Практикуми

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  European business-practices of corporate social responsibility: саse study
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петрівна; Martyniuk, Olena; Мартинюк, Олена Віталіївна
  The publication is prepared for the 30th anniversary of Jean Monnet Foundation. The practicum book «European business-practices of corporate social responsibility: саse study» is a collection of cases, which was created by a group of authors participating in the Joint Project «European Business Practices of Corporate Social Responsibility» between Jean Monnet Foundation and the SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman» (№553110-EPP-1-2014-1-UAEPPJMO- MODULE, Academic coordinator – Doctor of Economics, Professor Liudmyla Petrashko, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union «Lifelong Learning») The project was implemented with the participation of 45 authors, who represent 12 Ukrainian universities. The main aim is to provide a platform for dissemination of best practices of business practices of corporate social responsibility in the corporate sector of Ukraine. You will learn how companies can prosper and develop, simultaneously playing an important role in solving the global problems such as climate change, inequality of income and social injustice. The emphasis is made on the specific corporate solutions regarding advanced innovations in the technology sphere, liberal democratic values, including gender equality and human freedom, environmental responsibility and economic success at the global level. The collection of case studies is addressed to the students of economic specialties in the universities — to the future corporate elite, academic teachers and representatives of local self-governments, civil society and socially responsible business.
 • Item
  Математичні моделі та методи ринкової економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, V. V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Новоселецький, Олександр М.; Novoseletskyy, Olexandr
  У практикумі запропоновано розв’язування типових прикладів та завдання для практичних, самостійних та лабораторних робіт з математичного моделювання динаміки малого підприємництва, економічної безпеки регіонів, економічного зростання за участі людського капіталу та багатьох інших проблем сучасної ринкової економіки, що характеризується динамічністю, невизначеністю, конкуренцією, мобільністю ресурсів, потужними трансформаційними процесами. Значну увагу приділено ситуаційним вправам з моделювання й аналізу очікувань, діловій грі з моделювання динаміки малого підприємства з урахуванням зовнішніх інвестицій, його податкового навантаження за різних схем оподаткування тощо та застосування моделей для визначення оптимальних заходів щодо державної підтримки малого підприємництва. Виконання подібних завдань сприяє опануванню потужного інструментарію математичного моделювання, яке є методологією пізнання економічних процесів.
 • Item
  Створення власного бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Швыданенко, Генефа Александровна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Бойченко, Катерина Степанівна; Бойченко, Екатерина Степановна; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Кицак, Тарас Григорович; Кицак, Тарас Григорьевич
  Практикум підготовлений в рамках реалізації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» проекту ЕС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців». Матеріал практикуму допоможе студентам, викладачам, бізнесменам-початківцям оволодіти компетенціями у сфері організації господарської діяльності підприємств, бізнес- проектування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу. Студенти та бізнесмени-початківці набудуть умінь по проведенню бізнес-діагностики та визначенні результативності діяльності підприємств, оцінюванні рівня ризиків та економічної ефективності новоствореного бізнесу, визначенні напрямів реалізації соціально відповідальних практик.
 • Item
  Інформатика. Практикум на основі аналітико-реконструктивного методу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна
  У практикумі подано комплекс оригінальних навчальних завдань, що відповідають сучасному тренду реформування освітнього простору — активізації студентів у навчальній діяльності. Наведені завдання можуть використовуватись як під час проведення навчальних занять, так і в процесі самостійної роботи студентів. Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, а також для всіх, хто використовує у своїй діяльності сучасні інформаційні технології, цікавиться освітніми новаціями.
 • Item
  Інформатика: комплексні кейси
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна; Шарапов, Олександр Дмитрович; Sharapov, Oleksandr
  Збірник містить кейси фахового спрямування, комплексне використання яких при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей забезпечить виконання інтегруючої функції їх знань та умінь на рівні трансформації та творчості.
 • Item
  Інформатика та комп'ютерна техніка: активізація навчання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006) Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна
  Подано навчально-методичне забезпечення основних тем дисципліни «Інформатика»: робота на персональному комп’ютері в середовищі ОС Windows і в комп’ютерних мережах, використання додатків пакета MS Office для організації та аналізу інформаційних потоків тощо.
 • Item
  Історія політичної думки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Бульбенюк, Світлана Степанівна; Бульбенюк, Светлана Степановна; Манелюк, Юрій Михайлович; Манелюк, Юрий Михайлович
  Практикум адресований студентам, які вивчають вибіркову дисципліну «Історія політичної думки», а також широкому колу читачів, які цікавляться політологією і політикою.
 • Item
  Психология и педагогика
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Колесниченко, Лина Аликовна; Колесніченко, Ліна Аліковна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Борисенко, Лариса Леонідівна
  Сборник мини-кейсов разработан в соответствии с программой дисциплины «Психология и педагогика». В пособии представлены разнообразные задачи и практические ситуации. Сборник является информационно-методическим источником усвоения содержания данной дисциплины и формирования умений и навыков его использования в широких аспектах жизнедеятельности человека, а также — основой развития компетентности студента в процессе решения задач разного уровня сложности — от репродуктивного к творческому.
