Recent Submissions

 • Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства 

  Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasiia; Бортник, Анастасия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Мета даної статті полягає у визначенні ключових аспектів цифрової трансформації бізнес-моделі в контексті створення ціннісних орієнтирів для всіх зацікавлених сторін. Запропоновано розгляд адаптації моделі до цифрових і ...
 • Особливості розвитку платформної економіки у контексті неоінституціональної теорії 

  Царьов, Віталій Миколайович; Tsarov, Vitalii; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій і трансформації економічної моделі суспільні відносини значно розширюють свої кордони та переходять в інтернет-простір. Основною структурною одиницею в такому новому ...
 • Передумови виникнення фінансової відповідальності та реабілітації 

  Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Ievgen; Смирнов, Евгений Валерьевич; Дудник, Марина Олександрівна; Dudnyk, M. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Автори спробували з’ясувати причини виникнення неплатоспроможності споживачів за кредитами, а також спрогнозувати можливості для їх подальшої реабілітації. The authors tried to find out the reasons for the insolvency of ...
 • Безпека бізнесу в сучасних реаліях економіки 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Розглянуто проблеми безпеки бізнесу в сучасних умовах. Виявлено причини неефективності існуючих її механізмів забезпечення. Визначено перспективність і необхідність поглиблення цифрової трансформації бізнесу. The problems ...
 • Передумови та проблеми реалізації проєктів у сфері біогазових технологій в Україні 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsyuba, Oleksiy; Коцюба, Алексей Станиславович; Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  У роботі окреслено передумови реалізації проектів у сфері біогазових технологій в Україні. Також розглянуто проблеми здійснення таких проектів. The article outlines the prerequisites of projects in the field of biogas ...
 • Трансформація бізнес-моделі підприємства в умовах циркулярної економіки 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Коваль, Анжела Ігорівна; Koval, A. I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Автори звернули увагу на те, як можна позбутися негативних наслідків лінійного виробничого циклу, змінивши фокус підприємств на циклічність виробництва та додавши один елемент в шаблон бізнес моделювання Олександра ...
 • Особливості тарифоутворення на енергію в Україні та ЄС 

  Захарін, Сергій Володимирович; Zakharin, S. V.; Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Ievgen; Смирнов, Евгений Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Представлено огляд ресурсних теорій фірми (теорія відкритих інновацій, управління знаннями, концепція динамічних здатностей), які пояснюють природу виникнення сітьових бізнес-структур. An overview of the company’s resource ...
 • Вибір джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства 

  Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Поночовна, Анастасія Олександрівна; Ponochovna, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  В дослідженні охарактеризовано та наведено критерії вибору джерел інвестиційного забезпечення. In the research criteria for choosing the sources of investment support are described and provided.
 • Сучасні підходи щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери торгівлі 

  Малярчук, Ольга Георгіївна; Maliarchuk, Olga; Малярчук, Ольга Георгиевна; Муха, Надія Валеріївна; Mukha, N. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  В даній роботі авторами було визначено сім основних принципів забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери торгівлі, що функціонують в сучасних конкурентних умовах. Описано сучасні підходи до забезпечення ...
 • Оцінка інвестиційної привабливості підприємства 

  Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Потьомкіна, Олександра Володимирівна; Potomkina, Oleksandra (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Розглянуто економічну сутність інвестиційної привабливості та її ознак. Визначено чинники оцінювання інвестиційної привабливості. The economic essence of investment attractiveness and its signs. Factors for assessing ...
 • Взаємопов’язані категорії Business Intelligence та бізнес-аналітика 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Natalya; Шевчук, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Представлено авторську інтерпретацію змісту предметного поля бізнес-аналітики. Визначено місце Business Intelligence в системі сучасної бізнес-аналітики на підприємстві. The author’s interpretation of the content of the ...
 • Особливості формування витрат інжинірингової компанії 

  Ульченко, Аліна Миколаївна; Ulchenko, Alina; Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  З розвитком ринку інжинірингових послуг в Україні нагальною стала проблема формування витрат компаній, що надають дані послуги. Особливості їх формування наведено в даних тезах. The problem of formation of costs of ...
 • Трансформація ідеї в бізнес-ідею 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  У статті розглянуто ключові аспекти формування бізнес-ідеї. Визначено вектор впровадження інноваційних бізнес-ідей. Окреслено перспективи розвитку інноваційного бізнесу на основі генерації інноваційних ідей. The article ...
 • Методичні засади аудиту об’єктів інтелектуальної власності підприємства 

  Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юрьевна; Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Розглядається сутність та призначення аудиту об’єктів інтелектуальної власності на підприємстві та види аудиту. Описані особливості проведення аудиту залежно від цілей, а також його основні етапи та їхнє значення. Essence ...
 • Екосистема великих даних і бізнес-аналітики в процесі інтегрованого розвитку підприємства 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  В статті досліджено ключові характеристики екосистеми в процесі інтегрованого розвитку бізнес-середовища. Визначено вплив великих даних і бізнес-аналітики на діяльність основних учасників. Запропоновано напрями підвищення ...
 • Особливості масштабування бізнес-процесів в бірюзових організаціях 

  Смирнов, Євген Євгенович; Smyrnov, Y. Y.; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Автори дослідили взаємозв’язок економічного розвитку бірюзових компаній з функціонуванням бізнес-процесів. The authors researched the relationship between the economic development of teal companies and the functioning of ...
 • Подсистема сбора, хранения и анализа данных как средство повышения эффективности принятия управленческих решений 

  Плющ, Олег Борисович; Петрова, Дарья Сергеевна; Петрова, Дар’я Сергіївна; Оберемчук, Валентина Феодосиевна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  В статье рассмотрены вопросы создания инновационных продуктов и оказания новых информационных услуг, которые позволят повысить качество принимаемых управленческих решений, а также повысить эффективность функционирования, ...
 • Цифрова трансформація економіки в умовах пандемії 

  Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasiia; Лезина, Анастасия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Робота присвячена актуальним питанням щодо змін в економіці під впливом світової пандемії, особливо в напрямі впровадження цифрових інновацій та адаптації бізнес структур до сучасних реалій ведення господарської діяльності. The ...
 • Діджиталізація бізнес-процесів сучасного підприємства 

  Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasiia; Лезина, Анастасия Владимировна; Борей, Артем Андрійович; Borei, Artem (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Робота висвітлює позитивні та негативні наслідки впровадження діджиталізації в бізнес-процеси підприємств, що спонукає до більш адаптації більш сучасних методів управління. The work highlights the positive and negative ...
 • Рóботи в театрі. Чи потрібно це нам? 

  Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, V.; Кукоба, Владимир Павлович; Кукоба, А. В.; Kukoba, A. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Сучасний розвиток техніки і технологій дозволяє розширювати сфери застосування інтелектуалізованих виробничих та обслуговуючих систем. Однак, лише одна з небагатьох сфер куди майже не проникли автоматизовані механізми — ...

View More