Recent Submissions

 • Соціальна інтегрованість розвитку бізнесу в умовах війни 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  В статті досліджена роль соціальної відповідальності підприємств під час війни. Визначено вплив війни на взаємозв’язок функціонування бізнесу із суспільством. Воєнне підприємництво забезпечує ефективну соціальну політику, ...
 • Повоєнне підприємництво в Україні: акценти та імперативи 

  Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Валерьевич; Смирнов, Євген Євгенович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Евгеньевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Досліджено перспективи, вимоги та стратегії розвитку підприємництва в Україні після закінчення російсько-української війни 2022 року, які були визначені в контексті майбутньої інтеграції України в ЄС та НАТО. Також були ...
 • Leadership performance in the company: definition and approach to evaluation 

  Kubareva, Iryna; Кубарева, Ірина Володимирівна; Кубарева, Ирина Владимировна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  The article examines an approach to determining and evaluating to leadership performance in the company. The pyramid of leadership performance is elaborated, its levels and groups of indicators are justified. У статті ...
 • Стан та перспективи розвитку підприємств роздрібної торгівлі у період війни 

  Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana; Тесленко, Єлизавета; Teslenko, Yelyzaveta (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Проаналізовано стан підприємств роздрібної торгівлі в Україні. Досліджено як впливають військові дії на найбільших рітейлерів України. Розглянуто заходи, які сприяють відновленню та розвитку роздрібної торгівлі. ...
 • Формування репутаційного потенціалу закладів охорони здоров’я в рамках сталого розвитку 

  Кириленко, Вікторія Юріївна; Kyrylenko, Viktoriia; Кириленко, Виктория Юрьевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Запропоновано кроки для визначення стратегії формування цільового репутаційного потенціалу медичного закладу відповідно ключових стейкхолдерів, у рамках сталого розвитку. The steps for determining the strategy of forming ...
 • Екосистема та архітектура інтернету речей для підприємств 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Зубко, Єлизавета В.; Zubko, Yelyzaveta (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Враховуючи прогалину в дослідженнях у галузі корпоративного Інтернету речей, представлено його екосистему та архітектуру. Given the gap in research in the field of enterprise Internet of Things, its ecosystem and ...
 • Стратегічні аспекти економічної поведінки фармацевтичних компаній за умов глобальних викликів 

  Горін, Андрій; Horin, Andrii; Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Охарактеризовано вихідні умови розвитку вітчизняних фармацевтичних компаній у найближчій перспективі. Окреслено проблематику формування економічної поведінки фармацевтичних компаній. Сформульовано дослідницьку гіпотезу ...
 • Шляхи забезпечення прибутковості підприємства в умовах нестабільного середовища 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна; Ціліцінська, Інна; Tsilitsinska, Inna (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Визначені наслідки впливу нестабільного зовнішнього середовище на діяльність підприємств та їхню прибутковість, розглянуто заходи забезпечення прибутковості підприємств та її підвищення в сучасних умовах. Effects of ...
 • Тенденції світових енергетичних ринків в контексті сталого розвитку 

  Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Жемба, Алла Йосипівна; Zhemba, Alla; Жемба, Алла Иосифовна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Досліджено трансформації міжнародних ринків енергоносіїв під тиском технологічної, науково-інформаційної, виробничої та законодавчої революції у світі. Доведено, що лише екологічно безпечна, енергетично ефективна економіка ...
 • Модернізація бізнес-моделі підприємства в умовах глобалізації 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Лобойко, Варвара І.; Loboiko, Varvara; Тичинський, Данило; Tychynskyi, Danylo (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  У публікації розглянуто особливості понять бізнес-моделі підприємства та глобалізації. Визначено характер глобалізації, основних складових які мають вплив на бізнес-модель підприємства, а також сформований перелік основних ...
 • Оновлений інструментарій раціоналізації процесів управління підприємством 

  Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Владимир Павлович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Аргументовано про доцільність застосування процесного підходу при реінжинірингу системи управління суб’єктом господарювання. Наведено опис кроків щодо раціоналізації процедур управління підприємством.
 • Сучасні реалії реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Колосінська, Анна; Kolosinska, Anna; Туцька, Тетяна; Tutska, Tetiana (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  У статті розкрито теоретичні аспекти визначення поняття реінжинірингу та концептуальні засади щодо здійснення реінжинірингу бізнес-процесів, також було розглянуто сфери застосування методології даного поняття. The ...
 • Фундаментальний та технічний аналіз: сучасні тенденції 

  Старіков, Олександр Юрійович; Starikov, Oleksandr; Стариков, Александр Юрьевич; Гновенко, Давид; Hnovenko, Davyd (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Досліджено тенденції розвитку сучасної інвестиційної парадигми з точки зору двох підходів до аналізу: фундаментального та технічного. Визначено основні напрямки взаємодії двох видів аналізу, обґрунтовано недоцільніс ...
 • Стратегічні виклики формування конкурентної поведінки підприємства в постіндустріальній економіці 

  Борисенко, Софія; Borysenko, Sofiia; Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Виявлено та систематизовано передумови формування конкурентної поведінки підприємства за умов динамічних зрушень сучасної економіки. Запропоновано авторський погляд на зміни в конкурентній поведінці вітчизняних ...
 • Модернізація економіки України в контексті післявоєнного відродження: стратегічні напрями, інструментарій, пріоритети 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleh; Швиданенко, Олег Анатольевич (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті доведено необхідність вирішення ряду проблем щодо парадигмальних засад функціонування національного економічного комплексу і вибору формату його відродження. Зроблено акцент на дискретний характер модернізації ...
 • Global benchmarking for monitoring environmental, economic, and social performance for metallurgical production enterprises 

  Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Yanhol, Hanna; Янголь, Ганна Вікторівна; Янголь, Анна Викторовна; Tishkov, Bohdan; Тішков, Богдан Олександрович; Тишков, Богдан Александрович (E3S Web of Conferences, 2021-05)
  The development of the ideology of sustainable development stimulated the emergence of companies’ Performance Management Systems with an emphasis on the environmental aspects of their activities. Benchmarking, as a modern ...
 • Public-private partnership in microfinance 

  Sokrovolska, Nataliia; Сокровольська, Наталія; Prodius, Oksana; Продіус, Oксана; Zhuk, Olena; Жук, Олена; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Євгенівна; Ямненко, Галина Евгеньевна; Fedyna, Vita; Федина, Віта (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2022)
  The aim of the article was to determine the distinctive features of the design and implementation of public-private partnership in microfinancing. The study involved the following methods: synthesis was used to identify ...
 • Assessment of the Impact of Digital Skills on the Level of Satisfaction with Digital Transformation Processes in Ukraine 

  Lihonenko, Larysa; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Лигоненко, Лариса Александровна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Ilnytskyi, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Tsyrkun, Olena; Циркун, Олена Ігорівна; Цыркун, Елена Игоревна (Polissia National University, 2022)
  The digital transformation of the leading countries towards the neo-economy effectively uses the potential of digital competences, which remain insufficiently explored in Ukraine, but it is already clear that they are ...
 • Стратегія позиціонування бренда: особливості формування, проблеми, перспективи 

  Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Федосеевна; Герман, Олександр Миколайович; Демченко, Тарас Олександрович (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2022-01)
 • Сучасний стан та пріоритети післявоєнного розвитку транспортного підприємництва в Україні 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, Oleksandr; Садовник, Александр Владимирович (Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна), 2022)
  У статті метою є виявлення трендів розвитку транспортного підприємництва в довоєнні часи та визначення пріоритетних завдань відновлення та подальшого розвитку цього виду підприємництва в післявоєнний період. Методика. Для ...

View More