Show simple item record

dc.contributor.authorСвірко, Світлана Володимирівна
dc.contributor.authorSvirko, Svitlanaen
dc.date.accessioned2012-05-30T07:36:04Z
dc.date.available2012-05-30T07:36:04Z
dc.date.issued2011-05
dc.identifier.citationСвірко С. В. Забезпечення, непередбачені зобовязання і активи в міжнародному бухгалтерського обліку державного сектору / С. В. Свірко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 331–340.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1622
dc.description.abstractУ статті розглянуті основи бухгалтерського обліку забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. Висвітлено порядок визнання, оцінки, відображення в обліку та розкриття інформації в фінансовій звітності положень щодо забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены основы бухгалтерского учета обеспечения, непредвиденных обязательств и непредвиденных активов в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета для государственного сектора. Автором описан порядок признания, оценки, отображения в бухгалтерском учете та раскрытие информации в финансовой отчетности про обеспечение, непредвиденные обязательства и непредвиденные активы.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectбухгалтерський облікuk
dc.subjectзабезпеченняuk
dc.subjectнепередбачені зобов’язанняuk
dc.subjectнепередбачені активиuk
dc.subjectміжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного секторуuk
dc.subjectбухгалтерский учетuk
dc.subjectнепредвиденные обязательства и непредвиденные активыuk
dc.subjectобеспечениеuk
dc.subjectмеждународные стандарты бухгалтерского учета для государственного сектораuk
dc.titleЗабезпечення, непередбачені зобовязання і активи в міжнародному бухгалтерського обліку державного секторуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record