Recent Submissions

 • Особливості мотивації персоналу малих підприємств харчової промисловості 

  Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Irina; Петрова, Ирина Леонидовна; Албдране, Мохамед; Albdrane, Mohamed (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Провідною силою успішного управління людськими ресурсами є обгрунтована система мотивації, яка може суттєво підвищити ефективність роботи співробітників і компаній. Однак існують істотні відмінності в мотивації персогалу ...
 • Забезпечення конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин на засадах соціального діалогу та соціальної відповідальності 

  Панькова, Оксана Володимирівна; Pankova, Oksana; Панькова, Оксана Владимировна; Касперович, Олександр Юрійович; Kasperovych, Oleksandr; Іщенко, Олександр Вікторович; Ishchenko, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження проблем взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин (СТВ) на основі оцінки стану та динаміки змін основних чинників, що впливають на неї (на основі соціологічних досліджень ...
 • Соціальний потенціал промисловості як домінантний чинник досягнення економічної стійкості 

  Несвіт, Костянтин В.; Nesvit, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В статті розглянуто трансформацію ролі соціального потенціалу промисловості як визначального чинника стійкості в новій економіці, науково обґрунтовано соціальні джерела та функціональні фактори впливу. Досліджено ...
 • Модернізація державної політики ринку праці як фактор подолання соціально-економічної кризи в Україні 

  Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yurii; Маршавин, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Актуальність теми дослідження визначається необхідністю подолання кризи ринку праці України на засадах збалансованості державної політики зайнятості з іншими напрямами соціально-економічної політики, скоординованого ...
 • Гендерна диференціація оплати праці в Україні 

  Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Не зважаючи на наявність численної кількості нормативно-правових документів, котрі стосуються гендерних питань, в Україні й досі існує проблема забезпечення рівних прав чоловіків та жінок. Статтю присвячено висвітленню ...
 • Професійні стандарти з управління персоналом: розроблення і впровадження в Україні 

  Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Трансформація сучасного ринку праці, розвиток ринку освітніх послуг та зміни безпосередньо самої сфери реалізації функції управління персоналом супроводжуються рядом проблем, вирішенню яких сприятиме впровадження в Україні ...
 • Соціальний капітал бізнес-організацій: сучасні тренди та тенденції 

  Гриненко, Анатолій Михайлович; Hrynenko, Anatolii; Гриненко, Анатолий Михайлович; Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено сучасний стан, тренди та проблематику формування і розвитку соціального капіталу українських бізнес-організацій. Обґрунтовано ключову роль соціального капіталу у процесах економічної та фінансової ...
 • Інтеграція осіб з інвалідністю до ринку праці 

  Горемикіна, Юлія В.; Horemykina, Yuliia; Котенко, Тетяна М.; Kotenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглядаються питання інтеграції осіб з інвалідністю до ринку праці, базуючись на прикладах досвіду країн ЄС та України. Виділено чотири основні складові політики інтеграції осіб з інвалідністю до ринку праці, ...