Випуск № 93

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Моделювання збуту підприємства залежно від дії реклами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentina; Лисовская, Валентина Петровна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна
  У статті розглянуто моделювання збуту підприємства залежно від дії реклами за допомогою рядів Фур’є.
 • Item
  Дослідження, адаптація методик і вдосконалення моделей фінансового аналізу підприємств транспортної галузі в поточних кризових умовах України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Краснюк, Максим Тарасович; Krasniuk, Maksym; Кустаровський, Олександр Дмитрович; Kustarovskyi, Oleksandr
  У статті, з урахуванням вітчизняної національної специфіки та галузевої специфіки транспортної галузі, критично проаналізовано не тільки основні групи методів фінансового аналізу (прогнозування банкрутства), але і детально діагностовано найпопулярніші відповідні моделі. З урахуванням згаданих результатів, проведено адаптацію рекомендованих методик і вдосконалення відповідних моделей фінансового аналізу для вітчизняних транспортно-експедиційних компаній, крім того, запропоновано методичні рекомендації щодо їх ефективного використання в поточних вітчизняних умовах.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання й аналіз розвитку фірми на підґрунті динамічної нелінійної тривимірної моделі з використанням оптимізаційних методів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Коляда, Юрій Васильович; Koliada, Yu. V.; Коляда, Юрий Васильевич; Рожок, Т. О.; Rozhok, T. O.
  У статті розглянуто динамічну нелінійну модель, що описує розвиток фірми в ринкових умовах у координатах “персонал – власний капітал – позиковий капітал”. Запропоновано двохетапний алгоритм оптимізації параметрів моделі в контексті відтворення динаміки функціонування реальної фірми. Надано економічну інтерпретацію результатам проведеного кількісного і якісного аналізу отриманої комп’ютерної моделі.
 • Item
  Перспективні напрями цифрової трансформації в контексті розбудови цифрової економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна
  Статтю присвячено питанням дослідженню процесів цифрової трансформації для підтримки розвитку цифрової економіки, в тому числі питань формування цифрових активів економіки та нормативного регулювання процесів цифрової трансформації, розвитку цифрової інформаційно-комунікаційної інфраструктури цифрової економіки, забезпечення інформаційної безпеки в транскордонному просторі цифрової економіки.
 • Item
  Моделювання процесу оцінки ефективності підприємств малого та середнього бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, A.; Бегун, Анатолий Владимирович; Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, J.; Игнатова, Юлия Владимировна; Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна; Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна
  На сьогоднішній день питання оцінювання ефективності діяльності малого та середнього бізнесу займає ключове місце в економічних дослідженнях. Основними труднощами для малих інноваційних підприємств є залучення фінансово-кредитних інструментів. Для отримання коштів підприємство має обґрунтувати не лише інноваційну ідею, а й змоделювати (прорахувати) прогноз прибутковості підприємницької діяльності. В статті розглянемо питання прогнозування оцінки ефективності малого інноваційного підприємства та складання якісного прогнозу на основі аналізу часових рядів.
 • Item
  Оцінювання рівня економічної безпеки на підґрунті моделювання знань
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olha; Катунина, Ольга Сергеевна; Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyi, Valdemar; Витлинский, Вальдемар Владимирович
  Розглянуто питання розроблення методології та математичного інструментарію моделювання економічної безпеки. Доведено, що в інформаційному суспільстві предиктивні модельні технології є зростаючим ресурсом безпеки. Розглянуто передумови заміни усталеної інтеграційної концепції оцінювання, аналізу, моделювання, управління та адміністрування економічної безпеки, що базується на загрозо-орієнтованому підході до визначення безпеко-протекторів, на інформа- ційно-знанневу. Запропоновано концепцію створення бази моделей економічної безпеки на підґрунті інструментарію глибокого машинного навчання, в тому числі комплексу моделей динамічного факторного аналізу.
 • Item
  Concept and characteristics of information society
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Halitsin, V.; Галіцин, Володимир Костянтинович; Галицын, Владимир Константинович; Suslov, O.; Суслов, Олег Павлович; Samchenko, N.; Самченко, Наталія Костянтинівна; Самченко, Наталия Константиновна
  This article describes the preconditions of occurrence of the information society in terms of the evolution of market requirements, complex challenges in control systems, formation methods of administrative decisions, computer technologies. Presents approaches to the definition of the information society, its general characteristics, features and peculiarities. Describes stages of IT development and information systems of management in the information society.