Recent Submissions

 • Глобальні цілі сталого розвитку в регіональній політиці України 

  Громоздова, Лариса Василіївна; Hromozdova, Larysa; Громоздова, Лариса Васильевна; Громоздов, Володимир Володимирович; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті наведено результати обласних консультацій з питань визначення регіональних пріоритетів сталого розвитку в Україні, що були ініційовані ООН у 2016 році, та окреслено методологічні передумови й принципи експертного ...
 • Економічний імператив становлення глобального суспільства 

  Дейнека, Тетяна Анатоліївна; Deyneka, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Сучасне глобальне суспільства стає усе суперечливішим. За таких умов особливої актуальності набуває питання щодо перспектив життя мегасоціуму, що вимагає від економічної науки теоретичних і методологічних досліджень, а ...
 • Формування стійкої конкурентоспроможності міст КНР 

  Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, O.; Швыданенко, Олег Анатольевич; Антонюк, Богдан Олександрович; Antoniuk, B.; Антонюк, Богдан Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто теоретичні засади міжнародної конкурентоспроможності міст. Досліджено основні методологічні засади сучасних моделей стійкого конкурентоспроможного розвитку країн. Проведено бенчмаркінг стійкої ...
 • Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри ліберального регулювання 

  Панченко, Володимир Григорович; Резнікова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті узагальнено основні змістовні засади політики протекціонізму. Обґрунтовано, що завуальований або напіввідкритий характер протекціонізму зразка ХХІ століття не підпадає під зафіксовані в документах СОТ класичні ...
 • Офшорні фінансові центри у глобальному русі капіталів 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Мехтієв, Ельнур Оруджевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Статтю присвячено дослідженню місця та ролі офшорних фінансових центрів у системі фінансової глобалізації та причин використання офшорів у механізмі сек’юритизації активів. Важливим атрибутом глобальної фінансової системи ...
 • Глобальний формат фінансово-інституційної трансформації фондових бірж 

  Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, M.; Бурмака, Николай Алексеевич; Зінченко, Федір Анатолійович; Zinchenko, F.; Зинченко, Фёдор Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Статтю присвячено дослідженню процесів глобальної трансформації інституту фондових бірж через механізми інтернаціоналізації, корпоративної і мережевої консолідації і технологізації. Об’єктивні процеси інтернаціоналізації ...
 • Міжнародна конкурентна диспозиція національних систем вищої освіти 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, D.; Ильницкий, Денис Александрович; Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, D.; Барабась, Дмитрий Александрович; Сандул, Марія Станіславівна; Sandul, M.; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У роботі досліджено стратифікацію національних систем вищої освіти у динамічному конкурентному середовищі, яка є однією з форм поглиблення асиметрій глобального економічного розвитку. Уряди країн – ключових інноваторів, ...