Show simple item record

dc.contributor.authorФедірко, Наталія Вікторівнаuk
dc.contributor.authorFedirko, Nataliiaen
dc.contributor.authorФедирко, Наталия Викторовнаru
dc.contributor.authorКонстантінова, Анастасія Анатоліївнаuk
dc.contributor.authorKonstantinova, Anastasiiaen
dc.date.accessioned2015-12-23T11:23:39Z
dc.date.available2015-12-23T11:23:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationФедірко Н. Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України / Н. Федірко, А. Константінова // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 1. – С. 155–179.uk
dc.identifier.citationFedirko N. Macroeconomic effects of international regional economic integration: Global practice and challenges for Ukraine / N. Fedirko, A. Konstantinova // International economic policy. – 2015. – № 1. – С. 155–179.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/12304
dc.description.abstractУ статті досліджено чинники та макроекономічні особливості формування та функціонування міжнародних регіональних економічних об’єднань різних форм. Представлено ієрархічну типологізацію сучасних міжнародних регіональних економічних інтеграційних угрупувань. Проведено аналіз внеску найбільших світових інтеграційних угрупувань у виробництво світового ВВП. Охарактеризовано основні макроекономічні результати участі країн в інтеграційних об’єднань різних форм на етапах до та після їх створення, визначено позитивні ефекти, які отримують країни в результаті запровадження певних спільних умов економічної діяльності. Визначено потенційні для України ризики євроінтеграції та перспективні позитивні ефекти інтеграції у світове господарство. Обґрунтовано концептуальні засади державної політики блокування потенційних ризиків міжнародної регіональної економічної інтеграції для України.uk
dc.description.abstractIn the article the causes and macroeconomic peculiarities of the formation and operation of international regional economic associations of various forms were studied. A hierarchical classification of modern international regional economic integration groups is presented. The contribution of the world’s largest integration groups to the global GDP were analyzed. The main macroeconomic results of countries’ participation in integration associations of different forms on the pre-establishment and post-establishment stages were described, the positive effects obtained by countries in the result of introduction of certain common economic activity conditions have been determined. Potential risks for Ukraine related to European Integration and prospective positive effects of integration into the world economy were determined. Conceptual principles of state policy of blocking of the potential risks of international regional economic integration for Ukraine were substantiated.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectміжнародна регіональна економічна інтеграціяuk
dc.subjectсвітові інтеграційні блокиuk
dc.subjectекономічний та валютний союзuk
dc.subjectзона вільної торгівліuk
dc.subjectмитний союзuk
dc.subjectмакроекономічні результати інтеграціїuk
dc.subjectінтеграційні процеси Україниuk
dc.subjectризики євроінтеграціїuk
dc.subjectinternational regional economic integrationen
dc.subjectworld integration blocksen
dc.subjecteconomic and monetary unionen
dc.subjectfree trade areaen
dc.subjectcustoms unionen
dc.subjectmacroeconomic integration resultsen
dc.subjectintegration processes of Ukraineen
dc.subjectEuropean integration risksen
dc.titleМакроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для Україниuk
dc.title.alternativeMacroeconomic effects of international regional economic integration: global practice and challenges for Ukraineen
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc339.9uk


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record