№ 6 (75) листопад – грудень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Квалификационные экзамены специалистов автомобильного бизнеса
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11)
  16 февраля Комиссия Украинской Ассоциации Маркетинга экзаменовали маркетологов автомобильного бизнеса Украины.
 • Item
  Огляд розвитку індустрії маркетингових досліджень в світі за матеріалами досліджень ESOMAR
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11) Лилик, Ірина Вікторівна
  ESOMAR1 щорічно проводить дослідження розвитку галузі. Кожен з Національних представників ESOMAR відповідає на масивну анкету щодо розвитку галузі маркетингових індустрій в його країні, та надає свої відповіді та коментарі в штаб-квартиру. В свою чергу в кожній країні відбувається дослідження розвитку галузі, коли компанії відповідають на анкети, які їм надсилають Національні представники. Як правило, Національний представник ESOMAR – це президент або генеральний директор відповідної фахової асоціації в країні. Кожен рік Україна приймає участь у такому дослідженні. В даній статті ми намагалися окреслили основні тенденції розвитку галузі в світовому масштабі, спираючись на публікації ESOMAR, які подані в щорічному звіті «Global Market Research».
 • Item
  Облачное решение для контакт-центра
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11) Зайченко, Иван
 • Item
  Почему фарма должна быть умной?
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11) Кузьмина, Татьяна
  31 января в гостеприимном Концерт-Холле «ОАЗИС» состоялся 1 Маркетинговый Форум «Умная Фарма».
 • Item
  Глобальні логістичні системи в системі експортно-орієнтованого виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11) Каніщенко, Олена
  Розвинені країни здійснюють послідовну політику щодо створення національних і наднаціональних логістичних систем, які базуються на мультимодальних логістичних центрах регіонального, національного та наднаціонального значення, що є основою логістичного середовища. Для країн ЄС характерним є створення загальноєвропейської наднаціональної логістичної системи, що забезпечує внутрішній економічний розвиток, а також ефективну інтеграцію у світовий економічний простір.
 • Item
  Інноваційна політика підприємства: сучасні виклики та перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11) Пригара, Олена
  Розглянуто можливості формування інноваційної політики підприємства використовуючи ідею аналізу ланцюга створення вартості на підприємстві. Розглядаючи інновації як засіб досягнення конкурентних переваг підприємства, запропоновано розглядати можливість створення цих переваг за рахунок впровадження різних типів інновацій на різних ланках даного ланцюга.
 • Item
  Інноваційно-маркетинговий потенціал промислового підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності на світовому ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11) Дубницький, Володимир; Даниліна, Наталя
  В статті визначено місце інноваційно-маркетингового потенціалу в підвищенні ефективності інноваційної діяльності підприємства та зростанні рівня конкурентоспроможності на світовому ринку.
 • Item
  Системы подсчета – модная технологическая вещь или необходимый инструмент в работе розничных сетей?
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11) Новосад, Алексей
  Watcom Group – лидер и основатель рынка систем подсчета посетителей, эксперт в области оценки и анализа посетительских потоков. Компания предлагает полный спектр услуг в области профессионального управления посещаемостью.
 • Item
  Тренды отечественного В2В маркетинга на 2013
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11) Юрчак, Александр
  Следуя доброй традиции подводить итоги года и прогнозировать следующий, попытаемся и мы это сделать для своей профессиональной области. В своих оценках мы пойдем по главным категориям, которые традиционно освещают B2B-insight / B2B-Ray и попытаемся сравнивать западные тренды, где немало исследований - с нашими, базирующимися скорее на собственных наблюдениях.
 • Item
  Социальный маркетинг в Украине – технологии новой эры
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11) Лисовская, Октябрина
  Управляющий партнер, директор по развитию компании социального маркетинга «О Два» — Октябрина Лисовская, выступив на XII Международной научно-практической конференции «Маркетинг в Украине», которая прошла в Киеве 14-15 декабря 2012 г., как эксперт-практик поделилась с участниками мероприятия своим опытом, рассказав о преимуществах использования социального маркетинга.
 • Item
  Что день грядущий нам готовит?
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11) Герасимов, Артур
  В мире в целом происходят кардинальные изменения практически всех сфер жизни и деятельности людей. И это касается не только сферы экономики, где, если присмотреться детальнее, никто с уверенностью не может сказать, какая экономическая модель развития окажется наиболее эффективной даже в среднесрочной перспективе. Меняются парадигмы и картина мира в целом.
 • Item
  XII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг в Україні»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11)
  14-15 лютого 2012 року в конференц-залі КНЕУ імені Вадима Гетьмана зібрались маркетологи для обговорення питань щодо розвитку галузі. Ця конференція традиційно збирає під одним дахом практиків та викладачів. Дискусія точиться навколо питань розвитку теорії маркетингу та практичних методів її застосування, обговорюються найкращі практики, нові концепції та підходи. Дванадцята конференція стала також звітно - виборчою конференцію Української асоціації маркетингу. До складу РАДи УАМ були обрані провідні фахівці, які доклали чимало зусиль для розвитку маркетингу в Україні та впровадження цивілізованих правил роботи в індустрії.