Collections in this community

Recent Submissions

 • Зона вільної торгівлі та проблема працевлаштування українських громадян 

  Суходольська, А. А.; Suhodolska, A. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглянуто основні принципи функціонування та правові засади зон вільної торгівлі, включаючи зону вільної торгівлі (далі — ЗВТ) між Україною та країнами-членами ЄС в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Визначено ...
 • До питання інституалізації громадянського суспільства 

  Стежко, Ю. Г.; Stezhko, Yu. H. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Здійснюється аналіз суспільно-політичних тенденцій в демократичних трансформаціях, пов’язаних, зокрема, з інституалізацією функцій громадянського суспільства. Окреслені найбільш поширені філософські та політичні уявлення ...
 • Сталий розвиток в стратегіях нових членів ЄС 

  Перга, Т. Ю.; Perga, T. Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Досліджуються особливості стратегічного планування сталого розвитку в Європейському Союзі. Розглядаються стратегії сталого розвитку, прийняті в ЄС у 2001 р., 2006 р. та 2010 р. і головні труднощі у їх впровадженні. ...
 • Окремі аспекти політико-правового забезпечення реформування земельних відносин в Україні 

  Літошенко, Олена Святославівна; Litoshenko, O. S.; Литошенко, Елена Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Досліджуються проблеми політичної і правової відповідальності за порушення земельного законодавства України. Аналізуються визначення, а також ознаки дисциплінарної, цивільної, адміністративної і кримінальної відповідальності ...
 • Вплив рішень Європейського суду на правову систему України 

  Лисенко, Г. І.; Lysenko, G. I.; Волкова, С. П.; Volkova, S. P. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Аналізується питання щодо необхідності приведення українського права у відповідність з нормами та принципами міжнародного права — тенденції, що особливо виявила себе після підписання політичної та економічної частини частини ...
 • Режим найбільшого сприяння в економіці України 

  Коссе, Дмитро Дмитрович; Kosse, D. D.; Коссе, Дмитрий Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглядаються підходи правового режиму найбільшого сприяння в економіці України. Серед таких, по перше, режим найбільшого сприяння в односторонньому порядку законодавчим органом країни по відношенню до визначених суб’єктів ...
 • Досвід і перспективи викладання юридичної компаративістики у світі та Україні 

  Закірова, Світлана Геннадіївна; Zakirova, Svitlana; Закирова, Светлана Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Проаналізовано передумови формування юридичної компаративістики як самостійного наукового напряму. Акцентовано увагу на вимоги, дотримання яких необхідно для успішного вивчення і використання права інших держав. Розглянуто ...
 • Зовнішньополітичний імператив євроінтеграції України у світлі політичної думки російського зарубіжжя 

  Закіров, Марат Борисович; Zakirov, M. B.; Закиров, Марат Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Проведено аналіз сутнісних та характерних ознак деяких моделей пострадянського розвитку російської державності, розроблених мислителями-емігрантами Російського Зарубіжжя. Вказані геополітичні пріоритети та завдання, визначено ...
 • Влияние цивилизационных факторов на процесс интеграции Украины в Европейский Союз 

  Зажигаев, Б. В.; Zazhigaev, B. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Рассматриваются вопросы относительно места, роли и значения Украины в геополитическом пространстве, которые обуславливаются новыми цивилизационными вызовами в условиях глобализации. Систематизируются основные цивилизационные ...
 • Інституційні положення і проблеми процесу адаптації законодавства у сфері транскордонного та регіонального співробітництва України 

  Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, I. А.; Галиахметов, Игорь Абзалович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглядаються проблеми адаптації законодавства України до принципів європейського законодавства у сфері регіонального співробітництва між територіальними громадами й владою, зокрема, право територіальних громад і ...
 • Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України 

  Васільєва, О. С.; Vasilieva, O. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті йдеться про українську школу фізичної економії, зокрема, проблеми поєднання економічних, природничих та політичних наук. Обґрунтовано положення, що у світовій енергетиці повинно статись підвищення ролі невичерпних ...
 • Місце та роль молоді у становленні громадянського суспільства в Україні (євроінтеграційний аспект) 

  Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглядаються найбільш перспективні напрями залучення молоді до процесу становлення громадянського суспільства з врахуванням важливості розгортання євроінтеграційної стратегії в Україні. Обґрунтовується особлива роль ...
 • Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир вдосконалення українського законодавства про кооперативи 

  Балюк, Ірина Анатоліївна; Baliuk, Iryna Anatolievna; Балюк, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Аналізуються норми законодавства України про кооперацію порівняно з нормами законодавства Європейського кооперативного товариства. Окреслено схожі підходи на соціальну спрямованість та завдання кооперативів, їх ролі і місця ...
 • Автономістська концепція національно-державного будівництва Никифора Григорієва (1917 — початок 1928 р.) 

  Сухобокова, О. О.; Sukhobokova, O. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглядаються концепції політичного самовизначення української нації та національно-державного будівництва періоду Української Центральної Ради Никифора Григорієва — одного з провідних політиків та теоретиків Української ...
 • Політичний розшук та церква Гетьманату середини ХVІІІ ст. 

  Омельчук, В. В.; Omelchuk, V. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Досліджено роль Церкви у забезпеченні політичного розшуку Гетьманату середини ХVІІІ ст. після обрання у 1750 р. козацьким зверхником К. Розумовського. Розглядається система державної безпеки Гетьманату, спрямована на ...
 • Особливості діяльності лідерів Кубані під час революційних зрушень 1921-1920-х рр. (на прикладі Василя Іваниса та Андрія Шкуро) 

  Задунайський, В. В.; Zadunaiskyi, V. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Досліджуються політичні портрети двох представників козацької спільноти Кубані, що стали лідерами краю під час революційних подій 1917-1920-х рр. Визнається, що саме козацтво перетворюється на провідну силу в революції на ...
 • Зовнішньополітичні пріоритети В. Чорновола 

  Деревінський, В. Ф.; Derevinskyi, V. F. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  В статті розглянуто ідейні засади зовнішньополітичної діяльності України з погляду одного з провідних українських політичних діячів 1990-х років В’ячеслава Чорновола. Серед пріоритетних напрямів для В. Чорновола стало ...
 • Греко-католики в Україні (середина 1940-х — середина 1960-х років) 

  Бондарчук, П. М.; Bondarchuk, P. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  На основі широкого кола джерел аналізується релігійне життя греко-католиків УРСР в середині 1940-х — першій половині 1960-х рр. Стверджується, що існування потужного релігійного об’єднання в Західній Україні, що ...
 • Печерський патерик Касіянівської 2-ої редакції 1462 року як джерело з історії книжкової справи в Києво-Печерському монастирі 

  Бабич, О. І.; Babych, O. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Проаналізовано Печерський патерик Касіянівської 2-ої редакції 1462 р. як джерело з історії книжкової справи в Києво-Печерському монастирі на початку 60-х рр. ХІ ст. — в першій третині ХІІІ ст. Ця редакція Патерика була ...