Collections in this community

Recent Submissions

 • Методологія та ключові детермінанти побудови ефективної національної інноваційної системи 

  Гурова, Вікторія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-05)
  У роботі представлено дослідження теоретичних засад визначення національних інноваційних систем, проведено аналіз результатів функціонування національних інноваційних систем країн-лідерів світового інноваційного простору, ...
 • Інвестиційна активність у країнах Вишеградської групи: виклики для України 

  Юрчишин, Василь Володимирович; Маркевич, Катерина Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-05-08)
  У статті розглянуто окремі складові активізації прямого іноземного інвестування і його вплив на економічний розвиток у країнах Вишеградської групи. Визначено особливості політики країн, спрямованої на залучення інвестиційних ...
 • Міжнародна практика банкрутств та українські реалії за умов глобальної нестабільності 

  Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Гончар, Ігор Олегович; Gonchar, Igor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-01)
  В умовах підвищення нестабільності в світовій економіці, у статті проаналізовано загальні тенденції світового корпоративного ринку в контексті порушення справ про банкрутство. Описано галузі економіки, які є найуразливішими ...
 • Глобалізація, кризи та економічні реформи: досвід Туреччини 

  Юлек, Мурат Алі; Yülek, Murat; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-30)
  Україна й Туреччина розташовані на півдні та півночі Чорного моря та нині не мають стратегічних економічних партнерських відносин. До 2002 року економіка Туреччини характеризувалась непостійними темпами розвитку, високою ...
 • Економічне зростання країн і військові витрати: аналіз взаємозв’язку 

  Шахід, Ахмед; Саба, Ісмаіл (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-02)
  У статті зроблено спробу дослідити взаємозв’язок між військовими видатками та економічним зростанням на основі панельних даних 56 країн за період 1995—2011 рр. Оцінювалася модель панельних даних з фіксованими ефектами для ...
 • Системні детермінанти сучасних гравітаційних процесів у геоекономічному просторі 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Кравчук, Наталія Ярославівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-07)
  Композиційно дослідження розгортається у двох основних напрямах: перший – аналіз асиметрій глобального розвитку, що активізують гравітаційні процеси у геоекономічному просторі; другий – поглиблене вивчення причин ...
 • Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Мозговий, Олег Миколайович; Бурмака, Микола Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-10)
  У статті досліджено процеси економічної локалізації, соціалізації та інтелектуалізації розвитку. Дослідницький інтерес акцентовано на актуальній проблемі формування і розвитку людського ресурсу організацій як ключового ...
 • Процес створення фіскального союзу країн ЄС 

  Шаров, Олександр Миколайович; Sharov, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто еволюцію створення фінансової системи Європейського Союзу, проблеми, які виникли останніми роками в процесі її функціонування та основні напрямки реформування (модифікації). У ході аналізу основну увагу ...
 • Регіональна економічна інтеграція у Великій Східній Азії: детермінанти та бар’єри 

  Небильцова, Оксана Володимирівна; Nebyltsova, Oksana; Небыльцова, Оксана Владимировна; Король, Володимир Іванович; Korol, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено дослідженню як загальних тенденцій, так і особливостей процесів економічної інтеграції у Великій Східній Азії, яка відіграє роль одного із основних центрів сучасного глобального розвитку. Розкрито основні ...
 • Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Константінова, Анастасія Анатоліївна; Konstantinova, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено чинники та макроекономічні особливості формування та функціонування міжнародних регіональних економічних об’єднань різних форм. Представлено ієрархічну типологізацію сучасних міжнародних регіональних ...
 • Університети в глобальній економіці знань: еклектична парадигма 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys; Ильницкий, Денис Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Університети як інституції генерування та дифузії знань у своїй діяльності мають враховувати не лише рівень організації чи країни, але й ідивідульної трансформації знань створюючи умови для креативності випускників та ...
 • Глобальні форми та механізми транснаціоналізації ринку об’єктів інтелектуальної власності 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Бєлєнький, Олексій Юрійович; Bielienkyi, Oleksii; Беленький, Алексей Юрьевич; Столярчук, Вікторія Михайлівна; Stoliarchuk, Viktoriia; Столярчук, Виктория Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті комплексно досліджено сучасні процеси транснаціоналізації світового ринку об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ), визначено їх механізми та оцінено вплив на параметри інноваційно-технологічної безпеки країн і ...
 • Формування та розвиток корпоративного потенціалу високотехнологічного експорту 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Войчак, Микола Анатолійович; Voychak, Mykola (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено сутність та особливості експорту високотехнологічної продукції в умовах глобальної конкуренції, проведено класифікації його моделей на корпоративному рівні. Виявлено особливості корпоративної мотивації ...
 • Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі 

  Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatoliy; Поручник, Анатолий Михайлович; Кулай, Аліна Василівна; Kulai, Alina (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розкрито сутність, етапи становлення і розвитку бюджетної системи Європейського Союзу (ЄС), основні напрями та механізми консолідації національних бюджетних систем країн-членів. Визначено роль і місце бюджету ЄС у системі ...