Recent Submissions

 • Номенклатура статей витрат м’ясо-жирового виробництва на м’ясокомбінатах та їх обґрунтування 

  Кушнір, Володимир Олександрович; Kushnir, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Метою статті є дослідження існуючої номенклатури статей калькуляції витрат для її удосконалення в цілях покращення управління та пошуку шляхів зниження собівартості виробництва м’яса. Методологія. У ході ...
 • Інтегрування фінансової звітності і корпоративної соціальної відповідальності підприємств України 

  Ямборко, Галина Анатоліївна; Iamborko, Galina; Ямборко, Галина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні важливості розкриття не фінансової інформації, як додаткових показників фінансової звітності для розкриття інформації та її інтерпретації різними групами ...
 • Вплив інформаційних потреб стратегічного менеджменту на квінтесенцію управлінської звітності 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzitska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна; Ловінська, Ірина Георгіївна; Lovinska, Iryna; Ловинская, Ирина Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження: дослідити вплив основних інформаційних запитів стратегічного менеджменту на квінтесенцію та архітектоніку управлінської звітності господарюючих суб’єктів. Методологія базується на питаннях формування ...
 • Удосконалення методики обліку доходів головних розпорядників бюджетних коштів 

  Соловйова, Наталія Володимирівна; Solovyovа, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Дослідити методику обліку доходів головних розпорядників бюджетних коштів і запропонувати напрями вдосконалення облікових процедур у частині доходів за обмінними та необмінними операціями. Методологія. ...
 • Виплати працівникам у звітності кримінально-виконавчих установ 

  Олійник, Вікторія Сергіївна; Oliinyk, Vіktorіia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. У статті розглянуто порядок відображення інформації про виплати працівникам у податковій звітності та звітності зі страхування установ державного сектору з метою удосконалення існуючих форм у частині ...
 • Формування облікової політики щодо нематеріальних активів 

  Кафка, Софія Михайлівна; Kafka, Sofiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження: аналіз історичного розвитку та сучасного етап розвитку облікової політики для розв’язання проблем її формування щодо нематеріальних активів підприємства. Методологія. Для цілей дослідження використано ...
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками і резервами підприємства, механізмами і інструментами бухгалтерського і фінансового інжинірингу 

  Герасимович, Інна Анатоліївна; Herasymovych, Inna; Герасимович, Инна Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Метою дослідження є обґрунтування методики обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством, механізмами й інструментами бухгалтерського інжинірингу, як об’єктивної необхідності в умовах конкретного ...
 • Інформаційна функція фінансових посередників в постіндустріальній економіці 

  Стеценко, Богдан Станіславович; Stetsenko, Bogdan; Стеценко, Богдан Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Мета дослідження – доповнення існуючих теоретичних і прагматичних положень щодо ролі інформації в конкурентних стратегіях фінансових посередників на постіндустріальних фінансових ринках. Методологія. ...
 • Оподаткування малого підприємництва: зарубіжний досвід та проблематика України 

  Лебеда, Марина Олександрівна; Lebeda, Marina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. У статті проведено порівняльне дослідження загальних принципів оподаткування мікробізнесу в розвинутих країнах і в Україні. Методологія. Автор робить спробу простежити зв’язок між специфічними рисами ...
 • Фінансовий контроль і підзвітність держави у демократичному суспільстві 

  Гладченко, Лідія Петрівна; Hladchenko, Lidiia; Гладченко, Лидия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Мета роботи полягає в дослідженні ролі фінансового контролю у забезпеченні підзвітності органів влади громадянському суспільству та ефективності функціонування урядових фінансів. Методологія. Об’єктом ...