Collections in this community

Recent Submissions

 • Моделювання економічних ефектів унаслідок впровадження та популяризації використання автомобілів з електродвигуном 

  Стець, Олена Вікторівна; Довженко, Олена Романівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто діяльність приватного підприємства з організації перевезень «Авен-Езер», доцільність та оптимальна стратегія заміни частини автопарку компанії автобусами марки «Богдан» з електродвигуном. Використання ...
 • Визначення очікуваної чисельності економічно активної молоді в Україні 

  Іриневич, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У теперішній час стан ринку праці молоді в Україні характеризується низкою проблем, які стримують соціально-економічний розвиток країни, у зв’язку з цим актуальним залишаються питання підвищення економічної активності ...
 • Прогнозування чисельності учнів, слухачів і студентів навчальних закладів України за міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) 

  Кикош, Юлія Віталіївна; Kykosh, Y. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто та проаналізовано тенденція та обсяги освітніх послуг в Україні. Охарактеризовано проблеми дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці за освітніми рівнями. Сучасний рівень розвитку вітчизняної освіти ...
 • Динаміка обсягів експорту-імпорту товарів в Україні за 2011—2015 роки 

  Шемчук, М. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто питання пов`язані з експортом імпортом товарів в Україні, а саме: динаміка основних показників зовнішньої торгівлі товарами та аналіз фактичних обсягів експорту-імпорту у загальному обсязі. Проведено ...
 • Демографічні чинники впливу на відтворення трудового потенціалу України 

  Карабанова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена науковому обґрунтуванню та визначенню демографічних чинників, що впливають на стан і розвиток трудового потенціалу України, з метою реалізації інноваційної стратегії розвитку країни. Доведено необхідність ...
 • Методологічні аспекти удосконалення механізму стимулювання персоналу підприємств сфери послуг 

  Єлісєєва, О. К.; Кутова, Н. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті запропоновано удосконалення механізму стимулювання персоналу на основі розробленої системи мотивації. За результатами експрес-опитування сформовано карту мотиваторів, у якій визначаються ранг та основний мотиватор, ...
 • Особливості формування складних електронних документів в умовах синтезу інформаційних технологій 

  Потапенко, Сергій Дмитрович; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто особливості ефективного застосування сучасних підходів до формування складних електронних документів на основі технологій WYSIWYG, програмування та їх синтезу. Показано важливість оцінювання трудомісткості ...
 • Кількісне оцінювання ризику для амплітуди динамічної траєкторії ризикостійкості маркетингової стратегії 

  Коляда, Юрій Васильович; Kolada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Шатарська, Інна Федорівна; Шатарская, Инна Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Для прийняття релевантного рішення щодо вибору стратегії і тактики поведінки, планування виробничої і фінансової діяльності на ринку товарів і послуг важливе значення має аналіз всієї необхідної інформації. конкретного ...
 • Концептуальні положення управління ліквідністю та прибутковістю банку 

  Габрієлян, Дар’я Гагіківна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена розробленню концептуальних засад інтегрованого (комплексного) управління ліквідністю та прибутковістю банку. Розглянуто стратегії та підходи до управління, а також, розроблено концепцію моделювання ...
 • Інвестиційна привабливість туристичної галузі України 

  Мазуренко, Ольга Костянтинівна; Mazurenko, Olga К.; Мазуренко, Ольга Константиновна; Сирмаміїх, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Узагальнено теоретичні основи інвестиційної привабливості, проаналізовано сучасні тенденції та інвестиційну привабливість туризму, визначено заходи щодо створення позитивного туристичного іміджу України.
 • Оцінювання швидкості розвитку економіки після залучення інвестицій 

  Маханець, Л. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто можливість використання інструментарію еконофізики для оцінювання швидкості розвитку економіки країни. Показано, що закон збереження імпульсу для замкненої системи можна використовувати для прогнозування ...
 • Current problems of information provision and analytical support for energy efficiency statistical assessment in Ukraine 

  Baranik, Z. P.; Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Bozhko, S. I.; Божко, С. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  The article is devoted to the provision of high-quality information and analytical support for statistical assessment of energy efficiency of energy use from renewable energy sources, and data analysis of the renewable ...
 • Загрози продовольчої безпеки України в сучасних умовах 

  Іщук, Ярослава Володимирівна; Ищук, Ярослава Владимировна; Горна, Марина Олексіївна; Horna, Maryna Oleksiyivna; Горная, Марина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто основні складові та фактори впливу на продовольчу безпеку України. Оцінено внутрішні та зовнішні загрози продовольчої безпеки в сучасних умовах.
 • Джерела податкових ризиків держави 

  Романенко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено наукові та нормативно-правові визначення понять «податкова система» та «податковий ризик держави». Запропоновано уточнені визначення понять «податкова система» та «податковий ризик держави». Виявлено, ...
 • Екологізація промисловості України: статистичний аспект 

  Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті доведено необхідність формування нового сучасного механізму екологізації. Актуальність теми визначається існуючими проблемами екологізації промисловості, які пов’язані, в першу чергу, з недостатнім обсягом ...
 • Структурне моделювання макроекономічних систем (на прикладі аукціону першої ціни) 

  Кікоть, Олександр Юрійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У роботі викладено основи структурного підходу до економетричного моделювання мікроекономічних систем. Зокрема, розглянуто особливості використання, надано формальне визначення та запропоновано методологію структурного ...
 • Інтегральна стохастична нелінійна модель динаміки інноваційної економіки 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Galitsin, V. K.; Галицын, Владимир Константинович; Рамазанов, Султанахмед Курбанович; Ramazanov, S. K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  На базі сучасних методів, моделей, інформаційних та інноваційних технологій розроблено і досліджено інтегровану стохастичну нелінійну модель техногенних об’єктів і процесів, придатну для умов системних криз. У роботі ...
 • Forecasting the main characteristics of crop insurance market 

  Baranik, Z. P.; Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  This article is devoted to the estimation of the forecasted volumes of crops, corps capacities and sown area of crops in the insurance case. The forecasted values of crops capacities in Kyiv region for 2015 calculated by ...
 • Стан і перспективи впровадження інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем в Україні 

  Черняк, О. І.; Chernyak, O. I.; Чорноус, Г. О.; Chornous, G. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена висвітленню питань сучасного стану у впровадженні та розвитку інформаційно-аналітичних систем на різних рівнях економіки України. Запропоновано мережеву агентну модель як перспективну модель реалізації ...
 • Моделі та інформаційні технології в системі вибору іноземним інвестором проекту інвестування 

  Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskiy, V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Слабко, Слабко, Микола Володимирович; Slabko, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У даній статті розглянууто можливості застосування технології Big Data у сфері залучення іноземних інвестицій в Україну. Також, визначено показники, які більше, ніж інші, впливають на вибір інвестиційного проекту іноземним ...

View More