Recent Submissions

 • Основні аспекти бухгалтерського обліку об’єктів основних засобів в державному секторі 

  Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Ґрунтовне дослідження організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. Методологія дослідження. Загальнонаукові (узагальнення, дедукція, індукція, абстрагування, ...
 • Архітектоніка управлінської звітності виробничих підприємств: методичні підходи 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Khodzitskaya, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. У статті висвітлено основні методичні засади формування управлінської звітності виробничих підприємств. Методологія. Стаття досліджує основні причинно-факторні умови, що конкурентно мотивують оптимізувати ...
 • Аналіз фінансової звітності банк: проблемні аспекти 

  Самборська-Музичко, Юлія Олександрівна; Samborska-Muzychko, Yuliia; Самборская-Музычко, Юлия Александровна; Тютюкіна, Олена Сергіївна; Tiutiukina, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Стабільність банківського сектору забезпечує економічне зростання країни. Проте ефективні управські рішення стосовно змін у банку та банківській системі загалом, неможливі без аналітичного обґрунтування. ...
 • Аналіз кредитних ризиків комерційних банків України в умовах впровадження вимог Базеля III 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Сівта, Юлія Миколаївна; Sivta, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Криза 2006–2009 років змусила світові банківські інституції переглянути основні принципи здійснення банківської діяльності в сфері кредитування, оцінки кредитного ризику та формування резервних і буферних ...
 • Методика обліку витрат та порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі 

  Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Визначити сутність витрат за обмінними та необмінними операціями та узагальнити методику їх обліку згідно Плану рахунків від 31.12.2013 р. № 1203. Методологія. Для досягнення поставленої мети використано ...
 • Організація документування бізнес-процесів операційної діяльності підприємства в умовах фінансового інжинірингу 

  Герасимович, Інна Анатоліївна; Herasymovych, Inna; Герасимович, Инна Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Обґрунтування методики організації системи документування, для контролю бізнес-процесів, в умовах впровадження на українських підприємствах нового економічного механізму – фінансового інжинірингу операційної ...
 • Користувачі інтегрованої звітності підприємства та їх інформаційні запити 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Виділити та уточнити склад користувачів інтегрованої звітності підприємства та їх інформаційні запити. Методологія. Методи аналізу та синтезу використані для виокремлення складу користувачів інтегрованої ...
 • Вплив функціонування електронної системи Prozorro на сферу публічних закупівель України 

  Конащук, Надія Едуардівна; Konashchuk, Nadiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Таким чином, мета статті – дослідити функціонування системи публічних закупівель і провести аналіз впливу електронної системи Prozorro на сферу публічних закупівель України. Методологія. У статті розглянуто ...
 • Закони діалектики в дослідженні розвитку фінансових послуг на ринку цінних паперів 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета. Теоретичний розгляд фінансових послуг на основі аналізу еволюції історично обумовлених фінансових відносин на ринку цінних паперів. Методологія. У статті досліджено розвиток фінансової послуги як економічного явища ...
 • Іноземні банки в Україні під час системної кризи 2014–2016 рр. 

  Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. У статті досліджено діяльність групи іноземних банків в Україні під час системної кризи 2014–2016 рр. з точки зору внеску у формування та реалізацію системного ризику. Методологія. Проведено ретроспективний ...
 • Ефекти митної політики України у сфері експ6орту насіння соняшнику 

  Герасимюк, Павло Валерійович; Herasymiuk, Pavlo (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Метою даної статті є демонстрація як засобами ефективної митної політики можливо досягти позитивних внутрішніх і зовнішніх ефектів у розвитку окремої галузі промисловості з власною сировинною базою, на ...
 • Оптимізація структури капіталу6 підприємств України 

  Грицино, Олена Миколаївна; Hrytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; Бусленко, Віктор Валерійович; Buslenko, Viktor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Метою дослідження є визначення переваг і недоліків кожного з існуючих критеріїв оптимізації структури капіталу таобґрунтування на цій основі ефективних шляхів раціоналізації управління фінансуванням ...
 • Нові підходи до формування структури фінансів місцевого самоврядування 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Фінансова складова органів місцевого самоврядування, її склад і функції. Методологія. Проведено аналіз останніх досліджень, що були зроблені вітчизняними науковцями, щодо вивчення можливості використання ...
 • Інноваційні послуги та підвищення конкурентоспроможності банків 

  Алексеєнко, Максим Дмитрович; Alekseienko, Maksym; Алексеенко, Максим Дмитриевич; Денисенко, Антоніна Валентинівна; Denysenko, Antonina; Денисенко, Антонина Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Мета статті полягає в поглибленні теоретичних і практичних засад використання інноваційних послуг як чинників підвищення конкурентоспроможності банків на ринках фінансових послуг. Методологія. У процесі ...
 • Розвиток фінансового сектору України та захист прав інвесторів у контексті інтеграції міжнародних інвестиційних ринків 

  Корнєєв, Володимир Вікторович; Korneev, Vladimir; Терещенко, Ганна Миколаївна; Tereshchenko, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Таким чином, мета статті – дослідити функціонування системи публічних закупівель і провести аналіз впливу електронної системи Prozorro на сферу публічних закупівель України. Методологія. У статті розглянуто ...
 • Діагностика стану антикризового управління на підприємстві 

  Азаренкова, Галина Михайлівна; Azarenkova, Halyna; Легостаєв, Дмитро Ігорович; Liehostaiev, Dmytro; Жовнір, Віталій Ігорович; Zhovnir, Vitalii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Дослідити сутність процесу діагностики кризового стану, розробки стратегії антикризового управління та запропонувати шляхи вдосконалення цього процесу. Методологія. При написанні роботи використовувались ...