Останні додані

 • Перспективи підвищення ефективності функціонування підприємства в умовах цифровізації 

  Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Сердюк, Яна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено способи впровадження цифрових технологій для прискорення зростання бізнесу. Ways of introduction of digital technologies to accelerate business growth.
 • Бізнес-моделі інновацій в електронній комерції 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Войтович, Анна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Стаття присвячена дослідженню бізнес-моделей інновацій компаній, які змогли досягти значних успіхів завдяки використанню нестандартних нових підходів в організації свого бізнесу. У роботі наведено сутність бізнес-моделі ...
 • Цифрові технології в COVID-залежному социально-экономічному просторі 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  У статті розглянуто сучасні шляхи підвищення конкурентоспроможності готельного бізнесу з врахуванням цифрового розвитку. Ключові слова: цифровий розвиток, інновація, COVID- залежному социально-экономічному просторі. The ...
 • Цифрова трансформація агробізнесу 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Рєпін, Микита (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено рівень використання цифрових бізнес-моделей в агробізнесі, оцінено вигоди економічного, соціального та екологічного характеру від цифровізації агропідприємств. The level of use of digital business models in ...
 • Сучасні бізнес-моделі підприємництва в цифровій економіці 

  Литюга, Юлія Володимирівна; Lytiuha, Yuliia; Литюга, Юлия Владимировна; Дорошенко, Злата (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено сутність розвитку бізнес-моделей в цифровій економіці. Розкриваються особливості й переваги платформної бізнес-моделі. Проаналізовано концепції та типології бізнес-моделей, які істотно вплинули на формування ...
 • Перспективи створення і розвитку автономних фабрик в агробізнесі України 

  Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Владимир Павлович; Кукоба, Олександр Володимирович; Kukoba, Oleksandr; Кукоба, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  За результатами досліджень визначено за доцільне створення у аграрній сфері виробництва роботизованих автономних фабрик, керованих штучним інтелектом. Ці комплекси доцільно утворювати на основі поєднання сучасних агродронів ...
 • Цифрове підприємництво: ключові риси та особливості 

  Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено складові та особливості цифрового підприємництва у контексті формування цифрових бізнес-моделей та необхідності цифрової трансформації бізнесу. The components and features of digital entrepreneurship in the ...
 • Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємства 

  Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Самотой, Ігор (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено теоретичні основи та практичні аспекти використання сучасного інструментарію для оцінювання ефективності діяльності підприємства в умовах динамічного зовнішнього та внутрішнього середовища. Theoretical bases ...
 • Поняття та класифікація підприємницьких ризиків в сучасних умовах розвитку інноваційного підприємництва 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Рейдало, Владислав (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Визначено сутність підприємницьких ризиків. Розглянута класифікація підприємницьких ризиків за джерелом виникнення. Окреслено проблеми, які виникають від дії підприємницьких ризиків в сучасних умовах розвитку. The essence ...
 • Механізм підтримки інноваційного підприємництва в Україні 

  Якушева, Наталія Валентинівна; Yakusheva, Nataliia; Якушева, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено та запропоновано механізм підтримки інноваційного підприємництва в Україні. Розглянуто суб'єкти впливу та їх функції щодо підтримки інноваційного підприємництва на відповідних рівнях. The mechanism of support ...
 • Розвиток інформаційних технологій в контексті глобалізації світової економіки 

  Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Жемба, Алла Йосипівна; Zhemba, Alla; Жемба, Алла Иосифовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено теоретичні та організаційні аспекти впливу розвитку інформаційних технологій на сфери діяльності транснаціональних корпорацій. The theoretical and organizational aspects of the influence of information ...
 • Розумна спеціалізація як новий підхід до формування регіональної стратегії розвитку 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Гмиря, Вікторія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Визначено теоретичні засади концепції розумної спеціалізації як основи формування інноваційного підходу до розробки стратегії розвитку регіону. Theoretical bases of the concept of reasonable specialization as bases of ...
 • Регресійний аналіз факторів інноваційної та наукової діяльності в Україні 

  Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, Oleksandr; Садовник, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Проаналізовано вплив наукових досліджень і розробок та інноваційної діяльності на формування регіональної валової доданої вартості, яка є базисом відтворення економіки областей, а також України в цілому. The influence ...
 • Цифрові інновації в трансформації економіці: бар’єри та стимули 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Назаров, Володимир (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено роль цифрових інновацій у трансформації економіки. Визначено ключові напрями політики та індикатори інновацій, а також бар’єри та стимули їх розвитку. The role of digital innovations in the transformation of ...
 • Перспективи та проблеми розвитку стейблкоїнів в цифровій економіці 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Розглянуто перспективи розвитку ринку криптовалют та стейблкоїнів в цифровій економіці, висвітлено види, переваги і недоліки окремих видів стейблкоїнів. The prospects of development of the cryptocurrency market and ...
 • Методичний інструментарій дослідження процесів інноваційного розвитку економічних суб’єктів різних рівнів 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Запропоновано використовувати підходи щодо визначення лінгвістичних термів і формування множин нечітких знань в управлінні інноваційним розвитком. The article proposes to use approaches to the definition of linguistic ...
 • Актуальні тренди цифровізації підпримницької діяльності 

  Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Державний університет телекомунікацій, 2022-02)
 • Ефективне лідерство в період невизначеності та трансформаційних змін 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Полтавський державний аграрний університет, 2022-05-19)
 • Інноваційний розвиток аграрного бізнесу: проблеми і перспективи в умовах цифровізації 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Державний університет «Одеська політехніка», 2022-05)
 • Сучасні напрями формування ресурсної стратегії підприємств агробізнесу 

  Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, Oleksandr; Садовник, Александр Владимирович (Державний університет «Одеська політехніка», 2022-05)

Переглянути більше