Recent Submissions

 • Конкурентне середовище на фармацевтичному ринку України в умовах інтеграції у глобальний простір 

  Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, I. B.; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Набирає актуальності проблематика ефективної інтеграції національних фармацевтичних ринків у глобальний простір світової економіки здоров’я. Що стане ефективним вирішенням проблематики забезпечення високої продуктивності ...
 • Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів 

  Брітченко, І. Г.; Свириденко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена огляду зарубіжного досвіду регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів. Розглянуто інвестиційні правила в різних країнах. Визначено специфіку регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів ...
 • Особливості формування та функціонавання глобальних ланцюгів доданої вартості у туристичній сфері 

  Лютак, О. М.; Liutak, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто особливості формування та сучасні тенденції щодо створення глобальних ланцюгів доданої вартості у виробничій, інвестиційній, інноваційній і фінансовій сфері. Виходячи з виокремлених визначальних ...
 • Інституційна модель фінансового ринку: проблемні аспекти вдосконалення системи регулювання 

  Отченаш, Катерина Георгіївна; Otchenash, K.; Отченаш, Екатерина Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглянуто методологічні аспекти регулювання фінансового ринку в умовах глобалізації. Аналізується зарубіжний досвід побудови організаційно-економічного механізму регулювання фінансового ринку. Обґрунтовано, що необхідною ...
 • Варіативність моделей глобального підприємництва 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, S. O.; Стрельник, Светлана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті виділено кілька теоретичних моделей, які пояснюють процес народження підприємств у глобальних умовах і дозволяють логічно поєднати теоретичні знання щодо глобального підприємництва. Розглянуто концептуальну модель ...
 • Розвиток системи соціального забезпечення суб’єктів аграрного сектору економіки України 

  Іваськo, І. М.; Ivasko, I. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У дослідженні проведено аналіз становлення системи соціального забезпечення в аграрному секторі економіки України протягом 1999-2016 років і надано оцінку системам соціального страхування сільськогосподарських працівників ...
 • Ціноутворення як елемент підсистеми управлінського обліку бюджетних установ 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто питання ціноутворення бюджетування в контексті управлінського обліку бюджетних установ.
 • Удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні 

  Логвінов, П. В.; Logvinov, P. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розбудова державних фінансів України потребує формування чітких інституціональних рамок бюджетної політики, які покликані забезпечити фінансову стабільність і реалізацію позитивного впливу бюджетно-податкових важелів і ...
 • Моделі державного регулювання платоспроможності страховиків 

  Терещенко, К. В.; Tereshchenko, K. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Статтю присвячено дослідженню підходів до оцінювання платоспроможності страховика та аналізу особливостей сучасних моделей, що використовуються для цього органами страхового нагляду. Здійснено спробу дослідити переваги і ...
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування: теоретичні засади 

  Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, M. I.; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, I. V.; Белоконь, Иван Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто проблеми реформування системи місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі влади та вдосконалення механізмів формування та функціонування територіальних громад сіл, селищ та їх об’єднаних ...
 • Сучасні тенденції розвитку інформаційного підприємництва України 

  Ходакевич, Богдан Олександрович; Hodakevych, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті викладено основні тенденції розвитку інформаційного підприємництва України та передумови його поширення. Сформовано ключові аспекти розвитку ІТ-підприємництва та їх вплив на галузь у цілому. Представлено позитивні ...
 • Діагностика ділової активності підприємств промисловості та торгівлі 

  Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено сутність, значення та існуючі у науковій літературі аспекти діагностики ділової активності підприємства. Сформульовано авторське визначення ділової активності, а також ідентифіковано її роль у формуванні ...
 • Особливості субкультури бідних верств населення сучасної України 

  Фляшнікова, Алла Борисівна; Fliashnikova, A. B.; Фляшникова, Алла Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті висвітлено причини поширення в сучасному українському суспільстві такого негативного соціального явища, як бідність. Розглянуто соціально-економічна та морально-психологічна складові бідності, що впливають на ...
 • Статистичний аналіз складу наукових кадрів України 

  Кикош, Юлія Віталіївна; Kykosh, Y. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Досягнення науки й техніки повинні виступати ключовим фактором сучасного розвитку економіки. Проведений аналіз стану наукового потенціалу, результативності наукової діяльності дав змогу визначити основні проблеми, що ...
 • Класифікація нематеріальних активів для цілей управління інноваційним розвитком підприємств 

  Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vyacheslav; Дыба, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті обґрунтовано різноманітні теоретичні погляди щодо класифікації нематеріальних активів. Досліджено точки зору вітчизняних і зарубіжних авторів на диференційовані прояви сутності нематеріальних активів. Запропоновано ...
 • Переваги використання централізованої моделі публічних закупівель 

  Конащук, Надія Едуардівна; Konashchuk, Nadiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена питанню централізації публічних закупівель. Розглянуто успішний досвід країн — членів Європейського Союзу у запроваджені централізованих закупівельних організацій. Визначено основні переваги використання ...
 • Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності 

  Алексєєва, Наталія Ігорівна; Alexeeva, Natalia; Алексеева, Наталия Игоревна; Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tatiana; Табакова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Досліджено роль і значення фінансової політики України в умовах інтеграційних процесів, визначено домінанти, ризики та виклики сучасності.
 • Методи аналізу зовнішнього середовища підприємства: ключові акценти та обмеження 

  Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetnyak, Tatyana; Решетняк, Татьяна Ивановна; Бабіч, Юлія Е.; Babich, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто особливості та обмеження застосування класичних методів аналізу зовнішнього середовища, що використовуються в стратегічному менеджменті. Визначено причини неоднозначності експертної інтерпретації ...
 • Оцінка факторів ситуаційного впливу на процес формування стратегій розвитку підприємства 

  Данніков, Олег Володимирович; Dannikov, Oleg; Данников, Олег Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Метою дослідження є розробка методології вивчення факторів ситуаційного впливу в процесі розробки маркетингової стратегії на вітчизняному ринку. На думку автора, стратегічний аналіз ринку повинен базуватись на визначенні ...
 • Управлінські аспекти оцінювання вартості підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті обґрунтовано, що з метою здійснення управлінського впливу оцінювання вартості підприємства доцільно здійснювати на основі аналітичних метрик, які базуються на концепціях економічного прибутку, дисконтованих грошових ...

View More