Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Еволюція теорії циклічності в економічній думці ІІ половини ХІХ — І третини ХХ ст 

  Проскуріна, М. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-15)
  Стаття присвячена розгляду базових концепцій циклічності. Простежена еволюція поглядів на феномен циклічності в період ІІ половини XIX — на початку XX ст.. Виявлена спадкоємність теоретичних концепцій дослідників даної ...
 • Методика аналізу витрат на капітальне будівництво 

  Ткач, Іван Валентинович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розкрито зміст основних розділів кошторису. Проведено порівняння розбіжностей між розрахунком кошторисних витрат та методикою відображення цих витрат в бухгалтерському обліку. Розроблено методику узгодження витрат за ...
 • Особливості організації документообігу використання кормів у тваринництві 

  Шевченко, Юрій Андрійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У роботі розглянуто особливості організації документального оформлення використання кормів у сільськогосподарських формуваннях. Запропоновано розподілити обов’язки щодо оформлення, обробки та затвердження відомості витрати ...
 • Позикові кошти від нерезидента: податковий облік і звітність 

  Ковач, Світлана Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті висвітлено порядок податкового обліку і звітності позикових коштів, отримуваних від нерезидента за процентними та безпроцентними договорами залучення позикових коштів.
 • Облік власного капіталу в фермерських господарствах із застосування спрощеного плану рахунків 

  Мельничук, Вікторія Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглянуто основні аспекти відображення в обліку операцій з формування власного капіталу підприємства. Зокрема, виділено особливості здійснення даних операцій на малих підприємствах з врахуванням останніх змін у ...
 • Класифікація витрат виробництва 

  Радченя, Любов Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
 • Загальні принципи організації аудиту нафтопродуктів 

  Самохвал, Сергій Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті висвітлено організацію аудиту нафтопродуктів, а також розглянуто його основні принципи та методологію.
 • Уточнення змісту та назв розділів активу балансу 

  Мервенецька, Вікторія Федорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті надано рекомендації щодо уточнення змісту та назв розділів активу балансу відповідно до економічного змісту відображуваних операцій.
 • Облік витрат на біологічні перетворення в інкубаторних цехах 

  Золотарьова, Наталія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття містить рекомендації щодо обліку формування біологічних активів в інкубації сформовані відповідно до організаційно-технологічних особливостей діяльності інкубаторно-птахівничих підприємств.
 • Аудит як обов’язкова процедура підтвердження річної фінансової звітності 

  Гончар, Ірина Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена аналізу нормативного законодавства з питань аудиту фінансової звітності українських суб’єктів господарювання. Розкрито особливості проведення аудиту фінансової звітності в різних регіонах України в різних ...
 • Щодо обліку додаткового вкладеного капіталу в аграрних підприємствах 

  Коцупатрий, Михайло Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті висвітлюється питання щодо ведення обліку емісійного доходу й іншого вкладеного капіталу в сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовано доцільність відображення у складі емісійного доходу прибутків або збитків ...
 • Особливості створення забезпечення майбутніх витрат і платежів та їх вплив на облікову політику підприємства 

  Бірюк, Олена Григорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглядається питання про особливості створення забезпечення майбутніх витрат і платежів та їх вплив на облікову політику підприємства. Зокрема розробка рекомендацій з удосконалення порядку формування та застосування ...
 • Господарська звітність у системі управління підприємством 

  Мервенецька, Вікторія Федорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-24)
  Досліджується значення господарської звітності в системі управління підприємством.
 • Стан і проблеми розвитку ринку молока і молочних продуктів 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, V. H.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглянуто проблемні аспекти формування і функціонування ринку молока та молочних продуктів в Україні. Обґрунтовано перспективні напрями розвитку ринку молока і молочних продуктів.
 • Теоретичні аспекти технологізації вартісно-орієнтованого управління відтворенням в агропромислових формуваннях 

  Коваль, Павло Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В роботі розглядаються деякі теоретичні підходи до розробки операційної системи управління процесами відтворення, а саме вартісно-орієнтоване управління за цілями. В роботі, також, обґрунтовано параметр фокусування системи ...
 • Ресурси для розвитку молочного і м’ясного скотарства в Україні 

  Іваненко, Федір Вікторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Проведено аналіз ефективності використання ресурсу галузі скотарства, системи управління.
 • До питання про закономірності виникнення агрохолдингів в Україні та перспективи їх подальшого розвитку 

  Єранкін, Олександр Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена аналізу закономірностей виникнення агрохолдингів в Україні та прогнозуванню їх подальшого розвитку. Встановлено логічний взаємозв’язок зазначених процесів із еволюцією економічних відносин в АПК України. ...
 • Інновації як фактор удосконалення аграрної економічної освіти 

  Хорунжий, Микола Йосипович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглядаються принципові положення, що стосуються удосконалення навчально-виховного процесу аграрної освіти на основі запровадження інновацій та їх мотивації у тандемі «викладач — студент».
 • Використання імітаційних ігрових методів активного навчання при викладанні навчальної дисципліни «економіка сільських територій» 

  Судеркін, Анатолій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У зв’язку з реформуванням вищої освіти підготовка фахівців для всіх галузей вимагає корінної зміни стратегії та тактики навчання у вищому навчальному закладі. Акценти при викладанні навчальних дисциплін переносяться на ...
 • Наша земля і майбутнє України 

  Нелеп, Віталій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Виходячи з концепції багатофункціональності сільського господарства і необхідності комплексного врахування соціальних, економічних та екологічних факторів, обґрунтовуються перспективні напрями розвитку сільського господарства ...

View More