Recent Submissions

 • Служба управління персоналом – запорука розвитку соціально-відповідальної організації 

  Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Natalia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Шевчук, Олена Володимирівна; Shevchuk, Olena; Шевчук, Елена Владимировна; Биковець, А. Р. (Ужгородський національний університет, 2019)
  У статті досліджено питання корпоративної соціальної відповідальності українського бізнесу та визначена роль служби управління персоналом у розробках концепцій соціальної відповідальності в організації Досліджено стан, ...
 • Екологічна компонента в системі формування соціально відповідального бізнесу 

  Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна; Червінська, Тетяна Михайлівна; Chervinska, T.; Червинская, Татьяна Михайловна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020-10-08)
 • Стратегічні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій України 

  Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (BEROSTAV DRUŽSTVO, 2020)
  The purpose of the article is to improve the priority directions of sustainable development of rural territories of Ukraine on the basis of an expert survey. It is worth noting, SWOT analysis and PESTLE analysis are ...
 • Формування компетентнісної компоненти людських ресурсів (на прикладі банківських установ) 

  Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Iryna; Волобоева, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-09-30)
  У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне узагальнення та запропоновано вирішення наукового завдання щодо управління процесами формування та розвитку компетентнісної компоненти людських ресурсів на прикладі ...
 • Зовнішня трудова міграція населення України та її вплив на трансформацію ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-09-07)
  Дисертацію присвячено теоретичному опрацюванню та розробленню практичного інструментарію дослідження процесу зовнішньої трудової міграції населення України та його впливу на трансформацію ринку праці й оцінці даного впливу, ...
 • Соціально-економічний механізм збереження людського капіталу в умовах кризи 

  Дмитрук, Сергій Миколайович; Dmitruk, Sergiy; Дмитрук, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05-06)
  У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуального науково-практичного завдання, яке полягає в поглибленні теоретичних засад оцінювання впливу кризових явищ на процеси формування ...
 • Організаційно-економічний механізм управління ефективністю праці 

  Турчина, Валентина Михайлівна; Turchyna, V. M.; Турчина, Валентина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-27)
  В дисертації розроблено організаційно-економічний інструментарій, здатний підвищити потенціал та адаптивні можливості механізму управління ефективністю праці в організаціях сфери архітектури, інженерної та технічної ...
 • Ефективність реалізації активних програм сприяння зайнятості населення: методологія і практика оцінювання 

  Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberg, Tetyana; Вонберг, Татьяна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-11)
  Дисертацію присвячено теоретико-методичним і прикладним засадам забезпечення ефективності реалізації активних програм сприяння зайнятості населення та розробленню рекомендацій щодо удосконалення методології її оцінювання. ...
 • Зайнятість та рівень життя сільського населення України: методологія оцінювання та механізм забезпечення 

  Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, Mariia; Махсма, Мария Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-11)
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробці науково-прикладних основ забезпечення зайнятості та підвищення рівня життя сільського населення в сучасних умовах реформування агросектору ...
 • Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-24)
  Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних засад формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин та науково-прикладних основ розроблення компенсаційної моделі винагороди ...
 • Основи well-being-менеджменту як системи забезпечення професійного здоров'я і благополуччя персоналу 

  Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020)
 • Маркетингові технології у сфері міграції як сучасний засіб регулювання зовнішньої трудової міграції працівників 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020-10-08)
 • Фактори зміни міграційної поведінки населення на міжнародному ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020)
 • Ефективність ринку праці: міжнародні порівняння 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliya; Данилевич, Наталия Станиславовна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020)
 • Міжнародні ринки праці: оцінка трендів та потенціал розвитку 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020-10-08)
 • Законодавчі ініціативи у сфері праці: доцільність та наслідки 

  Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Шевчук, Олена Володимирівна; Shevchuk, Olena; Шевчук, Елена Владимировна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Метою статті є оцінка доцільності прийняття Закону України «Про працю», а також обґрунтування бажаних підходів до розробки нового (або доповнення діючого Кодексу законів про працю) Трудового кодексу. Як правило, питанню ...
 • Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях 

  Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliya; Данилевич, Наталия Станиславовна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Касяненко, Ярослав Анатолійович; Kasianenko, Yaroslav (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020)
  Проаналізовано тенденції процесу діджіталізації служби управління персоналом, вивчення їх головних можливостей та ризиків, оскільки є необхідність вивчення ризиків та можливостей впровадження різних інструментів діджіталізації ...
 • Дослідження факторів впливу на результативність оплачуваних громадських робіт 

  Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberg, Tetyana; Вонберг, Татьяна Викторовна (Berlin : Littera Verlag, 2021-02)
  Розглянуто актуальність означеної проблеми дослідження; виокремлені та проаналізовані основні чинники впливу на значущість та результативність оплачуваних громадських робіт. Зокрема, серед таких чинників будо виділено ...
 • Оцінювання персоналу 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У навчальному посібнику розкрито місце оцінювання працівників в управлінні персоналом, інструментарій оцінювання персоналу, методи збирання та оброблення інформації про працівників. Розглянуто різні підходи та технології ...
 • Рекрутинг персоналу 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У підручнику розкрито організаційні, методичні та прикладні засади рекрутингу персоналу. Розглянуто взаємозв’язок рекрутингу з іншими функціями менеджменту персоналу, процедури добору й аналізу робіт. Розкрито питання ...

View More