Recent Submissions

 • Використання IT-технологій на заняттях з іноземних мов як засіб формування інтелектуального капіталу 

  Червінська, Лариса Михайлівна; Chervinska, L.; Червинская, Лариса Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Перелічено освітні проблеми сучасності, пов’язані з формуванням людського капіталу. Виділено основні принципи та складові навчального процесу. Висвітлено переваги викладaння іноземних мов із використанням інформаційно-ко ...
 • Інновації у викладанні іноземних мов в умовах змішаного навчання 

  Василенко, Ірина Олександрівна; Vasylenko, Iryna; Василенко, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Предметом розгляду статті є питання ефективного впровадження в навчальний процес сучасних цифрових технологій в умовах переходу до змішаного навчання. Розглянуто певні переваги та недоліки вивчення іноземної мови через ...
 • До питання компетентнісної моделі мовленнєвої комунікації 

  Андрієнко, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті піднято важливе питання розвитку комунікативної компетенції, наводиться та розглядається модель її формування, розглядаються складники мовленнєвої комунікації, наголошується на важливість її розвитку в умовах ...
 • Економіка мови: аспект комунікації 

  Лавриненко, Тетяна Петрівна; Lavrynenko, Tetiana; Лавриненко, Татьяна Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглядаються історичні витоки та сучасний стан теоретичних та практичних питань розвитку економіки мови під кутом зору економічної комунікації. Визначено основний спектр ідей та думок притаманних дослідженням ...
 • Освіта впродовж життя як складова професійного розвитку актуаріїв: стандарти МАА та досвід Канади 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2017)
  Мета статті – аналіз постійного підвищення кваліфікації представників актуарної професії в Канаді з огляду на міжнародний стандарт, розроблений МАА. За допомогою методу компаративного аналізу в ході дослідження було ...
 • The development of university-based actuarial education in Canada 

  Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017)
  The paper is aimed at figuring out the current state of actuarial education provided by Canadian universities tracing the peculiarities of its development and concentrating mainly on the process of the University ...
 • Щодо питання про важливість підготовки кваліфікованих актуаріїв через призму їх функціональних обов’язків 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017)
  Стаття присвячення розгляду ключових обов’язків актуаріїв з позиції взаємодії зазначених спеціалістів з андеррайтерами. Здійснюється обґрунтування важливості якісного виконання покладеної на них відповідальності для ...
 • Світовий досвід професійної підготовки актуаріїв: особливості та тенденції розвитку 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2017)
  У статті розглядається специфіка актуарної освіти у світовому розрізі, здійснюється аналіз організаційних форм здобуття кваліфікації актуарія, котрі характеризуються високим ступенем розрізненості. Виокремлюються формальна, ...
 • Роль професійних обє'днань у підготовці сучасного фахівця 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2019-10)
  Проаналізовано перспективи розвитку вищої освіти в умовах кризи класичного університету та можливостей, які відкриває взаємодія освіти та бізнесу на індивідуальному, інституційному та соціальному рівнях. Здійснено ...
 • Сучасні підходи до викладання іноземної мови в немновному ЗВО: дизайн-мислення 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
  Статтю присвячено опису методики та аналізу ефективності використання технології дизайн-мислення на заняттях з іноземної мови для інженерних спеціальностей авіаційного профілю. Виокремлено ряд проблем викладання іноземної ...
 • Peculiar features of attaining the CERA designation in Canada 

  Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Хмельницький національний університет, 2018)
  The article sets out peculiar features of attaining the CERA credential from the Canadian Institute of Actuaries. The analysis results show that there are scores of ways available to candidates perusing the aim of becoming ...
 • Роль професійних об’єднань у системі моніторингу якості освітніх послуг у закладах вищої освіти Канади 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, T.; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018)
  Стаття присвячена аналізу перспективних напрямків модернізації функціонування університетської освіти на сучасному етапі, зокрема висвітленню ролі професійних об’єднань у системі моніторингу якості надання освітніх послуг ...
 • Использование информационно-коммуникативных технологий в обучении 

  Плотникова, Елена Валерьевна; Plotnikova, Olena; Плотнікова, Олена Валеріївна (Маріупольський державний університет, 2011)
  Данная публикация представляет собой фондовую лекцию кафедры иностранных языков, прочитанную по дисциплине Современные технологии обучения иностранному языку и подготовки к внешнему тестированию. В плане лекции четыре ...
 • Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у вищих навчальних закладах 

  Плотнікова, Олена Валеріївна; Plotnikova, Olena; Плотникова, Елена Валерьевна (Маріупольський державний університет, 2012)
  Завдання модернізації не можуть бути вирішені без впровадження інформаційних технологій в усі ії сфери. Використання інформаційних технологій дає поштовх до розвитку традиційних видів діяльності студентів. Правильно ...
 • Contemporary philosophy in search of the elusive human consciousness 

  Bondar, Svitlana; Бондар, Світлана Валеріївна; Бондарь, Светлана Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-30)
 • Цінність мультикультурної освіти. Дайджест публікації Лоуренса Блюма «Multicultural Education as Values Education» 

  Плотнікова, Олена Валеріївна; Plotnikova, Olena; Плотникова, Елена Валерьевна (Маріупольський державний університет, 2016-02-05)
 • О тематике сайта Breaking News English и структуре построения его уроков 

  Плотникова, Елена Валерьевна; Plotnikova, Olena; Плотнікова, Олена Валеріївна (Маріупольський державний університет, 2013-02-01)
 • Роль английского разговорного клуба в формировании познавательного интереса к изучению английского языка как второй специальности 

  Плотникова, Елена Валерьевна; Plotnikova, Olena; Плотнікова, Олена Валеріївна (Маріупольський державний університет, 2011-02-04)
  В настоящей статье ставится задача описать деятельность English Speaking Club на факультете греческой филологии.
 • Применение информационных технологий в изучении английского языка в общеобразовательной школе 

  Ушуллу, Диана Сергеевна; Ushullu, D.; Плотникова, Елена Валерьевна; Plotnikova, Olena; Плотнікова, Олена Валеріївна (Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2013-03)
  Данная статья посвящена рассмотрению проблемы применения информационных технологий в изучении английского языка. Выявлено, что использование информационных технологий дает толчок развитию новых форм и содержания традиционных ...
 • Он-лайн навчання як засіб отримання полікультурної освіти 

  Плотнікова, Олена Валеріївна; Plotnikova, Olena; Плотникова, Елена Валерьевна (Маріупольський державний університет, 2015)
  Полікультурна освіта та он-лайн навчання стають все більш популярними сьогодні. Метою цієї статті є виявлення взаємозв‟язку цих двох, на перший погляд, не пов’язаних між собою явищ. У даній праці виявлені причини, які ...

View More