Recent Submissions

 • Новітні теоретичні підходи до моделювання невизначеності в управлінні підприємством: історичний, концептуальний та інструментальний аспекти 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsyuba, Oleksiy; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена нечітко-множинному й інтервальному підходам до моделювання невизначеності в межах проблематики з управління підприємством. Розглянуто вузлові події зародження та розвитку теорії нечітких множин, основні ...
 • Методичні засади управління інтелектуальною власністю при формуванні стратегічних партнерств підприємств 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена питанням управління інтелектуальною власністю при формуванні та функціонуванні стратегічних партнерств підприємств, зокрема, у разі передачі технологій у межах партнерських відносин. У роботі розгляннуто ...
 • Розвиток бізнес-моделей цифрового підприємництва 

  Шульга, Олександр Михайлович; Shulha, Oleksandr; Шульга, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В статті узагальнено основні види бізнес-моделей у підприємницькому інтернет-середовищі. Досліджено їх особливості та виокремлено основні переваги і недоліки. Обґрунтовано, що застосування існуючих бізнес-моделей спонукає ...
 • Цифровізація бізнесу як стратегічний напрямок економічного розвитку України 

  Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Лопато, Крістіна Ігорівна; Lopato, Kristina; Лопато, Кристина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто вплив цифровізації (діджиталізації) бізне-су на економічний розвиток України з урахуванням досвіду інших країн. Висвітлено вплив COVID-19 на впровадження ERP-систем і зміну структури бізнесів, які ...
 • Challenges of intellectual property protection in Ukraine 

  Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Kyrylenko, Viktoriia; Кириленко, Вікторія Юріївна; Кириленко, Виктория Юрьевна; Tereshchenko, Yuliia; Терещенко, Юлія Олександрівна; Терещенко, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Intellectual property is an integral part of any scientific and economic process. In today's world, in the age of globalization, intellectual property protection is becoming increasingly important. After all, examples of ...
 • Modern concepts of value-oriented management of business organizations 

  Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Liezina, Anastasiia; Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Лезина, Анастасия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Європейський досвід та українські реалії підтримки цифрових інновацій в агросфері 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Ланова, Оксана (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Висвітлено напрями розвитку цифровізації агросфери Європейського Союзу. Досліджено європейські ініціативи впровадження цифрових інновацій в сільськогосподарську сферу. Висвітлено наявні приклади та ініціативи підтримки ...
 • Сучасні проблеми ресурсного потенціалу розвитку малого підприємництва вітчизняних сільських територій 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Синюченко, К. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні аспекти формування і реалізації ресурсного потенціалу малого підприємництва на сільських територіях України, сучасні проблеми його розвитку та висунуто пропозицію удосконалення державного регулювання ...
 • Тенденції та особливості формування пацієнтоорієнтованої моделі розвитку медичного закладу при реформуванні галузі 

  Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Жук, Юрій (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено основні тенденції 2010–2020-х років ХХІ століття в медичній галузі та їх вплив на стратегію розвитку медичного закладу в умовах реформування та структурних змін в медицині. Researched of the main tendencies of ...
 • Стратегія комерціалізації протипухлинної аутовакцини розробленої ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України 

  Кириленко, Вікторія; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; П’ятчаніна, Тетяна; Огородник, Анна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Дворщенко, Олег (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглянуто проект протипухлинної аутоімунної вакцини, досліджено теоретичні аспекти маркетингових досліджень та проведено фінансове обґрунтування можливих шляхів його імплементації на ринок України. The project of antitumor ...
 • Формування бізнес-моделі підприємства у сфері медичних послуг 

  Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Аршакян, Грануш (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Проаналізовано підходи до формування бізнес-моделі підприємств, які функціонують у сфері медичних послуг. Досліджено залежність між бізнес-моделлю медичного закладу та нагромадженням капіталу та отриманням прибутку у ...
 • Individual private ip-owners’ initiatives for public access during COVID-19 pandemic 

  Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатоліївна; Петренко, Людмила Анатольевна; Tereshchenko, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Voluntary actions have evolved since the onset of the Covid pandemic. Calls for non-compliance and voluntary contributions by IP and technology companies to facilitate access to medical technology have been encouraged since ...
 • Товарний знак, як об`єкт інтелектуальної власності, що формує бренд-капітал та впливає на вартість бізнесу 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Паламарчук, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні та практичні аспекти оцінки та впливу товарного знаку у формі бренду на вартість компанії. Визначено основні позитивні та негативні сторони впливу бренду на вартість бізнесу. Theoretical and practical ...
 • Інновації в цифрову епоху та їх застосування в сфері кадрової безпеки 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Козловська, Катерина (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Виокремлено сутність digital competence, а також вивчено тенденції розвитку та застосування цифрових кадрових технологій в кадровій безпеці The essence of digital competence has been determined, and trends in the development ...
 • Інструменти інституційної підготовки керівників закладів освіти до розгортання освітнього підприємництва 

  Паздрій, Віталій Ярославови; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  В запропонованих тезах розглядаються практично орієнтовані ігрові і симуляційні технології для навчання і підготовки керівників для подальшого розгортання середовища освітнього підприємництва в закладі освіти. The proposed ...
 • Smart-технології як інструмент цифрової трансформації бізнесу 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Євтушок, Поліна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено переваги використання smart-технологій в бізнес-процесах та їх вплив на цифрову трансформацію бізнесу. Was studied the advantages of using smart technologies in business processes and their impact on the digital ...
 • Переваги стратегічного партнерства для малих та середніх підприємств 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено особливості стратегічних партнерських відносин як напряму формування конкурентних переваг малих та середніх підприємств. Визначено переваги стратегічних партнерських відносин, зазначено цілі стратегічних партнерів ...
 • Особливості та перспективи цифрової трансформації економіки 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглянуто основні тенденції розвитку підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки, визначено його вплив на бізнес і бізнес-середовище. The main trends in the development of entrepreneurship in the context of ...
 • Індекс організаційного здоров’я як фактор конкурентоспроможності організації у довгостроковій перспективі 

  Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Мельничук, Ірина (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Організаційне здоров'я є одним з найпотужніших активів, які може створити компанія, тому власники і керівники бізнесу, які опікуються питаннями створення довгострокових конкурентних переваг, мають використовувати методику ...
 • Цифровізація економки як інструмент адаптації до змін 

  Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Герасименко, Оксана (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Цифрова трансформація компаній сприяє їх розвитку завдяки прогресивним технологіям, наприклад, аналізуючи великі дані та використовуючи штучний інтелект спрямовані на обробку потоків інформації, на основі яких можна приймати ...

View More