Collections in this community

Recent Submissions

 • Моделювання економічних ефектів унаслідок впровадження та популяризації використання автомобілів з електродвигуном 

  Стець, Олена Вікторівна; Довженко, Олена Романівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто діяльність приватного підприємства з організації перевезень «Авен-Езер», доцільність та оптимальна стратегія заміни частини автопарку компанії автобусами марки «Богдан» з електродвигуном. Використання ...
 • Методологічні аспекти удосконалення механізму стимулювання персоналу підприємств сфери послуг 

  Єлісєєва, О. К.; Кутова, Н. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті запропоновано удосконалення механізму стимулювання персоналу на основі розробленої системи мотивації. За результатами експрес-опитування сформовано карту мотиваторів, у якій визначаються ранг та основний мотиватор, ...
 • Особливості формування складних електронних документів в умовах синтезу інформаційних технологій 

  Потапенко, Сергій Дмитрович; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто особливості ефективного застосування сучасних підходів до формування складних електронних документів на основі технологій WYSIWYG, програмування та їх синтезу. Показано важливість оцінювання трудомісткості ...
 • Кількісне оцінювання ризику для амплітуди динамічної траєкторії ризикостійкості маркетингової стратегії 

  Коляда, Юрій Васильович; Kolada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Шатарська, Інна Федорівна; Шатарская, Инна Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Для прийняття релевантного рішення щодо вибору стратегії і тактики поведінки, планування виробничої і фінансової діяльності на ринку товарів і послуг важливе значення має аналіз всієї необхідної інформації. конкретного ...
 • Концептуальні положення управління ліквідністю та прибутковістю банку 

  Габрієлян, Дар’я Гагіківна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена розробленню концептуальних засад інтегрованого (комплексного) управління ліквідністю та прибутковістю банку. Розглянуто стратегії та підходи до управління, а також, розроблено концепцію моделювання ...
 • Джерела податкових ризиків держави 

  Романенко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено наукові та нормативно-правові визначення понять «податкова система» та «податковий ризик держави». Запропоновано уточнені визначення понять «податкова система» та «податковий ризик держави». Виявлено, ...
 • Структурне моделювання макроекономічних систем (на прикладі аукціону першої ціни) 

  Кікоть, Олександр Юрійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У роботі викладено основи структурного підходу до економетричного моделювання мікроекономічних систем. Зокрема, розглянуто особливості використання, надано формальне визначення та запропоновано методологію структурного ...
 • Інтегральна стохастична нелінійна модель динаміки інноваційної економіки 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsin, V.; Галицын, Владимир Константинович; Рамазанов, Султанахмед Курбанович; Ramazanov, S. K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  На базі сучасних методів, моделей, інформаційних та інноваційних технологій розроблено і досліджено інтегровану стохастичну нелінійну модель техногенних об’єктів і процесів, придатну для умов системних криз. У роботі ...
 • Стан і перспективи впровадження інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем в Україні 

  Черняк, О. І.; Chernyak, O. I.; Чорноус, Г. О.; Chornous, G. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена висвітленню питань сучасного стану у впровадженні та розвитку інформаційно-аналітичних систем на різних рівнях економіки України. Запропоновано мережеву агентну модель як перспективну модель реалізації ...
 • Моделі та інформаційні технології в системі вибору іноземним інвестором проекту інвестування 

  Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskiy, V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Слабко, Слабко, Микола Володимирович; Slabko, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У даній статті розглянууто можливості застосування технології Big Data у сфері залучення іноземних інвестицій в Україну. Також, визначено показники, які більше, ніж інші, впливають на вибір інвестиційного проекту іноземним ...
 • Моделювання механізму реалізації функції планування в управлінні організаційною системою 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена моделюванню механізму реалізації функції планування в управлінні організаційною системою на прикладі процесу розподілу ресурсів. Здійснено синтез механізмів планування. Побудовано моделі механізмів ...
 • Оцінювання швидкості розвитку економіки після залучення інвестицій 

  Маханець, Л. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто можливість використання інструментарію еконофізики для оцінювання швидкості розвитку економіки країни. Показано, що закон збереження імпульсу для замкненої системи можна використовувати для прогнозування ...