Collections in this community

Recent Submissions

 • Аналіз факторів впливу на обсяги світової торгівлі 

  Сташис, Римантас; Stašys, Rimantas; Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В умовах глобалізації торговельної системи, яка набула безпрецедентних темпів, міжнародна торгівля стає все більше лібералізованою через зниження тарифів, яке відбувається в рамках преференційних режимів, спрощення ...
 • Intensification of the processes of establishing a new economy 

  Shvydanenko, Oleh; Швиданенко, Олег Анатолійович; Швыданенко, Олег Анатольевич; Busarieva, Tetyana; Бусарєва, Тетяна Геннадіївна; Бусарева, Татьяна Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The world is changing rapidly, undergoing tectonic transformations. As the world economy changes, it becomes a real geo-economy — a single planetary economic system and national economies that need to rethink their ...
 • Тенденції та перспективи імплементації концепції сталого розвитку в міжнародній логістиці 

  Сандул, Марія Станіславівна; Sandul, Mariia; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено проблематику впливу глобального мегатренду екологізації на міжнародну логістичну діяльність. Визначено, що впровадження екологічно сприятливих рішень у діяльності міжнародних логістичних компаній ...
 • Розвиток органічного сільського господарства в умовах євроінтеграції 

  Русак, Oлена П.; Rusak, Olena; Паламарчук, Tетяна M.; Palamarchuk, Tatiana; Чугаєвська, Світлана В.; Chugaievska, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виробництво органічної продукції в Україні є одним з пріоритетних напрямів розвитку аграрного сектора, який сприятиме вирішенню питань як продовольчого забезпечення населення, так і покращенню здоров’я нації та екологічного стану ...
 • Моделювання рівня поширеності недоїдання в регіонах та їх продовольча безпека 

  Раманаускас, Юлюс; Ramanauskas, Julius; Білецька, Іванна І.; Biletska, Ivanna I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Протягом останнього століття серед загроз, викликів і проблем, що постають перед людством, зростає вагомість тих, вирішення яких лежить у площині системи інтересів світового співтовариства в цілому, вимагає узгодження ...
 • Лібертаріанство як ідейна платформа та його економічні особливості 

  Пилявський, Юлій М.; Pyliavskyi, Iulii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У двадцятому столітті, в умовах розширення державного регулювання та управління економікою та економічними процесами, створення проектів соціальної держави в індустріально розвинених країнах ідеї лібертаріанства піддалися ...
 • Компаративний аналіз торговельно-економічних показників пострадянських країн 

  Паєвська, Олена Олександрівна; Paevskaya, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано основні торговельно-економічні показники пострадянських країн: обсягові (кількість укладених регіональних торговельних угод, обсяги прямих іноземних інвестицій), інтенсивності (ВВП на душу населення, ...
 • Структурне моделювання діяльності органічних аграрних бізнес-систем 

  Николюк, Ольга М.; Nykolyuk, Olga; Молодецька, Катерина В.; Molodetska, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті визначено особливості та переваги існуючих методів структурного моделювання, визначено їх нотації та завдання. Ідентифіковано переваги і напрями застосування методів структурного моделювання у дослідженні бізнес-систем ...
 • Перспективи розвитку підприємств та систем забезпечення їх інвестиційної привабливості 

  Моркунас, Мангирдас; Morkunas, M.; Скварціані, Вікторія; Skvarciany, V.; Будяєв, Максим Олександрович; Budiaiev, Maksym; Будяев, Максим Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  За результатами дослідження визначено перспективи інвестиційної привабливості підприємств України: основне спрямування на перспективні проекти в Європі та США, так як в Україні недостатня сума інвестицій і динаміка ...
 • Рівень реального монетарного забезпечення економіки Україні: динаміка та основні чинники 

