Recent Submissions

 • Розробка моделі маркетингових комунікацій для закладів вищої освіти України 

  Павленко, Олександр Вадимович; Pavlenko, Oleksandr; Павленко, Александр Вадимович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Дослідження присвячене розробці моделі маркетингових комунікацій для закладів вищої освіти України. Імплементація пропонованої моделі покликана підвищити ціннісну пропозиції послуг вітчизняної вищої освіти в умовах масового ...
 • Підвищення міжнародної конкурентоспроможності університетів у цифровому суспільстві 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmila; Дыбкова, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Статтю присвячено аналізу впливу трансформаційних змін у цифровій економіці на освітній процес та визначення чинників, які підвищують міжнародну конкурентоспроможність університетів. Проаналізовано компоненти рейтингів ...
 • Ідеологія управління репутацією університету в умовах інформаційної турбулентності 

  Архипова, Тетяна Василівна; Arkhypova, Tatyana; Архипова, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто сутність та причини виникнення інформаційної турбулентності. Визначено, що репутація є найціннішим нематеріальним активом університету, який посилює його конкурентоздатність, залучає ресурси та збільшує ...
 • Фінансові фундаментально-вартісні аспекти результативності управління капіталом підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Гибало, Марина Віталіївна; Hybalo, Maryna; Гибало, Марина Витальевна; Денищук, Леся Вікторівна; Denysсhchuk, Lesya; Денищук, Леся Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати узагальнення фундаментально-вартісних аспектів визначення та оцінювання результативності управління капіталом підприємства. Аргументовано доцільність використання фундаментальної вартості ...
 • Ціннісні аспекти капіталоутворення на підприємстві 

  Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, Oksana; Мельник, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати розширення елементного складу ланцюжка капіталотворення та змістовних меж трактування економічної цінності. Традиційний елементний ланцюжок капіталоутворення представлено у єдності взаємозв’язку ...
 • Теоретико-методичні засади моніторингу комплаєнс-безпеки промислового підприємства 

  Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Kobielieva, Tetiana; Кобелева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В статті обґрунтовано теоретико-методичні положення моніторингу основних показників комплаєнс-безпеки промислового підприємства. Вперше для практичного використання запропоновано дві моніторингові функції, сформовані на ...
 • Підходи до класифікації інновацій в сфері рітейлу 

  Проскокова, Анна Юріївна; Proskokova, Anna; Проскокова, Анна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена визначенню сутності та видів інновацій у сфері рітейлу на основі існуючих наробок та досліджень щодо інновацій та інноваційної діяльності, а також, адаптації результатів цих досліджень задля класифікації ...
 • Формування системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

  Олійник, Алла Юріївна; Oliinyk, Alla; Олийнык, Алла Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті виконано комплексне дослідження системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку. У якості об’єкта фінансового забезпечення в контексті інноваційного розвитку обрано інновації. Звернуто увагу на сутнісні ...
 • Концепція економічного управління диверсифікацією діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу 

  Грабовенко, Олександр Володимирович; Hrabovenko, Oleksandr; Грабовенко, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто питання економічного управління диверсифікацією діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу на концептуальному рівні. Досліджено, що диверсифікація діяльності підприємства, як стратегічний ...
 • Особливості стратегічного управління в будівельній галузі України 

  Божанова, Вікторія Юріївна; Bozhanova, Viktoriia; Божанова, Виктория Юрьевна; Кононова, Олександра Євгеніївна; Kononova, Oleksandra; Кононова, Александра Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стратегічне управління в будівельній галузі України обумовлює особливості, напрямки та пріоритети розвитку суб’єктів в цій сфері, які визначають фактичний та перспективний стан, нинішні та прогнозні конкурентні позиції на ...
 • Аналіз гендерної рівності в Україні: особливості математичного оброблення результатів статистичних досліджень 

  Норік, Лариса Олексіївна; Norik, Larisa; Норик, Лариса Алексеевна; Лебедєва, Ірина Леонідівна; Lebedeva, Irina; Лебедєва, Ірина Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виходячи із необхідності забезпечення об’єктивності та надійності результатів наукових економічних досліджень, автори пропонують поглиблення кількісного аналізу гендерної рівності в Україні завдяки використанню методів ...
 • Корпоративна соціальна відповідальність як сучасна форма ведення бізнесу 

  Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна; Кошель, Аліна Григорівна; Koshel, Alina; Кошель, Алина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено сутність та проаналізовано сучасні підходи щодо поняття «корпоративна соціальна відповідальність» (КСВ), розглянуто складові та принципи даного явища. Наведено найбільш цікаві приклади ведення ...