінський, Олександр
  Представлені адаптовані моделі реакції пасажирів на обслуговування з урахуванням специфіки впливу залізничного транспорту на детермінанти якості послуг.
 • Item
  Прикладне соціологічне дослідження з питань ґендерної рівності та соціальної справедливості у формі експрес-опитування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Давидов, Юрій
  Мета дослідження – розглянути соціально–чутливі питання повсякденного спілкування та опрацювати методику опитування респондентів відносно принципів гендерного спілкування.
 • Item
  Соціологічні та маркетингові дослідження з урахуванням ґендерної складової (на прикладі фокусованих групових інтерв’ю)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Чудовська, Ірина
  Метою даної статті є представлення гендерної складової у процесі здійснення досліджень за допомогою фокусованих групових інтерв’ю, що автоматично спрямовує нас до так званих якісних підходів.
 • Item
  Ґендер у рекламі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Куратченко, Ірина
 • Item
  Громадянський форум «За ґендерну рівність!» як реакція на кризову ситуацію
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Колос, Лариса
  Серед семи основних напрямів розвитку, які визначила для себе наша держава в документі «Цілі Розвитку Тисячоліття Україні», на третьому місці знаходиться досягнення ґендерної рівності. З вирішенням цього питання тісно пов’язані й інші напрями, такі як подолання бідності, зменшення дитячої смертності, поліпшення здоров’я матерів, обмеження поширення ВІЛ-СНІДУ.
 • Item
  Ґендерні стереотипи. Вплив ґендерних стереотипів на представлення жінок і чоловіків на ринку праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Магдюк, Лариса
  Аналізуючи трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві загалом та їхній вплив на ґендерну картину сучасного суспільства, варто зазначити, що її важко визначити як однорідну та чітко структуровану, вона характеризується полярними ґендерними стереотипами, появу і функціонування яких спричинили трансформаційні економічні, політичні, культурні зміни у суспільстві. Відповідно, характер впливу ґендерних стереотипів не завжди можна однозначно визначити як конструктивний чи деструктивний, оскільки їхні вияви можуть бути як позитивними, так і негативними за своїми наслідками для суспільства в цілому та його членів, зокрема.
 • Item
  Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань ґендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічній сфері
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09) Магдюк, Лариса
 • Item
  Ґендерне інтегрування у соціо-економічній сфері
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09)
  Наша спірозмовниця Лариса Магдюк, національний і міжнародний експерт з питань ґендерної рівності, експерт Національних комітетів з подолання ґендерної дискримінації та розробки Державних програм з ґендерної рівності, одна з авторів «Стандартів недискримінаційної реклами в Україні за ознакою статі», автор проекту «Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань ґендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічній сфері».