Show simple item record

dc.contributor.authorФедорченко, Андрій Васильович
dc.contributor.authorДанніков, Олег Володимирович
dc.contributor.authorВасилькова, Наталія Володимирівна
dc.date.accessioned2012-03-14T12:47:33Z
dc.date.available2012-03-14T12:47:33Z
dc.date.issued2011-08-29
dc.identifier.citationФедорченко А. В. Маркетинг: розвиток і нові орієнтири для концепції управління підприємством / А. В. Федорченко, О. В. Данніков, Н. В. Василькова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 646–660.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1283
dc.description.abstractАвторами запропонована розробка практичних рекомендацій щодо використання маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних підприємств та ефективних маркетингових рішень у подоланні протиріч у взаємодії суб’єктів економічної діяльності та оптимального розміщення ресурсів.uk
dc.description.abstractVector Marketing Concept Development. The authors suggested the development of practical guidelines for using marketing tools in national enterprises and effective marketing solutions in overcoming the contradictions in the interaction of economic activity and the optimal allocation of resources.uk
dc.description.abstractВектор развития маркетинговой концепции управления. Авторами предлагается разработка практических рекомендаций относительно использования маркетинговых инструментов в деятельности отечественных предприятий и эффективных маркетинговых решений в преодолении противоречий во взаимодействии субъектов экономической деятельности и оптимального размещения ресурсов.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectконцепція маркетингуuk
dc.subjectінструментарій маркетингуuk
dc.subjectкомплекс маркетингуuk
dc.subjectбізнес-тенденціїuk
dc.subjectconcept of marketinguk
dc.subjectmarketing toolsuk
dc.subjectthe marketing mixuk
dc.subjectbusiness trendsuk
dc.subjectконцепция маркетинга
dc.subjectинструментарий маркетинга
dc.subjectкомплекс маркетинга
dc.subjectбизнес-тенденции
dc.titleМаркетинг: розвиток і нові орієнтири для концепції управління підприємствомuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.8:339.138uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record