Show simple item record

dc.contributor.authorКороль, Ірина Вікторівнаuk
dc.contributor.authorKorol, Irynaen
dc.date.accessioned2012-01-14T12:27:32Zen
dc.date.available2012-01-14T12:27:32Zen
dc.date.issued2010-05-30
dc.identifier.citationКороль І. В. Методологічні принципи історизму у дослідженні критеріїв конкурентоспроможності національної економіки / І. В. Король // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 77–85.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1056en
dc.description.abstractЧерез призму теоретичних розробок німецької історичної школи в статті ідентифіковано та охарактеризовано основні групи факторів, які впливають на конкурентоспроможність національної економіки. Визначено ключові елементи, які в сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації роблять економіку країни успішною та процвітаючою. Сформульовано основні рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки для державного управління.uk
dc.description.abstractThrough the prism of the theoretical developments in the German historical school the paper identified and characterized the major groups of factors that affected the competitiveness of the national economy. There were identified key elements that in modern conditions of globalization and internationalization make economy successful and prosperous. The basic recommendations for improving the competitiveness of national economy for economic governance were formulated.en
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectнаціональна економікаuk
dc.subjectглобалізаціяuk
dc.subjectпродуктивні силиuk
dc.subjectнаціональний капіталuk
dc.subjectлюдський капіталuk
dc.subjectінтелектуальний капіталuk
dc.subjectінститутuk
dc.subjectінституціональна структураuk
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectnational economyen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectproductive forcesen
dc.subjectnational capitalen
dc.subjecthuman capitalen
dc.subjectintellectual capitalen
dc.subjectinstitutionen
dc.subjectinstitutional structureen
dc.titleМетодологічні принципи історизму у дослідженні критеріїв конкурентоспроможності національної економікиuk
dc.title.alternativeThe methodological principles of historicism in the research of criteria of national economic competitivenessen
dc.typeArticleen
dc.subject.udc330.34.01uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record