Show simple item record

dc.contributor.authorВостряков, Олександр Володимирович
dc.contributor.authorГребешкова, Олена Миколаївна
dc.date.accessioned2012-05-21T11:27:46Z
dc.date.available2012-05-21T11:27:46Z
dc.date.issued2011-05
dc.identifier.citationВостряков О. В. Стратегічні настанови розвитку університету: інформаційно-знаннєвий контекст / О. В. Востряков, О. М. Гребешкова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 359–372.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1581
dc.description.abstractУ статті запропоновано концептуальну модель інформаційного простору формування місії університету як знаннєвої організації, що ґрунтується на ціннісних орієнтирах і потребах його ключових стейкхолдерів, відмітних характеристиках та можливостях самого університету. Узагальнено проблеми та окреслено перспективні напрями розвитку вищих навчальних закладів в Україні.uk
dc.description.abstractВ статье предложена концептуальная модель информационного пространства формирования миссии университета как знаньевой организации, основывающаяся на ценностных ориентирах и потребностях его ключевых стейкхолдеров, отличительных характеристиках и возможностях самого университета. Обобщены проблемы и обозначены перспективные направления развития высших учебных заведений в Украине.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectстратегічне управлінняuk
dc.subjectуніверситетuk
dc.subjectмісіяuk
dc.subjectстейкхолдериuk
dc.subjectзнаннєва організаціяuk
dc.subjectменеджмент знаньuk
dc.subjectінформаційний простірuk
dc.subjectстратегическое управлениеuk
dc.subjectуниверситетuk
dc.subjectмиссияuk
dc.subjectстейкхолдерыuk
dc.subjectменеджмент знанийuk
dc.subjectзнаньевая организацияuk
dc.subjectинформационное пространствоuk
dc.titleСтратегічні настанови розвитку університету: інформаційно-знаннєвий контекстuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc005.94:378.4uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record