Recent Submissions

 • Зона вільної торгівлі та проблема працевлаштування українських громадян 

  Суходольська, А. А.; Suhodolska, A. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглянуто основні принципи функціонування та правові засади зон вільної торгівлі, включаючи зону вільної торгівлі (далі — ЗВТ) між Україною та країнами-членами ЄС в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Визначено ...
 • До питання інституалізації громадянського суспільства 

  Стежко, Ю. Г.; Stezhko, Yu. H. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Здійснюється аналіз суспільно-політичних тенденцій в демократичних трансформаціях, пов’язаних, зокрема, з інституалізацією функцій громадянського суспільства. Окреслені найбільш поширені філософські та політичні уявлення ...
 • Сталий розвиток в стратегіях нових членів ЄС 

  Перга, Т. Ю.; Perga, T. Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Досліджуються особливості стратегічного планування сталого розвитку в Європейському Союзі. Розглядаються стратегії сталого розвитку, прийняті в ЄС у 2001 р., 2006 р. та 2010 р. і головні труднощі у їх впровадженні. ...
 • Окремі аспекти політико-правового забезпечення реформування земельних відносин в Україні 

  Літошенко, Олена Святославівна; Litoshenko, O. S.; Литошенко, Елена Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Досліджуються проблеми політичної і правової відповідальності за порушення земельного законодавства України. Аналізуються визначення, а також ознаки дисциплінарної, цивільної, адміністративної і кримінальної відповідальності ...
 • Вплив рішень Європейського суду на правову систему України 

  Лисенко, Г. І.; Lysenko, G. I.; Волкова, С. П.; Volkova, S. P. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Аналізується питання щодо необхідності приведення українського права у відповідність з нормами та принципами міжнародного права — тенденції, що особливо виявила себе після підписання політичної та економічної частини частини ...
 • Режим найбільшого сприяння в економіці України 

  Коссе, Дмитро Дмитрович; Kosse, D. D.; Коссе, Дмитрий Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглядаються підходи правового режиму найбільшого сприяння в економіці України. Серед таких, по перше, режим найбільшого сприяння в односторонньому порядку законодавчим органом країни по відношенню до визначених суб’єктів ...
 • Досвід і перспективи викладання юридичної компаративістики у світі та Україні 

  Закірова, Світлана Геннадіївна; Zakirova, Svitlana; Закирова, Светлана Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Проаналізовано передумови формування юридичної компаративістики як самостійного наукового напряму. Акцентовано увагу на вимоги, дотримання яких необхідно для успішного вивчення і використання права інших держав. Розглянуто ...
 • Зовнішньополітичний імператив євроінтеграції України у світлі політичної думки російського зарубіжжя 

  Закіров, Марат Борисович; Zakirov, M. B.; Закиров, Марат Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Проведено аналіз сутнісних та характерних ознак деяких моделей пострадянського розвитку російської державності, розроблених мислителями-емігрантами Російського Зарубіжжя. Вказані геополітичні пріоритети та завдання, визначено ...
 • Влияние цивилизационных факторов на процесс интеграции Украины в Европейский Союз 

  Зажигаев, Б. В.; Zazhigaev, B. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Рассматриваются вопросы относительно места, роли и значения Украины в геополитическом пространстве, которые обуславливаются новыми цивилизационными вызовами в условиях глобализации. Систематизируются основные цивилизационные ...
 • Інституційні положення і проблеми процесу адаптації законодавства у сфері транскордонного та регіонального співробітництва України 

  Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, I. А.; Галиахметов, Игорь Абзалович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглядаються проблеми адаптації законодавства України до принципів європейського законодавства у сфері регіонального співробітництва між територіальними громадами й владою, зокрема, право територіальних громад і ...
 • Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України 

  Васільєва, О. С.; Vasilieva, O. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті йдеться про українську школу фізичної економії, зокрема, проблеми поєднання економічних, природничих та політичних наук. Обґрунтовано положення, що у світовій енергетиці повинно статись підвищення ролі невичерпних ...
 • Місце та роль молоді у становленні громадянського суспільства в Україні (євроінтеграційний аспект) 

  Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглядаються найбільш перспективні напрями залучення молоді до процесу становлення громадянського суспільства з врахуванням важливості розгортання євроінтеграційної стратегії в Україні. Обґрунтовується особлива роль ...
 • Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир вдосконалення українського законодавства про кооперативи 

  Балюк, Ірина Анатоліївна; Baliuk, Iryna Anatolievna; Балюк, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Аналізуються норми законодавства України про кооперацію порівняно з нормами законодавства Європейського кооперативного товариства. Окреслено схожі підходи на соціальну спрямованість та завдання кооперативів, їх ролі і місця ...