Recent Submissions

 • European business-practices of corporate social responsibility: саse study 

  Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петрівна; Martyniuk, Olena; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The publication is prepared for the 30th anniversary of Jean Monnet Foundation. The practicum book «European business-practices of corporate social responsibility: саse study» is a collection of cases, which was created ...
 • Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Публікацію підготовлено до 30-річчя діяльності фонду Jean Monnet. Практикум «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси» — є збіркою кейсів, створеною колективом авторів-учасників Спільного ...
 • Математичні моделі та методи ринкової економіки 

  Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, V. V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Новоселецький, Олександр М.; Novoseletskyy, Olexandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У практикумі запропоновано розв’язування типових прикладів та завдання для практичних, самостійних та лабораторних робіт з математичного моделювання динаміки малого підприємництва, економічної безпеки регіонів, економічного ...
 • Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У практикумі висвітлено практичні аспекти розроблення та експертизи бізнес-проекту, до кожної теми наведено ключові терміни, поняття, резюме, приклади розв’язання практичних задач. З метою більш глибокого сприйняття ...
 • Економіка та організація інноваційної діяльності 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  Розглянуто комплекс навчально-методичних і прикладних аспектів дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності». В основу курсу покладено принцип висвітлення сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки ...
 • Бізнес-діагностика 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Практикум присвячений висвітленню актуальних теоретико-методичних і нормативних положень, практичних аспектів здійснення комплексної бізнес-діагностики промислового підприємства. Містить широке коло навчальних завдань, ...
 • Мікроекономічний аналіз 

  Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Щербатюк, Олена Миколаївна; Shcherbatyuk, Olena; Щербатюк, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Практикум створено до навчального посібника «Мікроекономічний аналіз». У ньому вміщено тестові завдання, приклади розв’язання задач і задачі до всіх розділів навчального посібника. Завдання, подані у практикумі, апробовано ...
 • Створення власного бізнесу 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Швыданенко, Генефа Александровна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Бойченко, Катерина Степанівна; Бойченко, Екатерина Степановна; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Кицак, Тарас Григорович; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Практикум підготовлений в рамках реалізації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» проекту ЕС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців ...
 • Інформатика. Практикум на основі аналітико-реконструктивного методу 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У практикумі подано комплекс оригінальних навчальних завдань, що відповідають сучасному тренду реформування освітнього простору — активізації студентів у навчальній діяльності. Наведені завдання можуть використовуватись ...
 • Фінанси 

  Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Романенко, Олена Романівна; Романенко, Елена Романовна; Даниленко, Любов Павлівна; Даниленко, Любовь Павловна; Гладченко, Лідія Петрівна; Гладченко, Лидия Петровна; Корнацька, Роксолана Михайлівна; Корнацкая, Роксолана Михайловна; Лісовенко, Віталій Васильович; Лисовенко, Виталий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У даному виданні вперше за кожною темою базового бакалаврського теоретичного курсу «Фінанси» розроблено комплексний пакет завдань, призначених для опрацювання теоретичних, нормативно-правових і наукових фінансових питань. ...
 • Педагогічна риторика 

  Савенкова, Людмила Олексіївна; Савенкова, Людмила Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Збірник міні-кейсів, необхідний для оволодіння майбутніми викладачами права мовленнєвими уміннями. Видання за структурою і змістом повністю відповідає програмі дисципліни «Педагогічна риторика», яка розроблена викладачами ...
 • Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  Збірник містить набори тестових завдань відкритої та закритої форми, спрямованих на перевірку теоретичної та практичної підготовки, письмові завдання та для виконання на комп’ютері стандартного та підвищеного рівня складності. ...
 • Інформатика: інноваційні технології навчання 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Практикум дає можливість закріпити знання, засвоєні на лекціях або під час самостійного опрацювання навчального матеріалу та формувати відповідні уміння та навички використання відповідних програмних засобів для вирішення ...
 • Інформатика: комплексні кейси 

  Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Збірник містить кейси фахового спрямування, комплексне використання яких при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей забезпечить виконання інтегруючої функції їх знань та умінь на рівні трансформації та ...
 • Інформатика та комп'ютерна техніка: активізація навчання 

  Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  Подано навчально-методичне забезпечення основних тем дисципліни «Інформатика»: робота на персональному комп’ютері в середовищі ОС Windows і в комп’ютерних мережах, використання додатків пакета MS Office для організації та ...
 • Маркетинг: кейси, ситуаційні вправи, тестові завдання 

  Решетнікова, Ірина Леонідівна; Решетникова, Ирина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  У практикуму значна увага приділена практичним завданням, ситуаційним вправам і тестовим завданням відповідно до кожної теми типової програми маркетингу для маркетологів. Кросворди полегшують сприйняття основних категорій ...
 • Історія політичної думки 

  Бульбенюк, Світлана Степанівна; Бульбенюк, Светлана Степановна; Манелюк, Юрій Михайлович; Манелюк, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Практикум адресований студентам, які вивчають вибіркову дисципліну «Історія політичної думки», а також широкому колу читачів, які цікавляться політологією і політикою.
 • Психология и педагогика 

  Колесниченко, Лина Аликовна; Колесніченко, Ліна Аліковна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Борисенко, Лариса Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Сборник мини-кейсов разработан в соответствии с программой дисциплины «Психология и педагогика». В пособии представлены разнообразные задачи и практические ситуации. Сборник является информационно-методическим источником ...
 • Соціально-психологічний тренінг «Розвиток особистісних якостей менеджера» 

  Завірюха, Валентина Василівна; Завирюха, Валентина Васильевна; Сгадова, Валентина Василівна; Сгадова, Валентина Васильевна; Корват, Лариса Володимирівна; Корват, Лариса Владимировна; Медвідь, Людмила Андріївна; Медведь, Людмила Андреевна; Журавська, Лариса Миколаївна; Журавская, Лариса Николаевна; Брикова, Ірина Володимирівна; Брикова, Ирина Владимировна; Гайдай, Юлія Вікторівна; Гайдай, Юлия Викторовна; Сироватко, Вікторія Вікторівна; Сыроватко, Виктория Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Практикум розроблено відповідно до програми соціально-психологічного тренінг-курсу «Розвиток особистісних якостей менеджера». У практикумі подано короткі теоретичні відомості про окремі соціально-психологічні аспекти ...
 • Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів економічного університету 

  Радченко, Марина Ігорівна; Radchenko, Maryna Ihorivna; Радченко, Марина Игоревна; Артюшина, Марина Віталіївна; Артюшина, Марина Витальевна; Романова, Ганна Миколаївна; Романова, Анна Николаевна; Котикова, Олена Михайлівна; Котикова, Елена Михайловна; Матвієнко, Юлія Олексіївна; Матвиенко, Юлия Алексеевна; Саркісова, Оксана Юріївна; Саркисова, Оксана Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Науково-практичне видання присвячено актуальній темі модернізації контрольно-оцінної діяльності в контексті тих концептуальних змін, які відбуваються зараз в сфері освіти. Завданням даного видання є комплексне уявлення ...

View More