Recent Submissions

 • Моделювання збуту підприємства залежно від дії реклами 

  Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentina; Лисовская, Валентина Петровна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто моделювання збуту підприємства залежно від дії реклами за допомогою рядів Фур’є.
 • Моделювання процентного ризику міжнародного кредитування 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Шапошник, Олена Л.; Shaposhnik, Olena; Щекань, Надія Петрівна; Schekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто керування ризиками в процесі міжнародного кредитування включає різні методики і дії, які банк може використовувати з метою зменшення, зокрема, процентного ризику – зниження власних засобів у результаті несприятливих ...
 • Дослідження, адаптація методик і вдосконалення моделей фінансового аналізу підприємств транспортної галузі в поточних кризових умовах України 

  Краснюк, Максим Тарасович; Krasniuk, Maksym; Кустаровський, Олександр Дмитрович; Kustarovskyi, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті, з урахуванням вітчизняної національної специфіки та галузевої специфіки транспортної галузі, критично проаналізовано не тільки основні групи методів фінансового аналізу (прогнозування банкрутства), але і детально ...
 • Комп’ютерне моделювання й аналіз розвитку фірми на підґрунті динамічної нелінійної тривимірної моделі з використанням оптимізаційних методів 

  Коляда, Юрій Васильович; Koliada, Yu. V.; Коляда, Юрий Васильевич; Рожок, Т. О.; Rozhok, T. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто динамічну нелінійну модель, що описує розвиток фірми в ринкових умовах у координатах “персонал – власний капітал – позиковий капітал”. Запропоновано двохетапний алгоритм оптимізації параметрів моделі ...
 • Перспективні напрями цифрової трансформації в контексті розбудови цифрової економіки 

  Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Статтю присвячено питанням дослідженню процесів цифрової трансформації для підтримки розвитку цифрової економіки, в тому числі питань формування цифрових активів економіки та нормативного регулювання процесів цифрової ...
 • Модель оптимального вибору заходів з удосконалення діяльності підприємства за результатами SWOT-аналізу 

  Дем'яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Serhii Dmytrovych; Потапенко, Сергей Дмитриевич; Кедровський, Георгій Олександрович; Kedrovskiy, G. A.; Кедровский, Георгий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розроблено економіко-математичну модель формування оптимального набору заходів, що направлені на підтримку сильних сторін, поліпшення слабких сторін, реалізацію можливостей і нівелювання загроз у діяльності організації.
 • Моделювання процесу оцінки ефективності підприємств малого та середнього бізнесу 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, A.; Бегун, Анатолий Владимирович; Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, J.; Игнатова, Юлия Владимировна; Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна; Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  На сьогоднішній день питання оцінювання ефективності діяльності малого та середнього бізнесу займає ключове місце в економічних дослідженнях. Основними труднощами для малих інноваційних підприємств є залучення фінансово-кредитних ...
 • Оцінювання рівня економічної безпеки на підґрунті моделювання знань 

  Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olha; Катунина, Ольга Сергеевна; Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyi, Valdemar; Витлинский, Вальдемар Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто питання розроблення методології та математичного інструментарію моделювання економічної безпеки. Доведено, що в інформаційному суспільстві предиктивні модельні технології є зростаючим ресурсом безпеки. Розглянуто ...
 • Concept and characteristics of information society 

  Halitsin, V.; Галіцин, Володимир Костянтинович; Галицын, Владимир Константинович; Suslov, O.; Суслов, Олег Павлович; Samchenko, N.; Самченко, Наталія Костянтинівна; Самченко, Наталия Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  This article describes the preconditions of occurrence of the information society in terms of the evolution of market requirements, complex challenges in control systems, formation methods of administrative decisions, ...
 • Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач скорингу 

  Матвійчук, Андрій Вікторович; Matviychuk, Andriy; Матвейчук, Андрей Викторович; Клебан, Юрій В.; Kleban, Yurii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті запропоновано методологічний підхід та алгоритм розбиття кількісних змінних на категорії із забезпеченням дотримання тренду в значеннях їх показників вагомості ознаки (WOE). У процесі аналізу спеціалізованої ...