Випуск № 1(3)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність, види, типи та форми прояву
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02) Бойко, М. М.
  У статті досліджено соціальний капітал як систему соціальних взаємозв’язків. Визначено роль соціального капіталу в умовах становлення інформаційного суспільства, ідентифіковано його потенціал, межі та механізми застосування як новітнього економічного ресурсу, що визначає пріоритети в спрямуванні інвестицій та наповнює новим гуманістичним змістом економічний прогрес.
 • Item
  Мінімізація соціальних ризиків нестандартних форм зайнятості в інноваційній економіці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-04) Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Павлюк, В. В.; Pavlyuk, V.
  У статті висвітлено соціальні проблеми розвитку інноваційної зайнятості через призму розповсюдження її нестандартних форм на сучасному етапі розбудови інноваційної економіки та подолання наслідків світової кризи. Обґрунтовано пріоритети управління інноваційною зайнятістю в напрямку мінімізації соціальних ризиків.
 • Item
  Соціальна відповідальність партнерів на регіональному ринку праці: досвід соціологічного дослідження
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-26) Ільніцький, Ярослав Васильович
  Статтю присвячено актуальним питанням упровадження концепції соціальної відповідальності в практику регулювання відносин в сфері зайнятості населення. Визначено проблеми забезпечення та обґрунтовано напрями посилення соціально відповідальної поведінки партнерів на регіональному ринку праці на основі реалізації інструментарію соціологічного дослідження.
 • Item
  Критерії формування набору компетенцій фахівця у сфері управління персоналом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-19) Столярук, Христина Сергіївна
  Статтю присвячено визначенню критеріїв, що впливають на формування набору компетенцій фахівців у сфері управління персоналом, а саме: вид генеральної стратегії розвитку організації, розмір, напрям діяльності та корпоративна культура організації, роль фахівця з управління персоналом.
 • Item
  Мотивація персоналу: еволюція, сучасні теорії та проблеми практики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-22) Мельникова, Олена Анатоліївна
  Стаття присвяченa проблемам мотивації персоналу. Узагальнено тенденції еволюції мотивації, виокремлено ключові проблеми, запропоновано нові концептуальні основи розвитку теорії і практики мотивації персоналу.
 • Item
  Особливості формування інноваційної праці та інноваційної діяльності як складових державної стратегії в умовах розвитку економіки знань
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-18) Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна
  Акцентується увага на: інноваційній праці та інноваційній діяльності як складових стратегічного державного пріоритету в умовах розвитку економіки знань; світовій та вітчизняній економіці ХХ ст. та її новітніх аспектах у ХХI ст.; інноваційній стратегії розвинених країн; мотиваційному механізмі інноваторів (авторське визначення ініціатора інновації) інфраструктурі інноваційної діяльності; небхідності відродження престижу науковця; інноваційному капіталі нації; необхідності створення Національного інноваційного інституту України.
 • Item
  Проблеми використання гнучких форм зайнятості в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-11) Рудакова, Світлана Григорівна
  У статті досліджено методологічний і прикладний аспекти гнучкості ринку праці, проаналізовано використання окремих нестандартних форм зайнятості в умовах фінансово-економічної кризи в Україні, обгрунтовано напрямки формування потенціалу подальшого розвитку гнучких форм зайнятості.
 • Item
  Зарубіжний досвід формування корпоративної кадрової політики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-02) Дороніна, О. А.
  У статті обґрунтовано доцільність вивчення зарубіжного досвіду формування кадрової політики. На прикладі провідних компаній світу (Ford Motor Company, Sharp і LEGOGroup) виокремлено особливості роботи з персоналом. З метою підвищення ефективності кадрової політики на вітчизняних підприємствах визначено напрями використання цього досвіду в Україні.
 • Item
  Розвиток нестандартних форм зайнятості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-07) Вонберг, Тетяна Вікторівна; Вонберг, Олександр Юрійович
  Розглянуто та систематизовано основні різновиди нестандартних форм зайнятості. Досліджено стан їх розвитку в Україні та світі. Обґрунтовано основні проблеми на шляху розвитку нестандартних форм зайнятості. Надано пропозиції щодо подальшого розвитку цих форм зайнятості в державі.