  Мельник, Олексій Михайлович; Mel’nyk, Oleksiy; Мельник, Алексей Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена характеристиці особливостей динаміки рівня монетарного забезпечення економіки в Україні. Для цього вивчені показники номінального та реального рівня забезпечення економіки грішми. Проаналізовані їхні ...
 • Особливості управління взаємовідносинами стейкхолдерів та підприємств в умовах сталого інноваційного розвитку 

  Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasia; Лезина, Анастасия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено існуючі наробки взаємовідносин зацікавлених сторін і підприємств. Автором вивчено підходи до визначення терміну «стейкхолдер» і представлено особливості впливу зацікавлених сторін на підприємство. ...
 • Рівень розвитку експортоорієнтованої діяльності: методика розрахунку 

  Карасьова, Наталія; Karasova, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Експорт агропродовольчих товарі забезпечує нині стабільний притік валюти в національну економіку та визначає одну з основних спеціалізацій нашої країни на світовому ринку. Однак низька продуктивність та орієнтація на вузький ...
 • Структурна трансформація економіки України як передумова євроінтеграції та прискореного економічного розвитку 

  Галасюк, Віктор В.; Halasiuk, Viktor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Економіка України розвивається в умовах перманентної кризи, зумовленої глибокою структурною деформацією та технологічною примітивізацією національного господарства. Як наслідок, Україна дедалі більше відстає від розвинутих ...
 • Становлення мережевої економіки як каталізатора геоекономічних процесів 

  Грущинська, Наталія М.; Grushchinskaya, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена процесам геоспеціалізації, які обумовлені геополітичними та геоекономічними процесами та формують новий економічний порядок. Порядок передбачає посилення міждержавного регулювання світового господарства ...
 • Виробники сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках: сучасний стан та перспективи 

  Федосєєва, Ганна C.; Fedosieieva, Hanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Сьогодні без перебільшення сільське господарство є однією з бюджетоутворюючих галузей здатних реально визначати тенденції розвитку не лише сільських територій та окремих регіонів, а й країни в цілому. При цьому на передній ...
 • Передумови розробки інноваційної екосистеми забезпечення енергетичної безпеки країни 

  Фіцілонго, Ніколо; Faccilongo, Nicola; Де Паскалє, Жанлуїджі; De Pascale, Gianluigi; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Зубко, Єлизавета В.; Zubko, Yelyzaveta (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано передумови забезпечення енергетичної безпеки в екосистемі інноваційного підприємництва України. Доведено необхідність застосування комплексних підходів до управління компаніями, що функціонують в ...
 • Аналіз конкурентних позицій вітчизняних підприємств радіоелектронної промисловості на ринку ЄС 

  Дьоміна, Оксана М.; Domina, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті узагальнено теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо формування конкурентної стратегії вітчизняних підприємств радіоелектронної промисловості на ринку ЄС. Проаналізовано стан радіоелектронної ...
 • Методологічні засади оцінювання економічної безпеки підприємства 

  Чеберяко, Оксана В.; Cheberyak, Oksana; Кошембар, Людмила О.; Koshеmbar, Lyudmila (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті обґрунтовано методологічні засади оцінювання економічної безпеки підприємства в умовах волатильності ринкової кон’юнктури та затяжної фінансової кризи. Підприємства змушені гостро реагувати на негативний вплив ...
 • Сучасні різновиди організаційної культури на підприємстві 

  Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У науковій статті проведено ґрунтовне дослідження вітчизняних підприємств, в межах зазначеної наукової тематики, що засвідчує недосконалість існуючої організаційної культури господарювання, яка досі не орієнтована на ...
 • Підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі Закарпатської області 

  Опанащук, Юрій Якович; Opanashchuk, Yurii; Богославець, Оксана Григорівна; Bogoslavets, Oksana; Богославец, Оксана Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проведено огляд туристичної інфраструктури Закарпатської області, визначено її слабкі та сильні сторони. Зазначено, що завдяки їй за останні 5 років туризм регіону відзначається позитивною динамікою розвитку та ...