Collections in this community

Recent Submissions

 • Освітньо-науковий потенціал Запорізької області: характеристика та орієнтири його формування 

  Антонюк, Валентина П.; Antoniuk, Valentyna; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Для України принципово важливим є подолання дисбалансу в розвитку регіонів, серед яких і Запорізька область. Її інноваційний розвиток можливий лише завдяки формуванню і реалізації освітньо-наукового потенціалу. Тому метою ...
 • Якість трудового життя і нерівність: гендерний аспект 

  Рябоконь, Іван Олександрович; Riabokon, Ivan; Рябоконь, Иван Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено вплив гендерної нерівності на якість трудового життя, проаналізовано процеси і фактори, що формують гендерні проблеми в Україні. Метою дослідження є оцінка гендерної нерівності в процесі реалізації ...
 • Формування компетенцій інтернаціонального працівника в умовах трансформації глобального ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальний світовий ринок трудових ресурсів висуває до праці високі вимоги. Нові критерії якості трудового потенціалу особистості, яка імплементована у світогосподарські відносини визначаються не лише кваліфікацією і ...
 • Цифрова економіка та поява цифрової зайнятості 

  Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Iryna; Петрова, Ирина Леонидовна; Балика, Олена Г.; Balyka, Olena; Качан, Ганна М.; Kachan, Hanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті виявлено центральну роль інформаційно-комунікаційних технологій в економіці країни, які вже давно стали важливою складовою життя кожної людини і є визначальною характеристикою цифрової трансформації. Основа ...
 • Ментальне здоров’я персоналу в умовах карантинних обмежень 

  Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svitlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Касяненко, Ярослав Анатолійович; Kasianenko, Yaroslav; Касяненко, Ярослав Анатольевич; Кицак, Тарас Григорович; Kytsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглядаються підходи до управління станом ментального здоров’я персоналу в умовах карантинних обмежень на основі людиноорієнтованих цінностей. Мета дослідження – провести аналіз сучасних факторів впливу на стан ...
 • Соціальне партнерство в забезпеченні гідної оплати праці 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, Tetiana; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена питанням розвитку соціального партнерства в процесі забезпечення гідної оплати праці працівників. Висвітлено перспективи розвитку інституту соціального партнерства в контексті імплементації концепції ...
 • Оцінювання ризиків соціально-економічної незахищеності зайнятих в умовах структурних трансформацій сучасного ринку праці 

  Новікова, Ольга Ф.; Novikova, Olga; Шамілева, Лариса Л.; Shamileva, Larisa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В статті систематизовані основні чинники посилення соціально-економічної незахищеності зайнятого населення в умовах структурних трансформацій, які відбуваються на сучасному ринку праці. Вони пов’язані з неефективною ...
 • Цифрова трансформація та нові бізнес-моделі як детермінанти формування економіки нестандартної зайнятості 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  За розгортання Четвертої промислової революції та формування нового технологічного базису – “Індустрії 4.0” – відбувається динамічна різновекторна трансформація провідних інститутів економіки та суспільства, нового формату ...
 • Діалог зі стейкхолдерами як інструмент забезпечення стійкості бізнес-організації 

  Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено концептуальні засади та значущість діалогу зі стейкхолдерами для успішного функціонування бізнес-організації, її розвитку, забезпечення конкурентних переваг, стійкості, зростанню бренду та іміджу. ...
 • Ways and characteristics of employee motivation in modern conditions 

  Hechbaia, Badri; Гечбая, Бадрі; Tchilaia, Nino; Тхілая, Ніно; Holetiani, Ketevan; Голетяні, Кетеван; Muskudiani, Zurab (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  An effective human resource management system is a crucial factor for all organizations and institutions. In the light of modern development, it is obvious that improving the quality of service and gaining public trust ...