Show simple item record

dc.contributor.authorПавленко, Ірина Анатоліївнаuk
dc.contributor.authorPavlenko, Irynaen
dc.date.accessioned2011-04-12T13:30:04Zen
dc.date.available2011-04-12T13:30:04Zen
dc.date.issued2009-10-20
dc.identifier.citationПавленко І. А. Організаційні форми cпівробітництва між наукою та бізнесом / І. А. Павленко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 3–11.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/290en
dc.description.abstractПроаналізовано зарубіжний досвід співробітництва між наукою та бізнесом крізь призму необхідності вдосконалення вітчизняної організаційно-функціональної структури інноваційного підприємництва; запропоновано нові принципи організації наукової діяльності для стимулювання інноваційного підприємництва в Україні.uk
dc.description.abstractThe foreign experience of cooperation between science and business in the light of the need to improve national organizational and functional structure of innovative entrepreneurship are analyzed and the new principles of scientific activity to stimulate innovative entrepreneurship in Ukraine are proposed.en
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectорганізаційно-функціональна структура інноваційного підприємництваuk
dc.subjectсвітовий досвід організації інноваційного процесуuk
dc.subjectпринципи організації наукової діяльностіuk
dc.subjectinnovative entrepreneurship organizational and functional structureen
dc.subjectworld experience of innovative processen
dc.subjectscience activity principlesen
dc.titleОрганізаційні форми співробітництва між наукою та бізнесомuk
dc.typeArticleen
dc.subject.udc001.83:339.15uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record