№ 1 (59) січень – лютий

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Кулхантинг: маркетингові дослідження нових трендів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Ковальчук, Світлана; Слободян, Інна
  У статті розглянуті особливості найсучаснішої течії в маркетингу – кулхантингу. Відображено результати досліджень кулхантингових агенцій у визначенні головних напрямів розвитку на найближчі роки.
 • Item
  Технологічні інновації для роздрібних мереж
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Бровченко, Володимир Андрійович
  У статті розглянуті особливості технологічних інновацій для роздрібних мереж. Зокрема, зосереджена увага на тих інноваціях, які являються найбільш важливими для споживачів.
 • Item
  Ринок матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень. Методологія визначення товарних меж ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Гавриш, Олександр; Старченко, Олександр
  У статті надано методологію визначення товарних меж ринку, за результатами дослідження стану та перспективи розвитку в Україні ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень, про веденого в 2008-2009 роках на кафедрі товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА) спільно з ДП "Випробувальний центр будівельних конструкцій" КНУБА та групою компаній "Фінансова Комунікаційна Група".
 • Item
  Оцінка рівня сервісу та лояльності комерційних посередників на ринку побутових котлів опалення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Стадніченко, Вадим; Цибулько, Андрій
  У статті наведені методики оцінки рівня сервісу та лояльності комерційних посередників на ринку побутових котлів опалення.
 • Item
  Можливості застосування концепції латерального маркетингу та стратегії «блакитного океану» на українському ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Співаковська, Тетяна; Отрода, Марія
  У статті розглянуто підходи до створення нових товарів і ринків, зокрема, латеральний маркетинг та стратегія «блакитного океану». Аналіз основних ідей та інструментів цих концепцій дав змогу виявити їхні спільні та відмінні риси, визначити можливості застосування в українських реаліях, а також допустимість їхнього поєднання і доповнення.
 • Item
  Event – важлива складова сучасного PR
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Ткачук, Олена Володимирівна
  Розглянуто специфіку і тенденції розвитку event-ринку України, визначено фактори, які на нього впливають, проведено дослідження структури попиту на event-послуги, запропоновано комплекс заходів з метою ефективного просування event-послуг, що користуються найбільшим попитом, розроблено рекомендації до стратегічного розвитку event компаній.
 • Item
  Сучасний маркетинг, або новий погляд у майбутнє
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Шаргородський, Андрій
 • Item
  Методологічні аспекти і рекомендації щодо надання страхових послуг на основі впровадження комплексної системи управління якістю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Данніков, Олег Володимирович
  Висунуті на підтвердження у статті наукові положення, висновки та методичні рекомендації є важливим підґрунтям для вирішення проблемних прикладних питань вдосконалення й реалізації маркетингового підходу до взаємин між виробниками і споживачами страхових послуг з урахуванням сучасних тенденцій розвитку бізнесу на основі запровадження комплексної системи управління якістю та маркетингових стратегій діяльності на українському страховому ринку для гіпотетичної страхової компанії, за умов, що компанія планує здійснювати увесь спектр реальних страхових послуг у досягненні лідируючих позицій на вітчизняному страховому ринку.
 • Item
  Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Бєлявцев, Михайло; Беспята, Марина
 • Item
  Дворівневий евристично-статистичний підхід до сегментації ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Зозульов, Олександр Вікторович; Гусиніна, Анастасія
  Стаття присвячена теоретичному аналізу та практичній реалізації процесу сегментації ринку. Запропоновано дворівневий підхід до сегментації із використанням метричних і неметричних даних, проілюстрованого на прикладі ринку ламінованого підлогового покриття. Представлено деталізований структурний аналіз споживачів ринку ламіната.
 • Item
  Підвищення досяжності у маркетингових і соціологічних дослідженнях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Чурилов, Микола
 • Item
  Ринок обирає кращих. Представлення результатів дослідження МД на фармацевтичному ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Лилик, Ірина Вікторівна
 • Item
  Ринок маркетингових досліджень в Україні 2009: експертна оцінка та аналіз УАМ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Павленко, Анатолій Федорович; Лилик, Ірина Вікторівна