№ 2 (107) березень – квітень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Формування ефективних комунікацій у системі «університет-студент-роботодавець» через призму дуальної освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Лук’янихін, Вадим; Тесленко, Ігор
 • Item
  Конкурентний маркетинг ринку легкових автомобілів України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Зубковський, Юрій
 • Item
  Маркетингові стратегії для малого підприємства на ринку пивоваріння
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Яцишина, Лариса; Ющук, Юлія
  У статті представлений аналіз ринку пивоварної галузі України, впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на його формування та розвиток; досліджено методи визначення позиції на ринку й вибору оптимальної стратегії для середніх і малих підприємств, а також запропоновані подальші перспективи їх розвитку та пивоварної галузі загалом.
 • Item
  Визначення стратегії збуту в кіберсередовищі на промисловому ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Зозульов, Олександр В.; Домашева, Єлизавета А.
  Інформаційне середовище сприяє появі та розвитку нових технологій, удосконаленню існуючих бізнес-процесів. Базові інструменти трансформуються відповідно до вимог сучасності. Маркетологи адаптують навколишнє середовище з усе більшою орієнтацією на споживачів та максимальне задоволення їх потреб. Тому важливо розуміти вектори подальших дій, які формують стратегію. Об’єктом дослідження обрано стратегію збуту в кіберсередовищі. У статті розкрито ключові відмінності маркетингу в офлайн та онлайн середовищі. Відображено схему збуту в кіберсередовищі з урахуванням наведених особливостей. Розроблено класифікацію стратегій збуту для учасників ринку В2В та виділено критерії групування. Акцентується увага на певній ієрархічності вибору, коли кожен наступний крок залежить від попереднього. Даний факт обумовлює необхідність виділення якісних та кількісних детермінантів, які розглядаються при визначенні стратегії збуту. Оригінальний авторський погляд буде цікавим спеціалістам у сфері маркетингу, торгівлі, підприємницької діяльності в цілому.
 • Item
  Как протолкнуть покупателя аптеки в воронку продаж?
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Романовская, Алёна
 • Item
  Кейс: Стратегія просування нового продукту на ринку кави
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Лилик, Ірина Вікторівна; Liluk, Iryna; Лылык, Ирина Викторовна; Губернюк, Анна
  Кейс написаний з метою ілюстрування шляхів диверсифікації сфер діяльності малих та середній підприємств. Може бути використаний для проведення практичних занять з тем «Маркетингове планування» та «Стратегії просування» під час викладання курсів з маркетингу та менеджменту.
 • Item
  Сексуальність та сексизм в рекламі: чи продає секс та як впливає сексизм на суспільство
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Ангелова, Сусанна; Давліканова, Олена
  Це історія про сексуальність, маркетинг, прогрес суспільства та людяність.
 • Item
  Креативні тенденції відеореклами у соціальних мережа
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Мельник, Тетяна