Recent Submissions

 • Impact of the EU-Ukraine association agreement on judicial reform in Ukraine: general aspects 

  Namiasenko, Olga; Намясенко, Ольга Кузьмінівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The article investigates general questions of the latest stage of judicial reform in Ukraine, which was launched in 2014. It’s analyzed the constitutional and legislative changes in the judiciary of Ukraine in the context ...
 • Угода про асоціацію України з ЄС як джерело права Європейського союзу 

  Ратушний, Сергій Миколайович; Ratushnyi, Sergii; Ратушный, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття є спробою аналізу Угоди про асоціацію Україна-ЄС як специфічного джерела права Європейського Союзу. Здійснено стислий огляд її місця в системі джерел права ЄС, юридичних властивостей, зокрема, прямої дії, виклад ...
 • Розвиток та економіко-правові заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва Великобританії: можливості запозичення 

  Кравець, Наталія Іванівна; Kravets, Natalia; Кравец, Наталия Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено економіко-правовий розвиток малого та середнього підприємництва у Великобританії, з’ясовано основні засади та механізм реалізації державної підтримки щодо сприяння розвитку малого та середнього ...
 • Загальні принципи права ЄС у правовій системі ЄС 

  Назаренко, Олена Аркадіївна; Nazarenko, Olena; Назаренко, Елена Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто категорію загальних принципів права ЄС, які виконують у правовій системі важливі функції. Застосування загальних принципів права ЄС дозволяє заповнити прогалини в праві ЄС, що забезпечує автономність і ...
 • Approximation of legislation: some consideration on the concept of approximation in the EU external context 

  Surmava, Lita; Сурмава, Літа (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  This paper discusses the concept of harmonization/ approximation in EU external context and makes remarks on to what degree of legal convergence shall be reached by a country in order to comply with the requirements/ ...
 • Види повітряних правовідносин та критерії їх розмежування 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті уточнено існуючі та розроблено нові критерії виділення видів повітряних правовідносин, визначено за цими критеріями конкретні види повітряних правовідносин, а також дано стислу характеристику сучасного стану та ...
 • Економіко-правовий розвиток інвестиційної діяльності сучасної України 

  Замрига, Артур Вікторович; Zamryha, Artur (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У даній роботі здійснено аналіз інвестиційного клімату в Україні в сучасних надскладних політико-економічних умовах. Досліджено особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. Проаналізовано масштаби, ...
 • Господарські договори у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: проблемні питання 

  Дзяхар, Галина Іванівна; Dzyakhar, Halyna; Дзяхар, Галина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проаналізовано деякі питання, пов’язані з поняттям господарського договору, укладенням господарського договору та сферою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Виявлено необхідність у дослідженні особливостей ...
 • Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності в історико-правовій ретроспективі розвитку торгового права України та окремих країн світу 

  Сагайдак, Юлія Вікторівна; Sagaydak, Yuliya; Сагайдак, Юлия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто легалізацію суб’єктів підприємницької діяльності в історико-правовому контексті розвитку торгового права в Україні та світі. Досліджено розвиток процедур легалізації суб’єктів підприємництва у різні соціально-економічні ...
 • Проблемні питання отримання учасниками антитерористичної операції земельних ділянок для будівництва житла 

  Шматова, Юлія Олександрівна; Shmatova, Julia; Шматова, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Проаналізовано питання отримання земельної ділянки для будівництва житла особами, які виконують завдання по здійсненню антитерористичної операції на Сході України. Виявлено проблеми законодавства щодо надання земельних ...
 • Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 

  Мачуська, Ірина Борисівна; Machuska, Irina; Мачуская, Ирина Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Досліджено правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Внесено пропозиціі щодо вдосконалення правового регулювання, охорони земель сільськогосподарського призначення, запропоновані шляхи вдосконалення.
 • Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції 

  Гайдулін, Олександр Олександрович; Haidulin, Oleksandr; Гайдулин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Роботу присвячено історико-правовому дослідженню способів правового тлумачення. У роботі вперше аналізується римсько-правова доктрина ius interpretatio та способи тлумачення, які були встановлені у Давньому Римі. У статті ...
 • Поняття «належне житло» в міжнародно-правових джерелах і законодавстві України 

  Виноградова, Ганна Валеріївна; Vynohradova, Hanna; Виноградова, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Досліджено правові засади регламентації поняття і змісту категорій «належне житло», «право на належне житло», «достатнє житло» з точки зору міжнародного права. Проведено порівняльно-правовий аналіз змісту понять «належне ...
 • Проблеми правового регулювання процесів економічної концентрації суб’єктів господарювання в Україні 

  Борсук, Наталія Яківна; Borsuk, Nataliya; Борсук, Наталия Яковлевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено сучасним проблемам правового забезпечення та правозастосування процесів економічної концентрації. Розглянуто процеси розгляду заяв, справ про надання дозволу на концентрацію з метою виявлення їх недоліків ...
 • Проблемні аспекти позасудового врегулювання господарського спору 

  Балюк, Ірина Анатоліївна; Baliuk, Iryna; Балюк, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Досліджено способи позасудового врегулювання господарських спорів. Виявлено проблеми захисту порушеного права при альтернативному врегулюванні господарських спорів. Проаналізовано умови та значення участі господарського ...
 • Право вимоги як предмет застави: цивілістичні концепції та законодавчі конструкції 

  Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, Svіtlana; Шимон, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто проблему теоретичної сутності застави права вимоги. Автор пов’язує її вирішення із правовою фікцією «майнове право є річчю». Доводить, що застава прав ґрунтується на абсолютному праві заставодавця на ...
 • Правові засади використання судових і наукових експертиз як доказів у суді 

  Омельченко, Андрій Володимирович; Omelchenko, Andrii; Омельченко, Андрей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено правові засади використання судових і наукових експертиз як доказів у суді.
 • Професійна підготовка юристів у контексті Болонського процесу 

  Богданець, Аліна Вікторівна; Bohdanets, Alina; Богданец, Алина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено сучасним проблемам реформування юридичної освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу. У статті розглянуто вплив Болонського процесу на професійну підготовку юристів в Україні з метою ...
 • Вищі навчальні заклади як об’єкти державного управління (у контексті нової редакції закону України «Про вищу освіту») 

  Уложенко, Вадим Миколайович; Ulozhenko, Vadym; Уложенко, Вадим Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті надано порівняльну характеристику норм Закону України «Про вищу освіту» 2002 р., Закону України «Про вищу освіту» 2014 р. та альтернативних проектів законів. За результатами проведеного порівняльного аналізу ...
 • Юридична та судова освіта в Україні: вимоги європейської інтеграції 

  Шаркова, Ірина Миколаївна; Sharkovа, Irina; Шаркова, Ирина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена проблемам наукового дослідження правової та суддівської освіти. Досліджено досвід освітніх установ з підготовки кадрів судових органів у нашій країні та країнах Європи. Встановлено, що в кожній з цих країн ...

View More