Show simple item record

dc.contributor.authorГераймович, Людмила Василівна
dc.contributor.authorGeraimovych, L. V.
dc.contributor.authorГераймович, Людмила Васильевна
dc.date.accessioned2016-01-05T13:12:12Z
dc.date.available2016-01-05T13:12:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationГераймович Л. В. Механізми фінансового забезпечення інфраструктурних проектів / Л. В. Гераймович // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 220–231.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/12551
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано необхідність дослідження взаємозв’язку між рівнем і темпами урбанізації і фінансовим забезпеченням розвитку інфраструктурних проектів на місцевому рівні. Проведено ретроспективний аналіз розвитку урбанізаційних процесів в Україні та світі. На основі аналізу демографічних даних доведено, що в майбутньому кореляція між зростанням кількості міського населення та інфраструктурними потребами буде посилюватись. Підтверджено необхідність співпраці центральної та місцевої влад, а також приватного сектору задля акумуляції необхідних ресурсів у сфері фінансування важливих об’єктів інфраструктури.uk
dc.description.abstractThis abstract emphasizes the need for research of interconnection between the level and pace of urbanization and financial support of infrastructure projects at local level. This is a retrospective analysis of urbanization processes in Ukraine and in the world. Based on the analysis of demographic data, it demonstrates that in the future correlation between the growth of urban population and infrastructure needs will be strengthened. It confirms the necessity of central and local government cooperation, as well as the connection with private sector to accumulate necessary resources for the financing of important infrastructure entities.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectурбанізаціяuk
dc.subjectміське населенняuk
dc.subjectміська інфраструктураuk
dc.subjectфінансування інфраструктуриuk
dc.subjectфінансові інструментиuk
dc.subjecturbanizationuk
dc.subjecturban populationuk
dc.subjecturban infrastructureuk
dc.subjectinfrastructure financinguk
dc.subjectfinancial instrumentsuk
dc.titleМеханізми фінансового забезпечення інфраструктурних проектівuk
dc.title.alternativeMechanisms of financial support infrastructure projectsuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc336.645uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record