Show simple item record

dc.contributor.authorКостенко, Микола Анатолійовичuk
dc.contributor.authorKostenko, Mykolaen
dc.contributor.authorКостенко, Николай Анатольевич
dc.date.accessioned2011-03-21T12:21:03Zen
dc.date.available2011-03-21T12:21:03Zen
dc.date.issued2010-08-03
dc.identifier.citationКостенко М. А. Соціалізація ринку праці в новій економіці / М. А. Костенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип. : у 3 т. – Т. І: Соціально-трудові відносини: теорія і практика. – С. 373–378.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/196en
dc.description.abstractВ статті розглянуто теоретичні питання соціалізації ринку праці в умовах формування нової економіки, викладено авторське розуміння товару на ринку праці, підкреслено значення порозуміння між сторонами соціального діалогу як основи соціалізації ринку праці.uk
dc.description.abstractThe article deals with theoretical issues of socialization of the labor market in the emerging new economy, the author’s understanding of the goods in the labor market is presented and the importance of understanding among the parties of social dialogue as a basis for the socialization of the labor market is emphasized.en
dc.description.sponsorshipДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»uk
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectсоціалізація ринку праціuk
dc.subjectнова економікаuk
dc.subjectтрудові послуги працівниківuk
dc.subjectсоціальний діалогuk
dc.subjectпорозумінняuk
dc.subjectsocialization of the labour marketen
dc.subjectnew economicsen
dc.subjectworkers employment serviceen
dc.subjectsocial dialogueen
dc.subjectcoming to a mutual understandingen
dc.titleСоціалізація ринку праці в новій економіціen
dc.typeArticleen
dc.subject.udc330:316.442uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record