Recent Submissions

 • Модель інвестиційної безпеки економіки України в євроінтеграційному векторі розвитку 

  Сіка, Едгардо; Sica, Edgardo; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Любачівська, Роксоляна Зіновіївна; Liubachivska, Roksoliana Zinoviivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розкрито теоретико-методологічні засади дослідження основної скла-дової економічної безпеки — інвестиційної, проведений ретроспективний аналіз іноземних та вітчизняних підходів до розуміння сутності інвестиційної ...
 • Організаційно-інституційні напрями посилення позицій України на міжнародних інвестиційних ринках 

  Лютак, Олена Миколаївна; Liutak, Olena; Баула, Олена Вікторівна; Baula, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті охарактеризовано основні аспекти інвестиційного клімату країни та організаційно-інституційні напрями оптимізації позицій України в міжнародній інвестиційній діяльності. Проаналізовані сучасні інвестиційні потоки ...
 • Глобальний інфраструктурний розрив в теорії та реаліях агробізнесу України 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Войчак, Дмитро Анатолійович; Voichak, Dmytro; Войчак, Дмитрий Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена узагальненню концептуальних засад теорії глобального інфраструктурного розриву як міжкраїнових і міжрегіональних асиметрій у кількісних і якісних параметрах розвитку інфраструктурного забезпечення економічної ...
 • Глобальна економічна мережевізація у конкурентному зростанні країн 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Черкас, Наталія Ігорівна; Cherkas, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі виокремлено головні детермінанти глобальної конкурентоспроможності країн в умовах мережевізації виробництва. Проаналізовано економічний вимір участі країн у глобальних ланцюгах вартості та оцінено ефективність ...
 • Глобалізаційні домінанти розвитку бізнес-діяльності 

  Жиленко, Катерина Миколаївна; Zhylenko, Kateryna; Мешко, Наталія Петрівна; Meshko, Nataliya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  З позицій глобалістики визначено новітні домінанти транснаціоналізації бізнесу (диверсифікація країнової структури транснаціонального капіталу з деперсоніфікаці-єю власності, просторово-кластерна вертикальна інтеграція ...
 • Методологічні аспекти аналізу багатонаціональних підприємств 

  Рогач, Олександр Ігорович; Rogach, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано історію виникнення термінології фірм, що здійснюють прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та міжнародне виробництво, її еволюцію у науковій літературі з міжнародного бізнесу, а також в офіційних виданнях ...