 • Item
  Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Савенкова, Людмила Олексіївна; Савенкова, Людмила Алексеевна; Артюшина, Марина Віталіївна; Артюшина, Марина Витальевна; Романова, Ганна Миколаївна; Романова, Анна Николаевна; Богорад, Марина Анатоліївна; Богорад, Марина Анатольевна; Борисенко, Лариса Леонідівна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Варбан, Євген Олександрович; Варбан, Евгений Александрович; Грущенко, Людмила Миколаївна; Грущенко, Людмила Николаевна; Журавська, Лариса Миколаївна; Журавская, Лариса Николаевна; Завірюха, Валентина Василівна; Завирюха, Валентина Васильевна; Ковальчук, Галина Олександрівна; Ковальчук, Галина Александровна; Козлова, Олена Сергіївна; Козлова, Елена Сергеевна; Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна; Корват, Лариса Володимирівна; Корват, Лариса Владимировна; Лавриненко, Денис Гійович; Лавриненко, Денис Гиевич; Ловка, Ольга Володимирівна; Ловкая, Ольга Владимировна; Матвієнко, Юлія Олексіївна; Матвиенко, Юлия Алексеевна; Медвідь, Людмила Андріївна; Медведь, Людмила Андреевна; Приходько, Вікторія Миколаївна; Приходько, Виктория Николаевна; Радченко, Марина Ігорівна; Radchenko, Maryna Ihorivna; Радченко, Марина Игоревна; Саркісова, Оксана Юріївна; Саркисова, Оксана Юрьевна; Сгадова, Валентина Василівна; Сгадова, Валентина Васильевна; Федоренко, Наталія Іванівна; Федоренко, Наталия Ивановна; Хорєв, Ігор Олександрович; Хорев, Игорь Александрович; Чужикова, Вікторія Григорівна; Чужикова, Виктория Григорьевна; Янчарська, Лариса Володимирівна; Янчарская, Лариса Владимировна; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна
  Навчально-практичне видання присвячене актуальним питанням підвищення якості процесу навчання в економічному університеті в умовах реалізації концепції інноваційного розвитку. У посібнику представлено результати наукової діяльності колективу авторів кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана». Розкриваються як загальні теоретичні засади організації процесу навчання в умовах запровадження концепції інноваційного розвитку економічного університету, так і конкретні шляхи запровадження інноваційно-орієнтованого підходу у навчання студентів економічного ВНЗ.
 • Item
  Теорія ймовірностей та математична статистика
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Григулич, Світлана Миколаївна; Григулич, Светлана Николаевна; Лісовська, Валентина Петрівна; Лисовская, Валентина Петровна; Макаренко, Олександр Іванович; Макаренко, Александр Иванович; Пахомов, Ігор Іванович; Пахомов, Игорь Иванович; Стасюк, Варвара Дмитрівна; Стасюк, Варвара Дмитриевна; Черніс, Галина Миколаївна; Чернис, Галина Николаевна
  Збірник задач складається з двох розділів: у першому розглядаються задачі з теорії ймовірностей про випадкові події та випадкові величини, а в другому — задачі з математичної статистики.
 • Item
  Мотивація персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна
  Практикум містить структуровані рисунки, схеми й таблиці, завдання, вправи, ситуації, тренінги, питання й тестові завдання для перевірки знань, рекомендовану літературу до кожного розділу.
 • Item
  Бюджетний менеджмент
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005) Федосов, Віктор Михайлович; Федосов, Виктор Михайлович; Кондратюк, Сергій Якович; Кондратюк, Сергей Яковлевич; Опарін, Валерій Михайлович; Опарин, Валерий Михайлович; Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Сафонова, Людмила Дмитрівна; Сафонова, Людмила Дмитриевна; Хлівний, Володимир Кирилович; Хлевной, Владимир Кириллович; Максименко, Андрій Анатолійович; Максименко, Андрей Анатольевич; Фельдгольц, Максим Миколайович; Фельдгольц, Максим Николаевич
  Практикум з бюджетного менеджменту є логічним продовженням підручника і слугує його активному засвоєнню. За допомогою різних типів завдань у навчальному посібнику висвітлюються практика й організація роботи з бюджетного менеджменту — управління бюджетним процесом (бюджетне планування та виконання бюджету, облік і звітність з виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету).
 • Item
  Податкова система
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Хлівний, Володимир Кирилович; Хлевной, Владимир Кириллович; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Сибирянская, Юлия Владимировна; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна; Пислиця, Анна Віталіївна; Пислица, Анна Витальевна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна; Лісовенко, Віталій Васильович; Лисовенко, Виталий Васильевич; Кондратенко, Мирослава Борисівна; Кондратенко, Мирослава Борисовна
  Дане видання покликане допомогти в набутті вмінь щодо застосування положень діючого податкового законодавства під час нарахування та сплати податків, а також створення належного методичного забезпечення для проведення аудиторних практичних занять та організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу «Податкова система». У практикумі враховані основні нововведення Податкового кодексу, увага сконцентрована саме на прикладних аспектах оподаткування та набутті навичок їх застосування на практиці. Різноманітні практичні завдання (аналітичні завдання, завдання для роботи з науковою літературою та нормативною базою, інтелект-карти, тренінг-вправи, кейси, ділові ігри, податкові ребуси тощо) і приклади виконання розрахункових завдань та пояснення щодо заповнення податкових декларацій по них сприятимуть закріпленню набутих теоретичних знань та практичних навичок, розвитку наукового мислення.
 • Item
  Управління фінансовою санацією підприємства. Практикум
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Островська, Ольга Анатоліївна; Соколова, Ольга Борисівна
  У навчальному посібнику наведено задачі, тестові завдання й тренінги з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств». Посібник призначено для проведення аудиторних практичних занять і самостійної роботи студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», зокрема заочної, оскільки до кожної задачі наводяться методичні вказівки щодо її розв’язання. Виконання завдань практикуму може стати корисним також для фахівців з антикризового управління фінансами суб’єктів підприємництва та арбітражних керуючих.