 • Item
  Глобалізація економіки та її вплив на формування нової моделі соціально-економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30) Коваленко, Іван Федорович; Кицак, Тарас Григорович
  У статті розглянуто теоретичні аспекти формування нової економічної моделі, нового, справедливого устрою в умовах постіндустріального глобального розвитку.
 • Item
  Концепція емоційного інтелекту в системі управління персоналом організації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12) Кир’янова, Олена Вікторівна; Kyrianova, Olena; Кирьянова, Елена Викторовна
  У статті проаналізовано передумови розвитку та проблемні аспекти концепції емоційного інтелекту, досліджено основні моделі емоційного інтелекту, визначено базові емоційні компетенції персоналу.
 • Item
  Досягнення відповідності системи професійної освіти структурі й динаміці ринку праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-15) Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна
  Дана оцінка взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці, узагальнено теоретичні підходи до їх аналізу, розкрито особливості їх взаємозв’язаного функціонування.
 • Item
  Регіональна оцінка співвідношення патерналістських і партнерських орієнтацій працівників у соціально-трудових відносинах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-15) Пасєка, С. Р.
  У статті подано результати дослідження соціально-трудових відносин у Черкаському регіоні. Висвітлено результати оцінки співвідношення патерналістських та партнерських орієнтацій працівників. Зосереджено увагу на оцінці ефективності взаємодії профспілок і роботодавців. Визначено шляхи активізації соціального діалогу.
 • Item
  Вплив професійних співтовариств на обмін знаннями в інноваційних процесах підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-11) Вартанова, О. В.; Безсмертна, В. В.
  Визначено сутність професійних співтовариств. Визначено неоднозначний вплив професійних співтовариств на обмін знаннями в інноваційних процесах підприємства. Визначено взаємний вплив професійних співтовариств та інноваційних процесів підприємства.
 • Item
  До питання забезпечення стабільності соціально-трудових відносин на виробничому рівні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12) Бунтовська, Л. Л.
  Розглянуто проблему соціально-трудових стосунків на вітчизняних підприємствах, обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення системи підготовки фахівців з альтернативного вирішення трудових суперечок (конфліктів).
 • Item
  Теорія компенсації та компенсаційного пакета
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-27) Цимбалюк, Світлана Олексіївна
  У статті досліджено сутність понять «компенсація» і «компенсаційний пакет». Наведено різні підходи до визначення структури компенсаційного пакета. Стаття містить основні положення теорії компенсаційних відмінностей у заробітній платі.
 • Item
  Інформаційні механізми волонтерства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-27) Борецька, Н. П.; Крапівіна, Г. О.
  Інформаційні механізми волонтерства створено на підставі внутрішньої детермінації діяльності волонтера, волонтерської організації та державних органів як носіїв соціально-трудових відносин ринку праці волонтерства та вилученої одиниці аналізу багаторівневої декомпозиції останнього — акції волонтерської організації. Результатами дослідження є реляційна модель інформаційного забезпечення носіїв соціально-трудових відносин волонтерства та структура інформаційних механізмів волонтерства з обґрунтурванням інформаційної складової стандартів волонтерської діяльності.
 • Item
  Облік накопичення вартості людського капіталу та визначення його цінності для підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-16) Ковальов, В. М.; Атаєва, О. А.
  Статтю присвячено проблемам удосконалення методологічного підходу до визначення рівня, цінності, обліку накопичення особистого капіталу на підприємствах, визначення напрямів покращання кадрової роботи.
 • Item
  Інноваційна складова вищої освіти в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-14) Азьмук, Н. А.
  У статті запропоновано класифікацію інновацій у системі вищої освіти, досліджено кількісні і якісні параметри інноваційного продукту українських ВНЗ. Визначено проблеми та розроблено пропозиції щодо переходу українських вищих навчальних закладів на інноваційний шлях розвитку.
 • Item
  Особенности формирования внутрифирменной политики оплаты труда на предприятиях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-21) Маковская, Н. В.
  Рассмотрены принципы и методологические основы формирования внутрифирменной политики оплаты труда. Выявлены особенности зарплатообразования на микроуровне. Выделены особенности и дана характеристика структуры заработной платы на микроуровне.