Recent Submissions

 • Обґрунтування методики побудови рейтингу закладів вищої освіти для абітурієнтів та роботодавців 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla A.; Петренко, Людмила Анатольевна; Семко, Валентин Вікторович; Semko, Valentyn V.; Семко, Валентин Викторович; Юшкова, Дарія Андріївна; Yushkova, Dariia A.; Юшкова, Дария Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена проблемі забезпечення і контролю якості освітніх послуг. Цілями дослідження є аналіз і узагальнення вітчизняного досвіду побудови рейтингів вузів, наступне доповнення його аналізом закордонних рейтингів ...
 • Взаємодія університету із цільовими аудиторіями на засадах теорії поведінки споживача та теорії стейкхолдерів: оцінка стану та напрями удосконалення 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna V.; Кубарева, Ирина Владимировна; Нотевський, Євгеній В’ячеславович; Notevskiy, Yevhenii V.; Нотевский, Евгений Вячеславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Виходячи із конкурентного розвитку ринку освітніх послуг запропоновано системно розглядати процес взаємодії університету як закладу вищої освіти (ЗВО) із його ключовою цільовою аудиторією — студентами. Визначено особливості ...
 • Визначення та вимірювання якості капіталу підприємства 

  Магдалюк, Олексій Віталійович; Magdaliuk, Оleksii V.; Магдалюк, Алексей Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлено визначення категорії «якість капіталу підприємства» як сукупності специфічних характеристик, що визначають економічну природу капіталу. Аргументовано доцільність визначення змісту якості капіталу на ...
 • Економетричні моделі для аналізу і прогнозування стану організації діяльності підприємства 

  Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr P.; Кукоба, Владимир Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлено нові формалізовані моделі, які можна застосовувати для оцінювання поточного та прогнозування на майбутнє стану упорядкованості діяльності підприємства. В ній наведено нові способи визначення рівня ...
 • Ефективність бюджетування як управлінської технології для підприємств торгівлі 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena O.; Кизенко, Елена Александровна; Прокопенко, Віталія Анатоліївна; Prokopenko, Vitalia A.; Прокопенко, Виталия Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглядаються методичні аспекти застосування бюджетування на торгівельних підприємствах з метою визначення його ефективності як управлінської технології. Виявлено, які з актуальних управлінських задач для даного ...
 • Гносеологічні аспекти нематеріальних активів 

  Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Viacheslav M.; Дыба, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуті множинні підходи в дослідженні нематеріальних активів та визначені різні трактування і уточнення понять аппарату термінів нематеріального змісту. Звернуто увагу на характеристики термінів об’єктів ...
 • Сучасна структура світового ринку біотехнологій 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті акцентується увага на біоекономіці, яка в умовах розвитку інформаційної економіки стала новим пріоритетним її напрямком. Авторами розглянуті найбільш типові підходів щодо типології біотехнологічних галузей, які ...
 • Формування системи інформаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у процесі страхування аграрних ризиків 

  Писаренко, Надія Василівна; Pysarenko, Nadiia V.; Писаренко, Надежда Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено розкриттю значення формування системи інформаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у процесі страхування аграрних ризиків. Визначено специфіку процесу підготовки інформації для ...
 • Проблеми капіталізації банківської системи України 

  Андрущак, Євгенія Михайлівна; Andrushchak, Yevheniia; Андрущак, Евгения Михайловна; Щуревич, Оксана Ігорівна; Shchurevych, Oksana; Щуревич, Оксана Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних аспектів капіталізації банківського сектору України. Розглянуто сутність капіталізації. Проведено кількісний та якісний аналіз структурних показників власного капіталу банків. Висвітлено ...
 • Інноваційна політика держави як основа її конкурентоспроможності 

  Крамаренко, Анна Олександрівна; Kramarenko, Anna O.; Крамаренко, Анна Александровна; Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro O.; Барабась, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено основні складові інноваційної політики України, у т.ч. законодавчу базу, об’єкти, суб’єкти, принципи та призначення. Узагальнено світовий досвід використання фіскальних інструментів стимулювання інновацій ...
 • Особливості оцінювання адаптації за постіндустріальних умов діяльності підприємства 

  Вишневська, Катерина Володимирівна; Vyshnevska, Кateryna; Вишневская, Екатерина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті адаптацію досліджено як характеристику підприємства, яка пов’язана із визначенням особливостей його діяльності з урахуванням змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі. У такій змістовній постановці актуалізовано ...
 • Організація кризових комунікацій в репутаційному менеджменті 

  Терентьєва, Олена Володимирівна; Terentieva, Olena; Терентьева, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена проблемі збереження репутації підчас кризи. Цілями дослідження є критичний аналіз і узагальнення представлених в науковій літературі поглядів на те, як правильно організовувати антикризові комунікації ...
 • До питання визначення категорії «економічні інтереси» 

  Смєсова, Вікторія Леонідівна; Smiesova, Viktoriia L.; Смесова, Виктория Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проведено семантичний аналіз категорії «економічні інтереси» на основі еволюційного, системного і міждисциплінарного підходів. Здійснено науковий аналіз визначень категорії «економічні інтереси», які були запропоновані ...
 • Маркетингові стратегії в управлінні логістичними системами промислових підприємств 

  Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr K.; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті описано основні наукові і практичні проблеми маркетингової оптимізації логістичних систем. Показано особливості і складності розвитку логістичного менеджменту бізнес-мереж українських підприємств. Акцентовано увагу ...
 • Диверсифікація діяльності підприємств сфери надання послуг пожежної безпеки: аналіз передумов та прогнозування розвитку 

  Грабовенко, Олександр Володимирович; Hrabovenko, Oleksandr V.; Грабовенко, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  На основі комплексного аналізу діяльності виявлено сучасні тенденції розвитку підприємств сфери послуг пожежної безпеки та ідентифіковано передумови диверсифікації їх діяльності, яка є одним із можливих способів їх розвитку. ...
 • Цільове публічне бюджетування в Україні 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana V.; Жибер, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Правильне і ретельне розмежування методів публічного бюджетування, які запроваджуються в Україні через реформи у бюджетній сфері, з урахуванням нормативної теорії науки, може забезпечити вибір політики бюджетування з більшою ...
 • Концепція колективної відповідальності та сприйняття її ідей майбутніми менеджерами 

  Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, T. V.; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Короткова, Ксенія Олександрівна; Korotkova, K. O.; Короткова, Ксения Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто зміст категорії «відповідальність» та визначено сутність колективної діяльності і колективної відповідальності. Викладено гіпотезу про позитивне сприйняття майбутніми менеджерами ідей концепції колективної ...
 • Історико-економічний аналіз соціокультурних факторів та національних особливостей розвитку вітчизняного підприємництва 

  Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevych, Olha M.; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проведено історико-економічний аналіз соціокультурних факторів та національних особливостей, що істотно впливають на процеси інституціоналізації підприємництва в українському суспільстві. Здійснено дослідження ...
 • Механізми впливу репутаційного менеджменту на бізнес-результати 

  Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena H.; Деревянко, Елена Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті систематизовано механізми впливу репутаційного менеджменту на бізнес-результати шляхом об’єднання їх в три основні групи: по-перше, це ефект впливу репутації на ресурси підприємства; по-друге, це ринкові ефекти, ...