Show simple item record

dc.contributor.authorТурчина, Валентина Михайлівна
dc.date.accessioned2012-03-19T12:10:54Z
dc.date.available2012-03-19T12:10:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationТурчина В. М. Закономірності управління ефективністю праці / В. М. Турчина // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 196–206.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1315
dc.description.abstractВизначено закономірності, що супроводжують процес управління ефективністю праці. Розкрито сутність і підходи до розуміння категорії «закономірність». Наведено факти, що підтверджують існування виділених закономірностей. Виокремлено переваги врахування закономірностей під час вибору моделі управління ефективністю праці.uk
dc.description.abstractRegularities accompanying job performance process are determined. The definition for «regularity» is exposed. Facts of existence the distinguished regularities are mentioned. The advantages of regularities incorporation while choosing the model for job performance management are generalized.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjecteфективність праціuk
dc.subjectзакономірності впливу факторівuk
dc.subjectуправління ефективністю праціuk
dc.subjectформування рівня ефективностіuk
dc.subjectоцінювання рівня ефективностіuk
dc.subjectjob performanceuk
dc.subjectfactor influence regularitiesuk
dc.subjectjob performance influenceuk
dc.subjectperformance level forminguk
dc.subjectperformance level accountinguk
dc.titleЗакономірності управління ефективністю праціuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.101.6uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record