Show simple item record

dc.contributor.authorЗайцев, Юрій Кузьмичuk
dc.date.accessioned2012-04-03T11:16:44Z
dc.date.available2012-04-03T11:16:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationЗайцев Ю. К. Сучасна політична економія як наука: потреба, архітектоніка предмету та методології досліджень / Ю. К. Зайцев // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – С. 7–21.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1400
dc.description.abstractУ статті аналізуються причини, чинники та зміст трансформації предмету і методології досліджень політико-економічної науки в умовах динамізації процесів усуспільнення виробництва, соціалізації економіки, становлення постіндустріального типу суспільства, появи ознак завершення життєвого циклу «розвитку ринкової економічної цивілізації».uk
dc.description.abstractThe causes, factors and the content of subject and methodology transformation of researches in the field of political and economic science in a more dynamic process of economy socialization, the formation of postindustrial type of society, emerging the signs of life cycle completion «of a market economy civilization development» were analyzed in the article.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectнеолібералізмuk
dc.subjectмейнстримuk
dc.subjectсучасна політична економіяuk
dc.subjectпарадигмаuk
dc.subjectпредметuk
dc.subjectметодологіяuk
dc.subjectметодологічні підходиuk
dc.subjectнова політична економіяuk
dc.subjectсубстанціональна політична економіяuk
dc.subjectцивілізаційний менталітетuk
dc.subjectформаційно-цивілізаційний резонансuk
dc.subjectneoliberalismen
dc.subjectmainstreamen
dc.subjectmodern political economyen
dc.subjectparadigmen
dc.subjectsubjecten
dc.subjectmethodologyen
dc.subjectmethodological approachesen
dc.subjectnew political economyen
dc.subjectsubstantial political economyen
dc.subjectcivilized mentalityen
dc.subjectformation-civilizational impacten
dc.titleСучасна політична економія як наука: потреба, архітектоніка предмету та методології дослідженьuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.101uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record