№ 6 (64) листопад – грудень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Інструментарій маркетингу в діяльності освітніх установ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11) Данніков, Олег Володимирович
  За сучасних умов оцінка ситуації, що склалася на ринку освітніх послуг, має основуватись на результатах маркетингових досліджень, що дозволяють визначати потенціал конкурентоспроможності закладів освіти загалом і ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» зокрема, оцінювати поточні конкурентні позиції, обґрунтовувати стратегію розвитку.
 • Item
  Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11) Кочкіна, Наталія; Румянцева, Аліна
  У статті проаналізовано мотиваційні чинники ефективності процесу просування страхових послуг в Україні. Визначено ключові поведінкові чинники та мотивацію потенційних споживачів. Розкрито основні комунікаційні проблеми просування страхових послуг і розроблено рекомендації з підвищення їх ефективності.
 • Item
  Показники ефективності соціально-орієнтованої маркетингової стратегії підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11) Сульповар, Лев; Богачова, Тетяна
  У статті розглядаються теоретичні і науково-практичні проблеми ефективності діяльності підприємства, обґрунтовуються підходи до вибору оціночних показників, пропонуються показники оцінки ефективності соціально-орієнтованої маркетингової стратегії.
 • Item
  Сім компаній, які забезпечують 70% обсягу ринку аутсорсингових контакт-центрів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11) Зінчук, Анна
  Українська Асоціація Директ Маркетингу (УАДМ) і Клуб керівників кол-центрів HotSkill завершили піврічне дослідження ринку аутсорсингових контакт-центрів України.
 • Item
  Презентація огляд ринку консалтингових послуг в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  За матеріалами презентації "Ринку консультаційних послуг в Україні" Програми ділових консультацій Європейського банку реконструкції і розвитку 24 листопада 2010 р.
 • Item
  Інформаційно-комунікаційні технології в картографії: рівень застосування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11) Коноплянникова, Маріанна
  Як застосувати комунікації на підприємствах картографо-геодезичної галузі України? Які особливості комунікацій в цій сфері, рівень їх розвитку, цим основним проблемам приділено увагу в данній статті.
 • Item
  Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11) Граніш, Світлана
  У статті досліджено організацію практики поширення засобів реклами у контексті маркетингвої політики комунікацій, проаналізовано структуру доходу підприємств від рекламної діяльності, структуру виконаних угод і вартості рекламних засобів масової нформації, запропоновано напрями їх подальшого розвитку на споживчому ринку.
 • Item
  Дослідження використання соціально-комунікативних технологій у створенні рекламних звернень в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11) Примак, Тетяна Олександрівна
  Формування поведінки споживачів з допомогою реклами на основі використання основних соціально-комунікативних технологій і психологічних прийомів у створенні рекламних звернень є одним з основних завдань креаторів. Це, з одного боку, є агресивною політикою підприємств стосовно споживачів, а з іншого - необхідна умова існування будь якої організації. Метою статті є презентація результатів дослідження використання соціально-комунікативних технологій у створенні вітчизняної реклами та тієї, що по дається на українських рекламо носіях іноземними компаніями з урахуванням адаптації її до українського ринку за період 2003-2010 рр.
 • Item
  Cтилі соціальних кампаній в Україні у порівнянні з деякими країнами світу (спроба аналізу)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11) Хліпала, Павел
  У статті розглядаються проблеми створення і проведення соціальних кампаній, зосереджуючи увагу на специфічних характеристиках рекламних акцій, проведених на замовлення некомерційних організацій.
 • Item
  Ефективне управління ризиками – важливий чинник формування сили банківського бренду
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11) Старостіна, Алла; Кравченко, Володимир; Шмиглюк, Дар’я
  Ефективне управління ризиками в економіці взагалі та в такій її ключовій сфері, як банківська зокрема, є одним із вирішальних факторів забезпечення сталої динаміки соціально-економічного розвитку будь якої країни.
 • Item
  Механізм управління етапами життєвого циклу екотекстилю на ринку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11) Семак, Богдан; Іванова, Лілія
  Проаналізовано сутність етапів розроблення, виведення на ринок, зростання, зрілості і спаду в життєвому циклі основних видів екотекстилю; розкрито роль маркетингу у формуванні українського ринку екотекстилю на вказаних етапах.
 • Item
  Премія «EFFI AWARDS» 2010
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  На початку грудня 2010 року маркетологи зібрались, щоб обговорити питання ефективності проведення рекламних кампаній і складання маркетингових бюджетів. Саме так позиціонує себе премія «EFFI AWARDS», якою нагороджуються за найбільш ефективні рішення в рекламі, що репрезентують на конференції як успішні кейси.
 • Item
  Кваліфікаційні іспити
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  Чергові кваліфікаційні іспити УАМ відбулися у грудні 2010 року в НТТУ «Київський політехнічний інститут». Претендентами на здобуття кваліфікаційного рівня «Менеджер з маркетингових досліджень» стали студенти і випускники кафедри промислового маркетингу НТТУ «КПІ».