Show simple item record

dc.contributor.authorДороніна, О. А.
dc.date.accessioned2013-06-11T07:08:45Z
dc.date.available2013-06-11T07:08:45Z
dc.date.issued2012-03-02
dc.identifier.citationДороніна О. А. Зарубіжний досвід формування корпоративної кадрової політики / Дороніна О. А. // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 129–134.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2272
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано доцільність вивчення зарубіжного досвіду формування кадрової політики. На прикладі провідних компаній світу (Ford Motor Company, Sharp і LEGOGroup) виокремлено особливості роботи з персоналом. З метою підвищення ефективності кадрової політики на вітчизняних підприємствах визначено напрями використання цього досвіду в Україні.uk
dc.description.abstractIn article the expediency of studying personnel selection foreign experience is proved. On an example of the leading world’s companies (Fords Motor Company, Sharp and LEGO Group)are revealed features of work with the personnel. For the purpose of increasing efficiency of personnel selection at the domestic enterprises directions of using this experience in Ukraineare defined.uk
dc.description.abstractВ статье обоснована целесообразность изучения зарубежного опыта формирования кадровой политики. На примере ведущих компаний мира (Ford Motor Company, Sharp иLEGO Group) выявлены особенности работы с персоналом. С целью повышения эффективности кадровой политики на отечественных предприятиях определены направления использования этого опыта в Украине.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectкадрова політикаuk
dc.subjectзарубіжний досвідuk
dc.subjectстратегіяuk
dc.subjectрозвиток персоналуuk
dc.subjectгідна працяuk
dc.subjectпрограми збалансування роботи та особистого життяuk
dc.subjectpersonnel policyuk
dc.subjectforeign experienceuk
dc.subjectstrategyuk
dc.subjectpersonnel developmentuk
dc.subjectdecentworkuk
dc.subjectwork-life balance programuk
dc.subjectразвитие персоналаuk
dc.subjectстратегияuk
dc.subjectдостойный трудuk
dc.subjectпрограммы сбалансирования работы и личной жизниuk
dc.subjectкадровая политикаuk
dc.subjectзарубежный опытuk
dc.titleЗарубіжний досвід формування корпоративної кадрової політикиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record