Recent Submissions

 • Державне регулювання ринку страхування життя в Україні 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-10)
  В науковій праці досліджено ринок страхування життя та його роль у сучасній економіці, виявлено причини недоліків державного регулювання ринку страхування життя в Україні та визначено шляхи вирішення існуючих проблем з ...
 • Управління банківським портфелем активів 

  Іванова, Тетяна Георгіївна; Ivanova, Tetyana; Иванова, Татьяна Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-02-21)
  Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних, методичних та практичних засад формування та управління банківським портфелем активів. Реалізовано комплексний підхід до управління банківським портфелем активів, сутність ...
 • Управління страховим портфелем 

  Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-05-08)
  Дисертація присвячена дослідженню та вдосконаленню теоретичних і практичних підходів щодо управління страховим портфелем в умовах розвитку конкурентноздатного ринку страхових послуг України. Розглянуто та проаналізовано ...
 • Іноземні банки в банківській системі України 

  Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-27)
  У дисертаційній роботі досліджено концептуальні засади діяльності іноземних банків в банківській системі України, визначено їх сутність, причини і наслідки експансії на території приймаючих країн. Розкрито та обґрунтовано ...
 • Споживчий кредит в Україні: реалії та перспективи розвитку 

  Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09)
  У дисертації охарактеризовано науково-категорійний апарат сутності, функцій, форм і видів кредиту, принципів кредитування, розвинуто підходи до розуміння суті споживчого кредиту й трактування споживчих потреб, банківського ...
 • Система соціального страхування та шляхи її удосконалення в Україні 

  Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Оlha; Дымнич, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-05-22)
  Дисертація присвячена побудові оптимально функціонуючої моделі державного соціального страхування і пенсійного забезпечення України, яка повинна враховувати фінансові пріоритети держави і, разом з тим - інтереси суб’єктів ...
 • Монетарні інструменти забезпечення фінансової стабільності банківської системи 

  Шевчук, Володимир Володимирович; Shevchuk, Volodymyr; Шевчук, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-10-09)
  У дисертації поглиблено розуміння природи та сутності поняття “фінансова стабільність банківської системи”, виокремлено її компоненти, удосконалено класифікацію монетарних інструментів, визначено взаємозалежності між ...
 • Системно важливі банки та їх вплив на стабільність банківської системи 

  Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03-25)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних засад ідентифікації і оцінювання національних системно важливих банків та обґрунтування практичних рекомендацій щодо розробки адекватних заходів їх регулювання і ...
 • Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку 

  Третяк, Катерина Володимирівна; Tretiak, Kateryna Volodymyrivna; Третяк, Екатерина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад формування ринку перестрахування та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його функціонування, які б оптимально враховували інтереси суб’єктів ...
 • Макрофінансові індикатори в системі управління державними фінансами 

  Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03-16)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних основ управління державними фінансами на основі макрофінансових індикаторів та практики оцінки стану та тенденцій фінансового стану країни на макрорівні. Досліджено підходи ...
 • Концентрація банківського капіталу в Україні 

  Суторміна, Катерина Миколаївна; Sutormina, Kateryna; Сутормина, Екатерина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад оцінювання рівня концентрації банківського капіталу та розробці практичних рекомендацій щодо заходів державного регулювання процесів концентрації в банківській ...
 • Державне регулювання страхової діяльності в Україні 

  Тищенко, Дмитро Олександрович; Tyshchenko, Dmytro; Тищенко, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-04)
  В дисертації досліджуються теоретичні та прагматичні питання державного регулювання страхової діяльності в Україні. Акцентовано на сутнісному наповненні поняття «державне регулювання страхової діяльності», її логічному ...
 • Державне регулювання страхової діяльності в Україні 

  Тищенко, Дмитро Олександрович; Tyshchenko, Dmytro; Тищенко, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-02-04)
  В дисертації досліджуються теоретичні та прагматичні питання державного регулювання страхової діяльності в Україні. Акцентовано на сутнісному наповненні поняття «державне регулювання страхової діяльності», її логічному ...
 • Системний ризик у банківській діяльності 

  Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-10-19)
  У дисертаційній роботі досліджено формування та реалізацію системного ризику у банківській діяльності, обґрунтовано теоретико-методологічні засади його оцінювання, розроблено практичні рекомендації щодо макропруденційн ...
 • Системний ризик у банківській діяльності 

  Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-19)
  У дисертаційній роботі досліджено формування та реалізацію системного ризику у банківській діяльності, обґрунтовано теоретико-методологічні засади його оцінювання, розроблено практичні рекомендації щодо макропруденційн ...
 • Вартість страхової компанії: теоретико-методологічні домінанти формування та управління 

  Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У дисертації систематизовано та обґрунтовано теоретичні та методологічні засади дослідження вартості страхової компанії. Виокремлено рушійні сили її формування. Обґрунтовано необхідність запровадження вартісно-орієнтов ...
 • Вартість страхової компанії: теоретико-методологічні домінанти формування та управління 

  Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У дисертації систематизовано та обґрунтовано теоретичні та методологічні засади дослідження вартості страхової компанії. Виокремлено рушійні сили її формування. Обґрунтовано необхідність запровадження вартісно-орієнтов ...
 • Консолідація банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку 

  Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-15)
  Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад консолідації банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку, визначенню критеріїв її оцінки та розробленню рекомендацій щодо ...
 • Консолідація банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку 

  Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-15)
  Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад консолідації банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку, визначенню критеріїв її оцінки та розробленню рекомендацій щодо ...
 • Управління активами на інтегрованих фінансових ринках 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-21)
  У дисертаційній роботі розкрито теоретичні підходи до визначення поняття «інтегрований фінансовий ринок», визначено його властивості з погляду синергетичного підходу. Розкрито детермінанти, форми, способи фінансової ...

View More