Show simple item record

dc.contributor.authorРябець, Наталія Миколаївнаuk
dc.date.accessioned2013-07-19T06:52:56Z
dc.date.available2013-07-19T06:52:56Z
dc.date.issued2012-04-05
dc.identifier.citationРябець Н. М. Портфель стратегічних альянсів як перспективна форма міжнародного співробітництва в сучасних умовах / Н. М. Рябець // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 272–281.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2613
dc.description.abstractУ статті розглянуто основні характеристики, проблеми ефективності та тенденції розвитку стратегічних альянсів як форми співробітництва бізнес-структур в умовах постійно зростаючого конкурентного тиску, що є притаманним для сучасного етапу функціонування міжнародного бізнесу. Досліджено специфіку управління портфелем альянсів.uk
dc.description.abstractEvaluation оf strategic alliances perfоrmance cоnducted based оn research allоwed tо identify main patterns оf strategic alliance develоpment under cоnditiоns оf permanently grоwing cоmpetitive pressure. Under scope оf the paper research were evaluated peculiarities оf pоrtfоliо alliance management.ru
dc.description.abstractВ статье осуществлён анализ основных характеристик, проблем эффективности и тенденций развития стратегических альянсов как формы сотрудничества бизнес-структур в условиях постоянно растущего давления конкуренции, что является свойственным для современного этапа функционирования международного бизнеса. Исследована специфика управления портфелем альянсов.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectпортфель стратегічних альянсівuk
dc.subjectглобалізаціяuk
dc.subjectінтеграція компанійuk
dc.subjectменеджментuk
dc.subjectальтернативні шляхи розвиткуuk
dc.subjectportfolio of the strategic allianceuk
dc.subjectglobalizationuk
dc.subjectcompany integrationuk
dc.subjectmanagementuk
dc.subjectalternative ways of developmentuk
dc.subjectпортфель стратегических альянсовen
dc.subjectглобализацияen
dc.subjectинтеграция компанийen
dc.subjectменеджментen
dc.subjectальтернативные пути развитияen
dc.titleПортфель стратегічних альянсів як перспективна форма міжнародного співробітництва в сучасних умовахuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.114.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record